Skip to main content

Dzikie, sprawdzonego pochodzenia, ze zrównoważonych połowów: nasz niebieski certyfikat MSC pojawia się jedynie na produktach z dzikich ryb lub owoców morza, pochodzącym ze zrównoważonych połowów, czyli spełniających rygorystyczny Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, opierający się na najnowszej dostępniej wiedzy naukowej.

Certyfikowane, zrównoważone źródło

Każde rybołówstwo w programie MSC zostało ocenione przez niezależnych ekspertów pod kątem wpływu na dzikie populacje ryb, oddziaływania na ekosystem morski oraz sposobu zarządzania.

Troska na każdym etapie

Na każdym etapie łańcucha dostaw, od morza lub oceanu aż po nasze talerze, ryby i owoce morza z certyfikatem MSC oddzielane są od tych, które nie posiadają certyfikatu. Są również dokładnie oznakowane i monitorowane, dzięki czemu możemy odtworzyć drogę, którą przebyły aż od zrównoważonego, certyfikowanego łowiska. Jest to możliwie dzięki procesowi, który nazywamy identyfikowalnością.

Znak godny zaufania

Regularne testy DNA dowodzą, że produkty certyfikowane przez MSC są prawidłowo oznakowane. Możesz więc być spokojny, że ryba, którą kupiłeś jest dokładnie tą, o której mówi informacja na opakowaniu lub w menu, w którym się znajduje.

Wiarygodność

Od ponad 20 lat pracujemy z rybakami, naukowcami, przedstawicielami przemysłu rybnego oraz przedstawicielami organizacji ochrony przyrody, instytucjami i sklepami, by udoskonalać nasze standardy i promować zrównoważone rybołówstwo. Program MSC jest jedynym programem w zakresie certyfikowania dzikich łowisk oraz ekooznakowana, który spełnia wytyczne Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) dotyczące ekologicznego znakowania produktów z ryb i owoców morza. Jako jedyny jest również zgodny z Kodeksem Dobrych Praktyk Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Akredytacji Społecznej i Środowiskowej oraz Znakowania (International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance, ISEAL), niezależnego globalnego stowarzyszenia czuwającego nad utrzymaniem najlepszych praktyk oraz standardów społecznych i środowiskowych. Jest również pierwszym na świecie programem certyfikacji ryb i owoców morza, który został uznany przez Inicjatywę na Rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa (Global Sustainable Seafood Initiative, GSSI) jako spełniający międzynarodowe wymogi w zakresie wiarygodności i rygoru.

Dlaczego potrzebujemy znaku MSC?

Przełowienie stanowi poważne zagrożenie dla naszych oceanów i jest powodem, dla którego powstało MSC i nasz certyfikat. Szacuje się, że ponad jedna trzecia zasobów rybnych jest eksploatowana na niezrównoważonym poziomie.

Przełowienie jest napędzane przez wiele czynników, które pogorszą stan naszych oceanów, jeśli nie podejmiemy działań. Ryby i owoce morza są już jednym z najczęściej sprzedawanych towarów spożywczych na świecie, a popyt na nie rośnie wraz ze wzrostem globalnej populacji.

Skutki przełowienia są potęgowane przez zmianę klimatyczną, która ma negatywny wpływ na ekosystemy morskie i siedliska, od których zależą ryby. Na przykład w północno-wschodnim Atlantyku zasoby makreli przemieszczają się na północ wraz ze wzrostem temperatury mórz.

Czy możemy zakończyć przełowienie po prostu przestając jeść ryby?

Do 2050 roku na ziemi może żyć już dziesięć miliardów ludzi i kluczowe jest, abyśmy wykorzystywali nasze cenne zasoby morskie w sposób zrównoważony. Dla milionów ludzi w społecznościach nadbrzeżnych na całym świecie rezygnacja z rybołówstwa nie jest opcją.

Jeśli będziemy zarządzać stadami ryb w sposób zrównoważony, mogą one się odrodzić i funkcjonować zdrowo. Pozytywne tego przykłady obejmują odbudowę stad morszczuka namibijskiego i dorsza patagońskiego do zdrowych poziomów dzięki starannemu zarządzaniu.

