Skip to main content

W tej zakładce znajdziesz wszystkie przydatne informacje, które pomogą Ci zrozumieć na czym polega Standard Łańcucha Dostaw MSC i czego należy spodziewać się na każdym etapie certyfikacji.

Kiedy firma potrzebuje certyfikatu MSC?

Droga każdego produktu rybnego sprzedawanego z niebieskim certyfikatem MSC na opakowaniu, jest szczegółowo monitorowana, aby zapewnić, że w każdej chwili może zostać odtworzona, aż do certyfikowanego rybołówstwa. Proces, który oznacza możliwość odtworzenia i śledzenia żywności poprzez wszystkie etapy produkcji, przetwórstwa i dystrybucji nazywamy identyfikowalnością.

Od samego początku łańcucha dostaw, od oceanu aż po talerz, ryby i owoce morza certyfikowane przez MSC są oddzielane od tych, które nie posiadają certyfikatu. wszystkie firmy biorące udział w poszczególnych etapach produkcji lub sprzedaży certyfikowanych produktów muszą być certyfikowane zgodnie ze Standardem Łańcucha Dostaw MSC. Standard Łańcucha Dostaw MSC dotyczy identyfikowalności produktu oraz jego segregacji i obejmuje pełny, nieprzerwany, identyfikowalny łańcuch dostaw od certyfikowanego rybołówstwa aż do ostatecznej sprzedaży.

Jeżeli Twoja firma jest właścicielem certyfikowanych produktów i chce sprzedawać je jako certyfikowane, musi posiadać certyfikat łańcucha dostaw MSC. Aby sprzedawać produkty oznaczone niebieskim certyfikatem MSC, Twoja firma będzie musiała wystąpić również o licencję na posługiwanie się niebieskim logo MSC.

Kiedy certyfikat nie jest potrzebny?

Twoja firma nie musi posiadać certyfikatu Łańcucha Dostaw MSC, jeżeli:

 • nabywa uprzednio zapakowane produkty z logo MSC przeznaczone do sprzedaży konsumentowi końcowemu bez otwierania, przepakowywania lub ponownego znakowania (znane jako produkty zabezpieczone, przeznaczone bezpośrednio dla konsumenta);
 • kupuje produkty opatrzone certyfikatem, ale nie zamierza sprzedawać ich dalej jako certyfikowanych. W tym przypadku łańcuch dostaw ulega przerwaniu, a klienci nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń co do certyfikowanego produktu.

Kto dokonuje procesu oceny?

Proces certyfikacji łańcucha dostaw przeprowadzany jest przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące (Conformity Assessment Bodies, CABs).

Zapraszamy do zapoznania się z listą jednostek certyfikujących uprawnionych do przeprowadzenia procesu oceny zgodności ze Standardem Łańcucha Dostaw MSC, posiadających biura w Polsce.

Co jest ocenianie?

Audytorzy ocenią czy Twoja firma zapewnia, że:

 • certyfikowane produkty są nabywane od certyfikowanych dostawców,
 • certyfikowane produkty są możliwe do zidentyfikowania,
 • certyfikowane produkty są segregowane,
 • certyfikowane produkty są możliwe do prześledzenia, a wolumen jest ewidencjonowany,
 • firma dysponuje odpowiednim systemem zarządzania.

Jak długo trwa proces certyfikacji i ile kosztuje?

Długość procesu certyfikacji oraz jego koszt zależą od wielu czynników, takich jak: gatunek ryb i owoców morza, rodzaj czynności podejmowanych wobec certyfikowanych surowców, dostawcy, wielkość Twojej firmy, miejsce jej siedziby i liczba zakładów oraz tego, czy w ofercie posiadasz również gatunki niecertyfikowane.

Łączny koszt pełnej usługi certyfikacyjnej może obejmować koszty podróży audytorów oraz inne opłaty, dotyczące na przykład rozszerzenia zakresu certyfikacji. Dobre przygotowane do audytu pomoże Ci zredukować czas trwania certyfikacji oraz jej koszty.

Pamiętaj! Opłaty pobiera jednostka certyfikująca. MSC nie pobiera żadnych opłat za przeprowadzoną ocenę i certyfikację.

Zalecamy zwrócenie się do więcej niż jednej jednostki certyfikującej w celu uzyskania wycen porównawczych.

Co jeszcze powinienem wiedzieć?

Standard Łańcucha Dostaw MSC występuje w trzech wariantach, aby sprostać potrzebom różnorodnych przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw.

Jeśli masz wątpliwości, która wersja najlepiej odpowiada potrzebom Twoje firmy, zwróć się do przedstawiciela Zespołu MSC, który pomoże Ci w podjęciu decyzji.

 

Standard Łańcucha Dostaw MSC – wersja podstawowa

Standard Łańcucha Dostaw MSC w wersji podstawowej (v5.1) jest odpowiedni dla organizacji, które posiadają pojedynczy zakład lub kilka zakładów.

