Skip to main content

MSC to międzynarodowa organizacja non-profit, wspierana przez darczyńców podzielających naszą misję i wizję. Nasze środki finansowe pochodzą również z opłat licencyjnych za korzystanie z logo MSC od partnerów decydujących się na oznaczanie swoich produktów niebieskim certyfikatem MSC.

Nasi darczyńcy

Nasi darczyńcy są z nami od początku istnienia MSC. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ich wkład w rozwój programu oraz pomoc w jego wdrażaniu. Bez tego nie dalibyśmy rady realizować naszej długoterminowej wizji, jaką są tętniące życiem morza i oceany świata. Poza finansowaniem działań operacyjnych, środki przekazywane przez darczyńców wspomagają aktywność MSC w krajach rozwijających się, działalność naukową oraz ciągły rozwój naszych Standardów, a także projekty wspierające rybołówstwa na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Pozostałe źródła dochodów

Dochody generujemy również poprzez działalność charytatywną oraz inwestycje.

Większość źródeł finansowania pochodzi z opłat licencyjnych za korzystanie z logo opłacanych przez producentów, sieci handlowe, restauracje i firmy cateringowe, które decydują się na umieszczenie niebieskiego certyfikatu MSC na produktach przeznaczonych dla konsumentów.

Oznacza to, że za każdym razem, gdy kupujesz produkt z niebieskim certyfikatem MSC na opakowaniu, wspierasz ochronę zasobów mórz i oceanów. Co ważne, opłata za użycie logo na produkcie jest pobierana jednorazowo w całym łańcuchu dostaw, zazwyczaj jest to finalny producent lub właściciel marki.

Uzyskane w ten sposób środki finansowe wspierają podstawową działalność MSC, w tym nasze działania edukacyjne dotyczące znaczenia mórz i oceanów oraz projekty podnoszące świadomość konsumentów na temat ryb i owoców morza pochodzących ze zrównoważonych źródeł. Pomagają zapewnić integralność certyfikowanych łańcuchów dostaw oraz umożliwiają rozwój naszych Standardów, aby odzwierciedlały najlepsze praktyki i najnowsze osiągnięcia naukowe. Wspierają też projekty badawcze, takie jak te finansowane z naszego funduszu Ocean Stewardship Fund.

Wzrost wpływów pochodzących z opłat licencyjnych odzwierciedla rosnącą świadomość konsumentów i zapotrzebowanie na produkty z ryb i owoców morza pochodzących ze zrównoważonych połowów.

Gwarancja bezstronności MSC

Pragniemy podkreślić, że MSC nie pobiera żadych opłat za ocenę lub certyfikację rybołówstw i łańcucha dostaw zgodnie ze Standardem MSC. Opłaty za te usługi pobierane są przez niezależne, akredytowane firmy audytorskie tzw. jednostki certyfikujące (conformity assessment bodies, CAB), które w żaden sposób nie są związane z MSC. Dzięki temu możemy zagwarantować bezstronność, wiarygodność i przejrzystość procesu certyfikacji zgodnie z międzynarodowymi kodeksami najlepszych praktyk.


Nasze dochody od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Całkowity przychód wyniósł 32,73 miliona GBP, z czego: 7% pochodziło z grantów i dotacji, 1,9% z pozostałej działalności handlowej, 88,7% z licencji na logo i 2,4% z inwestycji.

Jak wydajemy pieniądze

Wszystkie środki, które otrzymujemy lub te, które są wygenerowane w wyniku naszej działalności, są inwestowane w dalsze realizowanie naszej wizji, którą są morza i oceany pełne życia, zabezpieczone dla nas i przyszłych pokoleń. W ramach tych działań kontynuujemy prace nad utrzymaniem wiodących światowych Standardów, budujemy rozpoznawalność logo MSC i podnosimy świadomość konsumentów, wspieramy przemysł rybny w realizacji jego zobowiązań dotyczących certyfikowanych ryb i owoców morza oraz utrzymujemy integralność naszego certyfikatu MSC.

