Skip to main content

Kupując produkty z niebieskim znakiem MSC wybierasz dziko złowione ryby i owoce morza, które pochodzą ze zrównoważonego źródła.

Nie potrzeba wcale specjalnej wiedzy czy przewodnika po rybach i owocach morza, by móc wybierać wyłącznie te pochodzące ze zrównoważonych łowisk. Wystarczy, że poszukasz niebieskiego certyfikatu MSC na opakowaniu lub w menu dostępnym w restauracji. 

Nasz certyfikat MSC spełnia wymogi i standardy wyznaczone przez międzynarodowe organizacje i instytucje stojące na straży najlepszych praktyk w zakresie ekologicznego znakowania produktów z ryb i owoców morza. Chcemy, abyś miał pewność, że możesz nam zaufać. Badania* potwierdzają, że znak MSC znajduje się wśród najbardziej godnych zaufania i rozpowszechnionych etykiet wskazujących ryby i owoce morza pochodzące ze zrównoważonych połowów.

Warto o tym pamiętać, bo pozostałe znaki i certyfikaty, które możesz znaleźć na opakowaniu ryb i owocach morza przekazują nam – konsumentom, inne informacje. 

Dzikie, nie z hodowli

Niebieski znak MSC znajduje się tylko na dzikich rybach i owocach morza. Te pochodzące z hodowli, oznaczone zielonym znakiem ASC (Aquaculture Stewardship Council), są także dobrą alternatywą.

Patrzymy całościowo

Ryby ze znakiem MSC są poławiane z myślą o równowadze całego morskiego ekosystemu. Inne programy koncentrują się na wybranych aspektach problemu, takich jak bezpieczeństwo delfinów czy połowy haczykowe.

Certyfikacja, a nie ocena lub rekomendacja

Certyfikacja MSC odnosi się do konkretnego rybołówstwa, które jest oceniane przez niezależnych audytorów pod względem zgodności z naszymi standardami. Oceny dokonują przeszkoleni eksperci, którzy konsultują się z każdym zainteresowanym, posiadającym informacje na temat danego rybołówstwa i przed podjęciem decyzji weryfikują wszystkie dostępne dane.

Programy skupiające się na działaniach na rzecz oceanów, w ramach których powstają przewodniki lub poradniki, które mogą przydać się konsumentom, jak na przykład te udostępniane przez WWF, Marine Conservation Society, Monterey Bay Aquarium czy Ocean Wise prezentują bardziej ogólne informacje na temat rodzajów ryb i owoców morza. Często oparte są one na subiektywnej opinii ekspertów korzystających z ogólnodostępnych informacji. Niektóre poradniki np. takie jak Poradnik Rybny WWF rekomendują wybór produktów rybnych i owoców morza właśnie z niebieskim znakiem MSC.

Nasze działania mają zasięg globalny

Niebieski znak MSC dotyczy ryb i owoców morza pochodzących z całego świata. Inne programy, jak np. Iceland Sustainable Fisheries i Alaska Responsible Fisheries Management, są skoncentrowane tylko na konkretnych regionach.

Rygorystyczne zasady

Aby uzyskać certyfikat MSC, rybołówstwo musi spełniać wysokie wymogi w odniesieniu do zasobów połowowych, wpływu na środowisko oraz efektywnego zarządzania. Ocena może trwać do 18 miesięcy i przeprowadzana jest przez akredytowaną, niezależną jednostkę certyfikującą, posiadającą zespół naukowców i specjalistów dokonujących niezależnej oceny rybołówstwa. Certyfikacja MSC jest ważna dla rybołówstwa przez pięć lat oraz podlega corocznym audytom. Rybołówstwa, które otrzymały warunek certyfikacji, muszą tak zrealizować plan działań, aby móc przystąpić do ponownej certyfikacji.

Sprawdzone pochodzenie, czyli identyfikowalność

Prowadzimy jedyny, międzynarodowy program identyfikowalności, czyli dający możliwość śledzenia, ryb i owoców morza w całym łańcuchu dostaw. To daje pewność, że droga produktów sprzedawanych ze znakiem MSC może zostać odtworzona wstecz aż do certyfikowanego łowiska.

Przeprowadzane przez nas co kilka lat testy DNA produktów z niebieskim znakiem MSC regularnie potwierdzają, że średnia błędnych oznaczeń na certyfikowanych produktach jest mniejsza niż  1%. To bardzo dobry wynik. Wskaźnik błędnego oznakowania produktów na rynku ryb jest bardzo wysoki. Niezależne badanie wykazało, że przeciętnie aż 30% produktów jest błędnie oznakowanych**.

 

Spełniamy najlepsze międzynarodowe standardy i wymogi

Nasz Program Certyfikacji  MSC jest pierwszym na świecie programem certyfikacji ryb i owoców morza, który został uznany przez Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) jako spełniający międzynarodowe wymogi w zakresie wiarygodności i rygoru.

Niebieski certyfikat MSC, jako jedyny ogólnoświatowy program certyfikacji i ekoznakowania dzikich populacji ryb i owoców morza, jest zgodny z Kodeksem Dobrych Praktyk ISEAL.  ISEAL to niezależne globalne stowarzyszenie czuwające na straży najlepszych praktyk i standardów społecznych i środowiskowych.

Standardy są również zgodne z Kodeksem Odpowiedzialnego Rybołówstwa FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa - Food and Agriculture Organization of the United Nations) oraz wytycznymi FAO w zakresie znakowania ryb i produktów rybnych pochodzących z dziko żyjących populacji.

A Ty wiesz skąd pochodzi ryba na Twoim talerzu?

A Ty wiesz skąd pochodzi ryba na Twoim talerzu?

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.