Skip to main content

Od 25 lat MSC podejmuje wysiłki mające na celu zachowanie dzikiej natury oceanów. Walczymy z problemem nieodpowiedzialnego rybołówstwa, mającego destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne. Dostrzegamy i nagradzamy pracę tych, którzy starają się chronić zasoby mórz i oceanów.

Nasze działania są niezbędne, aby morza i oceany świata pozostały tętniące życiem teraz i w przyszłości:

  1. Dlaczego oceany są ważne?
  2. Dlaczego oceany są zagrożone?
  3. Rozwiązania MSC

Dlaczego oceany są ważne?

Morza i oceany zajmują 71% powierzchni naszej planety i pełnią kluczową rolę dla życia na Ziemi. Wytwarzają większość dostępnego tlenu oraz regulują klimat. Są domem dla tysięcy różnych gatunków zwierząt morskich. Pozwalają na utrzymanie różnych gałęzi gospodarki i dostarczają nam pożywienia.

Ryby i owoce morza stanowią źródło białka dla ponad 3 mld ludzi na całym świecie, a byt kilkuset milionów ludzi zależy od gospodarki rybackiej. Nasz dobrobyt środowiskowy, społeczny i ekonomiczny, nierozerwalnie powiązany jest ze zdrowiem mórz i oceanów.

Bioróżnorodność i rybołówstwo

Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi daje gwarancję, że oceany pozostaną produktywne i zdolne do adaptacji do zmian warunków środowiskowych.

Wpływ na życie ludzi

Ryby i owoce morza to podstawowe źródło pożywienia i utrzymania w wielu regionach na świecie. Dla wielu ludzi zrównoważone połowy to konieczność.

Dlaczego oceany są zagrożone?

Niestety najnowsze badania i raporty o stanie zasobów mórz i oceanów nie napawają optymizmem. Ostatni raport dotyczący kondycji światowych zasobów rybnych The State of World Fisheries and Aquaculture 2022 Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) pokazuje, że ponad jedna trzecia (35,4%) światowych zasobów ryb poławiana jest w sposób niezrównoważony. Według raportu WWF WWF’s Living Blue Planet Report 2015 wielkość morskich populacji zmalała o niemalże połowę (49%) pomiędzy 1970 a 2012 rokiem.

Przyczynami pogarszającej się kondycji mórz i oceanów, jest nadmierna eksploatacja łowisk, nielegalne i destrukcyjne połowy. To wpływa negatywnie nie tylko na ekosystemy morskie i liczebność gatunków, ale również ma wpływ na byt wielu ludzi.

Przełowienie, nielegalne połowy

Celem MSC jest zachowanie dzikiej natury oceanów. Walczymy z problemem nieodpowiedzialnego rybołówstwa, mającego destrukcyjny wpływ na środowisko.

Zmiana klimatu

Zmiany klimatyczne wywierają ogromny wpływ na oceany i ich mieszkańców. Ich skutkiem jest między innymi przemieszczanie się stad ryb oraz ich pożywienia.

Rozwiązania MSC

Pracujemy z rybakami, naukowcami i przedstawicielami branży rybackiej, aby zachować dziką naturę oceanów i aby mieć pewność, że nasze morza i oceany są pełne życia i takie pozostaną. Dbamy również o to, żeby ryby i owoce morza ze znakiem MSC były dostępne w Twoim najbliższym sklepie. Ponieważ to właśnie Twój wybór ma ogromne znaczenie.

Wybierając produkty z niebieskim znakiem MSC na opakowaniu wspierasz nie tylko rybaków, którzy poławiają w sposób zrównoważony, zachęcasz również kolejnych sprzedawców, by zaopatrywali się u certyfikowanych dostawców, a to z kolei skłania do przystąpienia do Programu Certyfikacji MSC tych rybaków, którzy dotychczas w nim nie uczestniczyli. Razem możemy zapewnić, że nasze oceany będą zawsze zdrowe i tętniące życiem!

Zrównoważone rybołówstwo

Zrównoważone połowy to takie, które w mniejszym stopniu wpływają na ekosystem morski, pozostawiają więcej ryb w morzach i oceanach oraz sprzyjają innym zwierzętom morskim.

Nasze podejście

Morza i oceany to nasze wspólne dobro, każdy z nas może włączyć się w starania, aby pozostały zdrowe i tętniące życiem.

Niebieska transformacja

Wpływ człowieka na zmianę klimatu jest dziś oczywisty. Jednym z głównych czynników mających ogromny wpływ na klimat jest produkcja żywności, a dokładniej hodowla zwierząt.

Nauka i badania

Badania naukowe mają fundamentalne znaczenie dla pracy, jaką wykonujemy w MSC. Dzięki nim opracowywany przez nas Standard MSC odzwierciedla najnowszą dostępną wiedzę.

Ocean Stewardship Fund

Celem funduszu Ocean Stewardship Fund jest zwiększenie liczby zrównoważonych rybołówstw na świecie. Przyspieszamy postęp, finansując innowacyjne badania i wspierając rybołówstwa na każdym etapie ich drogi do zrównoważonego rozwoju.

Usprawnienia certyfikowanych rybołówstw

Celem funduszu Ocean Stewardship Fund jest zwiększenie liczby zrównoważonych rybołówstw na świecie. Przyspieszamy postęp, finansując innowacyjne badania i wspierając rybołówstwa na każdym etapie ich drogi do zrównoważonego rozwoju.

MSC i Cele Zrównoważonego Rozwoju

MSC i Cele Zrównoważonego Rozwoju

Dane MSC są wykorzystywane przez ONZ do monitorowania postępów w wyeliminowaniu przełowienia i ochronie bioróżnorodności.

Edukacja

Edukacja

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego, co możemy zrobić, aby morza i oceany przetrwały w dobrej kondycji dla przyszłych pokoleń? Skorzystaj z naszych materiałów edukacyjnych dla dzieci w różnym wieku.

10 powodów…

10 powodów…

...dla których warto wybierać ryby i owoce morza ze znakiem MSC na opakowaniu.