Nasze wydatki są nadzorowane przez Radę Nadzorczą MSC. W skład Rady wchodzą przedstawiciele różnych dziedzin naukowych, rybołówstw i sieci handlowych oraz producentów, a także niezależnych ekspertów. Rada Nadzorcza zapewnia, że ​​osiągamy wyznaczone cele.

Nasze wydatki od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Całkowite wydatki wyniosły 30,57 miliona GBP, z czego 21% przeznaczono na badania naukowe i rewizje Standardów, 31,8% na działania edukacyjne i zwiększające świadomość konsumentów, 34,9% na współpracę z organizacjami rybackimi i partnerami handlowymi, 6,5% na koszty związane z obsługą licencji na logo, 3,4% na fundusz Ocean Stewardship Fund oraz 2,4% na działania fundrisingowe.

Środki w rezerwie

Jesteśmy zarejestrowaną organizacją charytatywną i organizacją non-profit, dlatego część naszych środków finansowych trzymanych jest w rezerwie. Dzięki temu możemy prowadzić nasze działania w sposób stabilny i bez obawy przed potencjalnymi wahaniami naszych przychodów i wydatków, w tym utratą lub wycofaniem certyfikowanych produktów z Programu MSC. Naszym celem jest posiadanie nieograniczonych wolnych rezerw finansowych o wartości 9-12 miesięcznych dochodów organizacji, które pozwolą nam kontynuować pracę, jednocześnie dostosowując nasze działania do zmieniających się okoliczności. Jest to ogólnie rozumiana dobra praktyka dla organizacji non-profit.

Jak reinwestujemy nasze środki

MSC przeznacza 5% swojego dochodu ze wszystkich opłat licencyjnych pochodzących ze sprzedaży certyfikowanych produktów MSC na wsparcie funduszów: Transition Assistance Fund, Science and Research Fund oraz Recertification Assistance Fund w ramach funduszu Ocean Stewardship Fund (z niewielkim przeznaczeniem na wsparcie kosztów administracyjnych). Wnioski o te dotacje można składać każdego roku.

Więcej informacji na naszej stronie Ocean Stewardship Fund.

Ponadto fundusz Ocean Stewardship Fund wspiera wiele innych projektów, które przyczyniają się do realizacji celu Funduszu, jakim jest zwiększenie liczby zrównoważonych połowów na świecie. Finansowanie tych projektów pochodzi z wkładu MSC lub od zewnętrznych darczyńców. Wnioski o takie finansowanie są zbierane przez fundusz Ocean Stewardship Fund każdego roku.

Status organizacji non-profit

Wielka Brytania: zarejestrowana organizacja charytatywna 1066806
USA: status non-profit 501 (c) (3)
Australia: ABN 69 517 984 605
Singapur: UEN 201215612M
Holandia: geregistreerde Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI)
Najnowsze sprawozdanie finansowe oraz Raport Rady Nadzorczej na temat dostępne na żądanie – [email protected].

Darczyńcy pomagają nam chronić dziką naturę oceanów

Bez wsparcia ze strony darczyńców, MSC nie byłoby w stanie opracować i utrzymać wiodących światowych standardów w zakresie zrównoważonego rybołówstwa, a pozytywne zmiany w morzach i oceanach nie byłyby możliwe.

Usprawnienia wprowadzone przez rybołówstwa objęte Programem MSC pomagają chronić życie w naszych oceanach. Rybołówstwa te zapewniają również przyszłość milionom ludzi, dla których rybołówstwo stanowi podstawowe źródło utrzymania. Niektóre ze zmian osiągniętych dzięki współpracy z MSC zostały opisane w naszych prawdziwych historiach.

Naszym celem jest, aby do 2030 roku ponad 1/3 światowych dzikich połowów była certyfikowana lub zaangażowana w Program MSC. Wsparcie naszych darczyńców będzie nadal odgrywać zasadniczą rolę w realizacji tego planu.

Lista darczyńców

Dziękujemy wszystkim organizacjom i osobom za wsparcie, dzięki któremu możemy wprowadzać realne zmiany w morzach i oceanach, zapewniając zasoby ryb i owoców morza dla nas i przyszłych pokoleń.

