Skip to main content
Tiedote Uutinen

Marine Stewardship Council (MSC) hyväksyy väliaikaisesti etäauditoinnit ja -kalastuksenarvioinnit koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan takia ja kaikkien sertifiointiin osallistuvien osapuolien hyvinvointia silmälläpitäen.

Vastuullisten kalastusyritysten ja toimitusketjuyritysten auditoinnit suoritetaan normaalista paikan päällä, mutta viruspandemia on johtanut siihen, että MSC sallii nyt puolueettomien auditoijien toiminnan etänä, silloin kun se on tarpeellista.

Auditoijien tulee kerätä todisteet siitä, mitä nämä syyt etäarviointiin ovat, ja listata sertifikaatinhaltijat, joille näitä etäauditointeja on suoritettu.

Tämä väliaikainen muutos koskee sekä kalastus- että toimitusketjuyrityksiä, joilla on voimassa oleva MSC-sertifikaatti.

Lue lisää MSC:n globaalista tiedotteesta.

Lisätietoa

Mitä on kestävä kalastus?

Mitä on kestävä kalastus?

Kestävä kalastus tarkoittaa sitä, että mereen jätetään tarpeeksi kalaa, elinympäristöjä kunnioitetaan ja kalastuksesta rippuvaisten ihmisten elinkeinon säilyminen varmistetaan.

Vertaile MSC-merkkiä

Vertaile MSC-merkkiä

On olemassa monia erilaisia ympäristömerkintöjä. Miten MSC:n sininen kalamerkki suoriutuu suhteessa muihin merkkeihin?

Ovatko sinisellä MSC-merkillä merkityt merenelävät todella kestävästi kalastettuja?

Ovatko sinisellä MSC-merkillä merkityt merenelävät todella kestävästi kalastettuja?

Voit luottaa siihen, että sinisellä MSC-merkillä merkityt kala- ja äyriäiset ovat kestävien kalastusyritysten kalastamia.