Skip to main content

Rybacy prowadzący połowy komercyjne na morzu wykorzystują wiele narzędzi i metod połowowych. Każdy rodzaj stosowanych przez nich narzędzi nie pozostaje bez wpływu na ekosystem morski, ale warto pamiętać, że wszystkie mogą być wykorzystywane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Rodzaje narzędzi połowowych

Poniżej znajdują się najpopularniejsze rodzaje narzędzi połowowych wykorzystywanych przez rybołówstwa uczestniczące w programie MSC. Każde rybołówstwo poławiające dzikie ryby i owoce morza może przystąpić do oceny pod względem Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC (wyjątek stanowią rybołówstwa, które prowadzą połowy w sposób destrukcyjny, z wykorzystaniem trucizny, najczęściej cyjanku, lub ładunków wybuchowych). To jaki wpływ ma dane rybołówstwo na siedliska morskie i populacje ryb jest zawsze rozpatrywane przez zespół niezależnych audytorów.

Włoki denne

ang. demersal or bottom trawls

Sieci stawne

ang. gillnets

Sznury haczykowe

ang. longlines

Okrężnice

ang. purse seine

Połowy haczykowe na wędki

ang. pole and line

Narzędzia pułapkowe

ang. pots and traps

Włoki pelagiczne

ang. pelagic trawls

Dragi

ang. dredges

Dowiedz się więcej

Nasze podejście

Nasze podejście

Morza i oceany to nasze wspólne dobro, każdy z nas może włączyć się w starania, aby pozostały zdrowe i tętniące życiem.

Wpływ na życie ludzi

Wpływ na życie ludzi

Ryby i owoce morza to podstawowe źródło pożywienia i utrzymania w wielu regionach na świecie. Dla wielu ludzi zrównoważone połowy to konieczność.

Nadmierna eksploatacja łowisk, nielegalne i destrukcyjne połowy

Nadmierna eksploatacja łowisk, nielegalne i destrukcyjne połowy

Powstaliśmy, aby zachować dziką naturę oceanów. Walczymy z problemem nieodpowiedzialnego rybołówstwa, mającego destrukcyjny wpływ na środowisko.