Fundacja Mava Fondation pour la Nature przekazała znaczące wsparcie na projekt MedPath, który pomaga rybołówstwom małoskalowym na Morzu Śródziemnym. Fundacja A.G. Leventis Foundation wspiera finansowo nasze działania w Grecji, zaś David and Lucile Packard Foundation wspiera projekt East Asia Sea Pathway to Sustainability.

 

Chcielibyśmy również podziękować:

· Dutch Postcode Lottery za ciągłe wsparcie projektu Fish for Good w Indonezji, Meksyku i RPA oraz wsparcie działań operacyjnych,
· Walton Family Foundation za wsparcie dla projektów na całym świecie,
· Adessium Foundation za wspieranie naszej pracy w basenie Morza Śródziemnego,
· WWF Szwecja za wsparcie naszego projektu w regionie południowo-zachodniego Oceanu Indyjskiego,
· Remmer Foundation za wsparcie projektów w rybołówstwach małoskalowych w południowej Afryce,
· Triad Foundation, Holzer Family Foundation i Vowles Family Fund za wparcie działań naszej organizacji.

Niektórzy z naszych obecnych i poprzednich darczyńców wymieniamy poniżej. Dziękujemy również tym, którzy chcą pozostać anonimowi.

The David and Lucile Packard Foundation

Walton Family Foundation

New Venture Fund

Remmer Family Foundation

Triad Foundation

Holzer Family Foundation

Vowles Family Fund

A. G. Leventis Foundation

Adessium Foundation (Holandia)

Nationale Postcode Loterij

MAVA Fondation Pour la Nature (Szwajcaria)

Resources Legacy Fund / Sustainable Fisheries Fund

WWF Szwecja

WWF UK

Findus (Szwecja)

Wspieraj MSC

Dowiedz się, w jaki sposób możesz wesprzeć nasze działania, aby morza i oceany pozostały pełne ryb i owoców morza dla nas i przyszłych pokoleń.

Przekaż darowiznę przez Charities Aid Foundation.

Fundacje i fundusze charytatywne

Wsparcie fundacji i funduszy charytatywnych ma kluczowe znaczenie dla realizacji naszej długoterminowej wizji, jaką są morza i oceany tętniące życiem dla nas i przyszłych pokoleń. Ogromnie doceniamy wspaniałomyślność naszych fundatorów, którzy podzielają naszą wizję i wspierają nas w działaniach, dzięki którym możemy ją realizować. Niezależnie od wielkości przekazanej sumy oraz tego czy jest ona przekazana na konkretny projekt lub podstawową działalność naszej organizacji, darowizna przekazana przez Twoją fundację lub fundusz umożliwi nam współpracę z rybakami, biznesem i społeczeństwem, aby zmieniać sposób, w jaki prowadzone są połowy na morzach i oceanach. Jako najbardziej wiarygodny i uznawany na całym świecie standard zrównoważonego rybołówstwa, MSC stanowi platformę zachęcającą do wprowadzania realnych zmian w sposobie, w jaki korzystamy z zasobów światowych mórz i oceanów. Współpraca z MSC to wyjątkowa możliwość wpływania zarówno na rybaków, jak i rynek, poprzez zwiększanie apetytu konsumentów na ryby i owoce morza pochodzące ze zrównoważonych połowów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym Dyrektorem ds. fundrisingu, który chętnie omówi możliwości wsparcia działań MSC przez Twoją fundację lub fundusz.

Dowiedz się więcej

Nasze podejście

Nasze podejście

Morza i oceany to nasze wspólne dobro, każdy z nas może włączyć się w starania, aby pozostały zdrowe i tętniące życiem.

Prawdziwe histore

Prawdziwe histore

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.

Raporty i publikacje

Raporty i publikacje

Od ponad 20 lat pomagamy zachować dziką naturę oceanów. Tutaj znajdziesz dokumenty i publikacje, które pomogą Ci lepiej zrozumieć w jaki sposób działamy.