Badania pokazują, że zrównoważone zarządzanie stadami ryb prowadzi do ich intensywnego rozmnażania w dłuższym okresie, co stanowi korzyść zarówno dla oceanów, jak i dla nas. Miliony ludzi na całym świecie polegają na rybach i owocach morza jako istotnym źródle białka i utrzymania.

Czym są certyfikowane produkty rybne?

Certyfikowane ryby i owoce morza pochodzą z rybołówstw, które łowią ryby w sposób zapewniający długoterminowe zdrowie populacji ryb i dobrostan oceanu.

Ustalamy wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju w Standardzie Rybołówstwa MSC. Na całym świecie ponad 400 rybołówstw zajmujących się połowami dzikimi jest certyfikowanych zgodnie z tym standardem. Aby uzyskać certyfikat, rybołówstwa te muszą spełniać wymagania w trzech obszarach:

  • Łowienie tylko wśród zdrowych stad,
  • Dobre zarządzanie, aby stada mogły być eksploatowane długoterminowo,
  • Minimalizowanie wpływu na inne gatunki i szerszy ekosystem.

 

Które rybołówstwa nie mogą być certyfikowane?

Rybołówstwa niekwalifikujące się i "poza zakresem" oceny według Standardu Rybołówstwa MSC obejmują:

  • Rybołówstwa ukierunkowane na płazy, gady, ptaki i/lub ssaki,
  • Stosowanie destrukcyjnych praktyk połowowych (takich jak trucizny lub materiały wybuchowe),
  • Skazanie za naruszenia związane z przymusową pracą w ciągu ostatnich dwóch lat,
  • Rybołówstwa prowadzone na podstawie kontrowersyjnego jednostronnego wyłączenia z międzynarodowego porozumienia,
  • Rybołówstwa czysto akwakulturowe (chociaż niektóre formy takiego rybołówstwa kwalifikują się do oceny),
  • Skazanie za naruszenia dotyczące odcinania płetw rekinom w ciągu ostatnich dwóch lat.

Obecnie trwa rewizja Standardu Rybołówstwa MSC, co może obejmować zmianę naszych kryteriów dotyczących tego, co można uznać za "poza zakresem".

Co obejmuje certyfikat MSC?

Indywidualni rybacy lub statki nie mogą być certyfikowane. Oznacza to, że rybołówstwa mogą łowić zarówno certyfikowane, jak i niecertyfikowane ryby, ale tylko podczas oddzielnych rejsów.

Certyfikat MSC obejmuje statek, flotę lub indywidualne rybołówstwo używające określonego rodzaju sprzętu, łowiące określone stado docelowe. Wszystkie te aspekty są brane pod uwagę podczas oceny rybołówstwa zgodnie ze Standardem Rybołówstwa MSC i określane jako Jednostka Certyfikacji (UoC).

Statki, floty lub indywidualni operatorzy łowiący poza zakresem swojej certyfikacji nie są uznawani za certyfikowanych według MSC, a zatem nie mogą np. sprzedawać tego połowu w certyfikowanym łańcuchu dostaw ani oznaczać tych produktów certyfikatem MSC.

Dane o statkach związanych z rybołówstwami objętymi certyfikatem MSC są publicznie dostępne na liście statków  w sekcji "assessments" na naszej stronie internetowej.

Jak solidny jest system certyfikacji MSC?

Nasz proces certyfikacji jest niezależny, weryfikowalny i oparty na nauce. Bezpośrednio nie certyfikujemy rybołówstw – uzyskują one certyfikację od niezależnych jednostek, a organizacje pozarządowe i inni mają wiele możliwości wniesienia wkładu w ocenę rybołówstwa.

Czasami może to zająć lata ciężkiej pracy, zanim rybołówstwo uzyska certyfikację MSC. Nawet gdy rybołówstwo uzyska certyfikat, to dopiero początek drogi. Co roku niezależni eksperci przeprowadzają kontrolę i sporządzają raport, aby ocenić postęp, a rybołówstwa są ponownie certyfikowane co pięć lat.