Przykłady firm, które są uprawnione do certyfikacji w ramach wersji podstawowej:

 • Sprzedawca ryb obsługujący konsumentów końcowych oraz firmy cateringowe z przewagą sprzedaży (pod względem wolumenu i wartości) do gastronomii
 • Firma w branży ryb i owoców morza z biurem handlowym, zakładem przetwórczym oraz działem magazynowania
Przewodnik po procesie certyfikacji łańcucha dostaw: wersja podstawowa
Language: Polish
Date of issue: 28 marca 2019
Date effective: 28 września 2019
Download download file PDF - 5 MB

Standard Łańcucha Dostaw – wersja grupowa

Standard Łańcucha Dostaw MSC w wersji grupowej (v2.1) jest odpowiedni dla organizacji posiadającej wiele zakładów (grupę zakładów), które są monitorowane i kontrolowane przez biuro główne. Przykłady firm, które są uprawnione do certyfikacji w ramach wersji grupowej:

 • Spółdzielnia/konsorcjum z centrami dystrybucji w wielu lokalizacjach
 • Międzynarodowa firma przetwarzająca owoce morza w wielu lokalizacjach
 • Firma, w której centrala określa wymagania dotyczące operacji w pozostałych zakładach lub firma działająca na zasadzie franczyzy
 • Grupa niezależnych firm na końcu łańcucha dostaw (np. restauracji lub sprzedawców ryb) z menadżerem ds. certyfikacji grupowej

Standard Łańcucha Dostaw MSC – wersja dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (CFO)

Standard Łańcucha Dostaw MSC w wersji dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (ang. Consumer-Facing Organisation, CFO) (v2.1) odpowiada potrzebom firm sprzedających ryby i owoce morza bezpośrednio do odbiorców końcowych.

Przykłady firm, które są uprawnione do certyfikacji w ramach wersji dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (CFO):

 • Sieci handlowe sprzedających ryby i owoce morza luzem (świeże, mrożone, wędzone)
 • Restauracje, stołówki, kawiarnie, bary
 • Sklepy i stoiska rybne ze sprzedażą luzem

Firmy posiadające więcej niż jedną lokalizacje są uprawnione do certyfikacji dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta, jeśli spełnione są wszystkie poniższe kryteria:

 • Wszystkie lokalizacje znajdują się pod kontrolą tego samego systemu zarządzania prowadzonego przez główne biuro firmy.
 • Biuro główne pozostaje w stosunku własności lub franszyzy wobec każdego z miejsc lub też tymczasowego prawa do zarządzania wszystkimi miejscami i ich pracownikami.
 • Biuro główne kontroluje zakupy ryb i owoców morza, gwarantując, że miejsca mogą nabywać ryby i owoce morza wyłącznie od certyfikowanych dostawców.

Co dzieje się po zakończeniu procesu certyfikacji?

Twój certyfikat jest ważny trzy lata. W tym okresie Twoja firma będzie przechodzić regularne audyty monitorujące.

Audyty odbywają się zwykle raz w roku, ale częstotliwość zależy od wybranej dla firmy wersji standardu. Proces audytu przebiega podobnie jak proces certyfikacji. Audytor sprawdzi, czy zachowujesz prawidłowe procedury odnoście certyfikowanych produktów, ich zakupu, segregacji, kontroli, zarządzania i identyfikowalności.

Niektóre jednostki certyfikacyjne oferują połączenie audytów certyfikacji MSC z audytami innych programów. Jeżeli jesteś zainteresowany taką możliwością poinformuj o tym swoją jednostkę certyfikującą.

Istnieje szansa, że Twoja firma zostanie poddana niezapowiedzianemu audytowi. Każda jednostka certyfikująca zobowiązana jest przeprowadzić niezapowiedziane audyty wobec co najmniej 1% swoich klientów. Jeśli tak się zdarzy, nie otrzymasz powiadomienia co do dnia audytu (ale będziesz znał przedział sześciu miesięcy, kiedy będzie mógł mieć on miejsce). W takim przypadku audyt traktowany jest automatycznie jako kolejny ustalony audyt.

Czy moja firma może posługiwać się logo MSC?

Logo MSC jest skutecznym narzędziem komunikowania konsumentom, że ryby i owoce morza znajdujące się w Twojej ofercie pochodzą ze zrównoważonych połowów. Pamiętaj jednak, że posługiwanie się niebieskim certyfikatem MSC wymaga specjalnej licencji oraz każdorazowej akceptacji ze strony MSC. Używanie logo MSC wiąże się również z koniecznością uiszczenia opłat licencyjnych.

Po uzyskaniu certyfikatu Łańcucha Dostaw MSC Twojej firmie nadany zostanie unikalny kod łańcucha dostaw. Po jego nadaniu możesz podpisać Umowę licencyjną na korzystanie z logo (Ecolabel Licence Agreement). Zgłoś chęć korzystania z logo MSC przez formularz dostępny na naszej stronie internetowej.

Gdzie znajdę dostawców certyfikowanych produktów?

Dostawców certyfikowanych ryb i owoców morza z całego świata, możesz znaleźć za pomocą specjalnej wyszukiwarki dostawców certyfikowanych produktów rybnych.

Posiadamy również wyszukiwarkę certyfikowanych rybołówstw, która pozwala zweryfikować aktualny status danego rybołówstwa oraz daje pogląd na gatunki i obszary objęte Programem MSC.

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc

Polska i kraje Europy Centralnej: Marta Potocka, [email protected]

Filmy szkoleniowe MSC na temat certyfikacji w łańcuchu dostaw

Dowiedz się więcej

Porady i narzędzia dla posiadaczy Certyfikatu Łańcucha Dostaw MSC

Porady i narzędzia dla posiadaczy Certyfikatu Łańcucha Dostaw MSC

Po uzyskaniu Certyfikatu Łańcucha Dostaw MSC Twoja firma dołącza do globalnej sieci firm oferujących identyfikowalne ryby i owoce morza ze zrównoważonych połowów.

Używaj logo MSC

Używaj logo MSC

Używaj logo MSC i pokaż swoim klientom, że ryby i owoce morza, które sprzedajesz, pochodzą z certyfikowanego zrównoważonego rybołówstwa, a Twoja firma włącza się tym samym w ochronę zasobów mórz i oceanów.