Skip to main content

Standard Łańcucha Dostaw MSC daje pewność, że droga produktów sprzedawanych ze znakiem MSC jest szczegółowo monitorowana i może zostać prześledzona, aż do certyfikowanego łowiska. Gwarantuje również, że ryby i owoce morza oznaczone niebieskim certyfikatem MSC nie mieszają się z tymi niecertyfikowanymi. Proces, który oznacza możliwość odtworzenia i śledzenia żywności poprzez wszystkie etapy produkcji, przetwórstwa i dystrybucji nazywamy identyfikowalnością.

Łańcuch dostaw może być bardzo skomplikowany, dlatego droga z morza na talerz, którą przebywają ryby i owoce morza z niebieskim znakiem MSC, może składać się z wielu etapów.

Produkt może zostać oznaczony niebieskim znakiem MSC tylko w przypadku, gdy wszystkie firmy w łańcuchu dostaw przystąpiły do Programu Certyfikacji MSC i posiadają ważny certyfikat Łańcucha Dostaw MSC.

Aby zagwarantować bezstronność, wiarygodność i przejrzystość procesu, samą certyfikację prowadzą niezależni audytorzy, tzw. niezależne jednostki certyfikujące (ang. Conformity Assessment Bodies, CABs).

 

Co jest oceniane?

Standard Łańcucha Dostaw MSC, który musi spełnić każda firma w łańcuchu dostaw przystępująca do Programu MSC, opiera się na pięciu zasadach:  

Certyfikowani dostawcy

Firma nabywa certyfikowane produkty od certyfikowanych dostawców

Identyfikowal- ność

Certyfikowane produkty są możliwe do zidentyfikowania

Segregowanie produktów

Certyfikowane produkty są segregowane i nie mieszają się z niecertyfikowanymi produktami

Możliwość prześledzenia drogi produktu

Certyfikowane produkty są możliwe do prześledzenia, a wolumen jest ewidencjonowany

System zarządzania

Firma dysponuje odpowiednim systemem zarządzania

Rożne firmy, różne potrzeby

Standard Łańcucha Dostaw składa się z wersji podstawowej oraz dwóch wersji dodatkowych – grupowej oraz dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (ang. Consumer-Facing Organisation, CFO), które mają zastosowanie w szczególnych przypadkach. Dzięki temu każda firma może uzyskać certyfikat zgodnie z wersją najbardziej odpowiednią do jej wielkości oraz prowadzonej działalności.   

Dowiedz się więcej

Certyfikacja firm w łańcuchu dostaw

Certyfikacja firm w łańcuchu dostaw

Oczekiwania konsumentów dotyczące identyfikowalnych, pochodzących ze zrównoważonych połowów ryb i owoców morza rosną na całym świecie. Sprzedaż i promowanie produktów rybnych z certyfikatem MSC daje gwarancję, że pochodzą one ze ze stabilnych, dobrze zarządzanych łowisk.

Jednostki certyfikujące

Jednostki certyfikujące

Proces certyfikacji MSC prowadzony jest przez niezależnych, akredytowanych audytorów, co gwarantuje bezstronność, wiarygodność i przejrzystość procesu. Zapoznaj się z listą jednostek certyfikujących posiadających akredytację do przeprowadzania procesu certyfikacji zgodnie ze standardami MSC.