Zgodnie z naszymi wymaganiami, rybołówstwa muszą stale się poprawiać, aż osiągną to, co uważamy za najlepszą praktykę w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jeśli rybołówstwa nie dokonają wymaganych ulepszeń w określonym czasie, mogą mieć zawieszony certyfikat, dopóki nie osiągną poziomu wymaganego przez Standard MSC.

Rybołówstwa certyfikowane przez MSC często znajdują się na czele innowacji i najlepszych praktyk połowowych na całym świecie.

Skąd mogę wiedzieć, że ryby lub owoce morza, które kupuję, są poławiane w sposób zrównoważony?

Znak MSC z niebieską rybką jest stosowany wyłącznie dla dzikich ryb lub produktów z owoców morza pochodzących z rybołówstw certyfikowanych zgodnie ze standardem MSC. Nasz standard łańcucha dostaw dla firm w łańcuchu dostaw zapewnia, że ryby i owoce morza certyfikowane przez MSC są oddzielone od tych, które nie są certyfikowane, i są wyraźnie oznakowane.

Ponad 7 000 firm na całym świecie jest certyfikowanych zgodnie z standardem MSC Chain of Custody, w tym ponad 48 000 miejsc od supermarketów i restauracji po przetwórców, dystrybutorów i magazyny. Te firmy są audytowane co roku i podlegają niezapowiedzianym audytom, aby upewnić się, że przestrzegają wymagań dotyczących identyfikowalności, oznakowania i separacji.

MSC czasami zleca również niezależne testy DNA na produktach oznakowanych MSC, aby zabezpieczyć się przed oszustwami, zapewniając, że certyfikowane przez MSC ryby czy owoce morza nie zostały zastąpione innymi – być może zagrożonymi – gatunkami. Badania opublikowane w czasopiśmie Current Biology pokazują, że wskaźniki fałszowania etykiet na produktach oznakowanych MSC wynoszą mniej niż 1% - znacznie mniej niż w przypadku innych oznakowań produktów z ryb i owoców morza.

Co mogę zrobić, aby zakończyć przełowienie?

Każdy ma swoją rolę do odegrania. Powinieneś szukać i pytać o ryby i owoce morza certyfikowane według programu MSC, kiedy odwiedzasz rynek, sklep rybny lub supermarket, albo kiedy jesz w restauracji. Im większy nacisk społeczny na produkty zrównoważonego rybołówstwa, tym szybciej zostaną wyeliminowane niezrównoważone praktyki rybackie.

Chcemy również, aby rządy działały na rzecz zakończenia szkodliwych subsydiów rybackich, które przyczyniają się do przełowienia, a także ustalały kwoty połowowe zgodne z naukowymi zaleceniami dotyczącymi zrównoważonego rybołówstwa. Wiemy, jak radzić sobie z przełowieniem, ale wszyscy musimy działać razem, aby je zakończyć.

 

10 powodów, aby wybierać produkty z certyfikatem MSC

Dowiedz się więcej

Czym są zrównoważone połowy?

Czym są zrównoważone połowy?

Zrównoważone połowy to takie, które w mniejszym stopniu wpływają na ekosystem morski, pozostawiają więcej ryb w morzach i oceanach oraz sprzyjają innym zwierzętom morskim.

Czy ryby i owoce morza ze znakiem MSC naprawdę pochodzą ze zrównoważonych źródeł?

Czy ryby i owoce morza ze znakiem MSC naprawdę pochodzą ze zrównoważonych źródeł?

Możesz być pewien, że ryby i owoce morza z niebieskim znakiem MSC zostały złowione przez odpowiedzialnych rybaków, którzy stosują zrównoważone praktyki połowowe.

Jak znak MSC wypada na tle innych innych certyfikatów?

Jak znak MSC wypada na tle innych innych certyfikatów?

Na produktach rybnych znajdziesz również inne znaki I certyfikaty. Czym wyróżnia się niebieski znak MSC?