Skip to main content

Włącz się we wspólne starania na rzecz zapewnienia zdrowych mórz i oceanów dla przyszłych pokoleń.

Prowadzimy jedyny program certyfikacji i znakowania ekologicznego połowów dziko żyjących populacji ryb i owoców morza, który jest zgodny z kodeksem dobrych praktyk zarówno Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO), jak i ISEAL, niezależnego globalnego stowarzyszenia czuwającego na straży najlepszych praktyk i standardów społecznych i środowiskowych. Nasz Program jest również pierwszym na świecie programem certyfikacji ryb i owoców morza, który został uznany przez Inicjatywę na Rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa (Global Sustainable Seafood Initiative, GSSI) jako spełniający międzynarodowe wymogi w zakresie wiarygodności i rygoru.

 

Uczestniczące w Programie MSC rybołówstwa, a także sprzedawcy i przetwórcy żywności na świecie, włączają się w ochronę światowych zasobów ryb i owoców morza.

 

Współpracujemy z organizacjami rybackimi na całym świecie. Od tych, które prowadzą wielkoskalowe przemysłowe połowy do rybołówstw małoskalowych i przybrzeżnych. Razem z nimi pracujemy nad tym, aby zwiększać popyt na zrównoważone ryby i owoce morza na światowych rynkach.

Tutaj znajdziesz wszystkie przydatne informacje, które pomogą Ci przystąpić do Programu MSC i włączyć się w działania zapewniające morza i oceany pełne życia dla nas i przyszłych pokoleń.

 

 

Czym jest certyfikacja rybołówstwa MSC?

 

Certyfikacja MSC potwierdza, że rybołówstwo spełnia międzynarodowe, najlepsze praktyki w zakresie zrównoważonego rybołówstwa. Ryby i owoce morza pochodzące z certyfikowanych połowów mogą być oznaczane niebieskim certyfikatem zrównoważonego rybołówstwa MSC. Certyfikat to jasny sygnał informujący coraz bardziej świadomych konsumentów, że kupują produkt, któremu mogą zaufać. 

Proces certyfikacji prowadzony jest przez niezależne jednostki certyfikujące (ang. Conformity Assessment Bodies, CABs).

Jak definiowane jest rybołówstwo w Programie MSC?

Istnieje kilka definicji rybołówstwa w ramach Programu MSC. Termin „rybołówstwo” każdorazowo określa umowa między klientem, czyli osobą, organizacją lub grupą organizacji, która złożyła formalny wniosek o certyfikację rybołówstwa, a niezależną jednostką certyfikującą, która będzie oceniać rybołówstwo. Definicja rybołówstwa MSC określa poławiany gatunek lub gatunki, obszar połowu, użyte metody połowu oraz kto dokonuje połowów. 

 

Przykłady

Rybołówstwo 1

Dwie lub więcej niezależnych organizacji rybackich łowiących na tym samym łowisku podlega ocenie jako jedno rybołówstwo. 

Illustration showing two independent groups targeting the same fish stock

Rybołówstwo 2 

Tylko część praktyk połowowych podlega ocenie np. określone narzędzia lub metody połowu w ramach wielkoskalowego rybołówstwa. Określona część również nazywana jest rybołówstwem w Programie MSC. Warto zauważyć, że jedynie ryby i owoce morza złowione w sposób określony w umowie będą mogły zostać oznaczone certyfikatem MSC (po pozytywnym przejściu oceny). 

 Illustration showing one vessel and gear type assessed as a fishery

Rybołówstwo 3

Kilka rybołówstw, stosujących różne metody i narzędzia połowowe, poławiające różne gatunki zarządzane przez tego samego klienta, który chce, aby przystąpiły do Programu MSC jako jedno rybołówstwo. 

Illustration showing vessels catching different fish species with different fishing gear

 

Znajdź certyfikowane rybołówstwo – Wyszukiwarka rybołówstw w Programie MSC

Wyszukiwarka rybołówstw w Programie MSC to baza danych zawierająca informacje o rybołówstwach, które przystąpiły do Programu Certyfikacji MSC. Jedną z funkcji wyszukiwarki jest również możliwość pobrania dokumentów przyznających certyfikat oraz dotyczących procesu oceny. 

Przejdź do wyszukiwarki rybołówstw w Programie MSC

Zapisz się na newsletter dotyczący rybołówstw w Programie MSC

Więcej informacji dla rybołówstw

Dlaczego warto przystąpić do certyfikacji?

Dlaczego warto przystąpić do certyfikacji?

Certyfikat MSC potwierdza, że rybołówstwo zarządzane jest w sposób zrównoważony, a więc taki, który w mniejszym stopniu wpływają na ekosystem morski. Poznaj korzyści jake płyną z certyfikacji dla rybołówstw.

Certyfikacja rybołówstw krok po kroku

Certyfikacja rybołówstw krok po kroku

Dobre przygotowanie do procesu certyfikacji to podstawa w osiągnięciu sukcesu. Na naszej stronie znajdziesz przydatne informacje, które pomogą Ci zarówno w przygotowaniu się do procesu certyfikacji, jak i w trakcie oraz po jego zakończeniu.