Skip to main content

Zrównoważone połowy to takie, które w mniejszym stopniu wpływają na ekosystem morski, pozostawiają więcej ryb w morzach i oceanach oraz sprzyjają innym zwierzętom morskim. Można więc powiedzieć, że nie zaburzają one naturalnej równowagi w ekosystemie morskim. Morza i oceny pełne ryb zapewniają bezpieczną przyszłość społecznościom rybackim, a także ludziom na całym świecie zatrudnionym bezpośrednio lub pośrednio w branży rybackiej.

Skąd wiemy, że połowy są zrównoważone?

To czy dane rybołówstwo można uznać za zrównoważone, ocenia się niezależnie od jego wielkości, położenia geograficznego, czy wykorzystywanej metody połowowej. Rybołówstwo przystępujące do Programu Certyfikacji MSC jest kontrolowane przez zespół niezależnych audytorów, którzy weryfikują je poprzez trzy główne zasady zrównoważonych połowów:   

Zdrowe stado ryb

Czy wystarczająca ilość ryb pozostała w morzu lub oceanie? Połowy muszą utrzymywać się na poziomie zapewniającym ciągłość populacji danego gatunku.

Oddziaływanie na środowisko

W jaki sposób połowy wpływają na ekosystem morski? Połowy muszą być prowadzone w taki sposób, aby ich wpływ na inne gatunki i siedliska morskie w ramach ekosystemu był zminimalizowany i pozostawały one w dobrym stanie.

Skuteczne zarządzanie rybołówstwem

Czy rybołówstwo jest prawidłowo zarządzane? Rybacy muszą stosować się do odpowiednich przepisów i adaptować się do zmieniających się warunków środowiskowych np. zmiany liczebności ryb danego gatunku.

Jak działa program certyfikacji MSC?

Jak działa program certyfikacji MSC?

Zrównoważone rybołówstwo to ciągły proces, który ma wpływ na przyszłość naszą i naszych dzieci

Zrównoważone połowy to proces ciągły i wymagający. Raz przyznany certyfikat nie jest ważny bezterminowo. Certyfikat MSC dla rybołówstwa jest ważny 5 lat oraz podlega corocznym audytom. Dodatkowo, rybacy muszą stale usprawniać swoje działania, co jest warunkiem certyfikacji. Wszystko po to, aby zagwarantować, że dane rybołówstwo prowadzone jest w sposób odpowiedzialny oraz aby zachęcać rybaków do wykorzystywania coraz to nowszych i lepszych sposobów na zachowanie dobrego stanu środowiska morskiego.

Przeczytaj więcej o naszych Standardach MSC.

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Nasze podejście

Nasze podejście

Morza i oceany to nasze wspólne dobro, każdy z nas może włączyć się w starania, aby pozostały zdrowe i tętniące życiem.

Usprawnienia certyfikowanych rybołówstw

Usprawnienia certyfikowanych rybołówstw

Rybacy muszą dowieść, że populacje ryb, które są celem ich połowów są zdrowe i utrzymują się na stabilnym poziomie oraz udowodnić, że ograniczają swój wpływ na siedliska morskie i inne zwierzęta.