Skip to main content

Kun liian suuri osuus kaloista pyydetään ja mereen ei jää tarpeeksi aikuisia kaloja lisääntymään ja ylläpitämään tervettä populaatiota, on kalakanta ylikalastettu.

90-luvun alussa huoli liikakalastuksesta ja sen vaikutuksista kasvoi voimakkaasti. Tapahtumat kulminoituivat Kanadan Newfoundlandin turskakannan romahdukseen vuonna 1992. Yli 35 000 kalastajaa ja kalajalostusteollisuuden työntekijää yli 400 rannikkoyhteisöstä menettivät työpaikkansa. 

Tämä oli yksi MSC:n perustamiseen ja kalastusstandardimme luomiseen johtaneista tapahtumista - nyt standardimme on maailman tunnustetuin kestävän kalastuksen ja kalastushallinnon standardi.

Laiton kalastus

Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön (LIS) kalastus johtaa helposti liikakalastukseen. LIS-kalastuksessa ei oteta huomioon ympäristövaikutuksia tai noudateta kalastuskiintiöitä.

Arvioiden mukaan arvoltaan noin 10-23,5 miljardia dollaria, LIS-kalastus uhkaa kalakantojen ja ekosysteemien kestävyyttä sekä laillisesti kalastavien toimeentuloa.

MSC työskentelee LIS-kalastuksen vähentämiseksi epäämällä kalastusyritysten sertifioinnin, jos ne käyttävät LIS-menetelmiä, tai jos ne toimivat alueilla, joilla muiden harjoittama LIS-kalastus vaikuttaa negatiivisesti koko kalakannan tilaan. 

Patagonian hammaskala (tai Chilen meriahven) on hyvä esimerkki siitä, miten kalastusyritykset toimivat LIS-kalastuksen estämiseksi. Monia vuosia hallitsematon LIS-kalastus vaikutti näiden arvokkaiden kalakantojen romahtamiseen. 

Nyt kuuden suurimman hammaskalan kalastuslaivaston, jotka edustavat noin 50% maailman hammaskalapopulaatiosta, järjestelmällinen toiminta on käytännössä lopettanut kokonaan LIS-kalastuksen eteläisillä merialueilla. Tämä on johtanut kannan huomattavaan elpymiseen ja auttanut kalastusyritysten MSC-sertifioinnissa. 

Lue lisää hammaskalasta englanniksi.

Tuhoava kalastus

Kaikkein tuhoavimpiin kalastusmetodeihin kuuluvat syanidikalastus ja räjähteiden käyttö. Syanidia käytetään yhä joissain maissa kalojen tainnuttamiseen, jolloin ne ovat helpompia pyydystää. 

Muualla kaloja pyydetään räjähteitä, kuten dynamiittia, käyttäen. Kuolleet kalat nousevat pintaan, josta ne on helppo kerätä verkoilla. MSC ei ohjelmassaan hyväksy näitä tuhoavia kalastusmetodeja. 

 

Lisätietoa

Tapamme toimia

Tapamme toimia

Kaikki toivovat, että meremme olisivat terveitä myös tulevaisuudessa. Ratkaisumme antavat kaikille mahdollisuuden osallistua tämän tulevaisuuden luomiseen merenelävistä nauttien, ei ilman niitä.

Kollektiivinen vaikutuksemme

Kollektiivinen vaikutuksemme

Jo yli 20 vuoden ajan kalastusyritykset, teollisuuden ja tieteen edustajat sekä kuluttajat ovat olleet mukana varmistamassa, että meriämme kalastetaan vastuullisesti.

Mitä on kestävä kalastus?

Mitä on kestävä kalastus?

Kestävä kalastus tarkoittaa sitä, että mereen jätetään tarpeeksi kalaa, elinympäristöjä kunnioitetaan ja kalastuksesta rippuvaisten ihmisten elinkeinon säilyminen varmistetaan.