Skip to main content

Dzikie, sprawdzonego pochodzenia, ze zrównoważonych połowów: nasz niebieski certyfikat MSC pojawia się jedynie na produktach z dzikich ryb lub owoców morza, pochodzącym ze zrównoważonych połowów, czyli spełniających rygorystyczny Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, opierający się na najnowszej dostępniej wiedzy naukowej.

Certyfikowane, zrównoważone źródło

Każde rybołówstwo w programie MSC zostało ocenione przez niezależnych ekspertów pod kątem wpływu na dzikie populacje ryb, oddziaływania na ekosystem morski oraz sposobu zarządzania.

Troska na każdym etapie

Na każdym etapie łańcucha dostaw, od morza lub oceanu aż po nasze talerze, ryby i owoce morza z certyfikatem MSC oddzielane są od tych, które nie posiadają certyfikatu. Są również dokładnie oznakowane i monitorowane, dzięki czemu możemy odtworzyć drogę, którą przebyły aż od zrównoważonego, certyfikowanego łowiska. Jest to możliwie dzięki procesowi, który nazywamy identyfikowalnością.

Znak godny zaufania

Regularne testy DNA dowodzą, że produkty certyfikowane przez MSC są prawidłowo oznakowane. Możesz więc być spokojny, że ryba, którą kupiłeś jest dokładnie tą, o której mówi informacja na opakowaniu lub w menu, w którym się znajduje.

Wiarygodność

Od ponad 20 lat pracujemy z rybakami, naukowcami, przedstawicielami przemysłu rybnego oraz przedstawicielami organizacji ochrony przyrody, instytucjami i sklepami, by udoskonalać nasze standardy i promować zrównoważone rybołówstwo. Program MSC jest jedynym programem w zakresie certyfikowania dzikich łowisk oraz ekooznakowana, który spełnia wytyczne Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) dotyczące ekologicznego znakowania produktów z ryb i owoców morza. Jako jedyny jest również zgodny z Kodeksem Dobrych Praktyk Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Akredytacji Społecznej i Środowiskowej oraz Znakowania (International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance, ISEAL), niezależnego globalnego stowarzyszenia czuwającego nad utrzymaniem najlepszych praktyk oraz standardów społecznych i środowiskowych. Jest również pierwszym na świecie programem certyfikacji ryb i owoców morza, który został uznany przez Inicjatywę na Rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa (Global Sustainable Seafood Initiative, GSSI) jako spełniający międzynarodowe wymogi w zakresie wiarygodności i rygoru.

 

Dowiedz się więcej

Czym są zrównoważone połowy?

Czym są zrównoważone połowy?

Zrównoważone połowy to takie, które w mniejszym stopniu wpływają na ekosystem morski, pozostawiają więcej ryb w morzach i oceanach oraz sprzyjają innym zwierzętom morskim.

Czy ryby i owoce morza ze znakiem MSC naprawdę pochodzą ze zrównoważonych źródeł?

Czy ryby i owoce morza ze znakiem MSC naprawdę pochodzą ze zrównoważonych źródeł?

Możesz być pewien, że ryby i owoce morza z niebieskim znakiem MSC zostały złowione przez odpowiedzialnych rybaków, którzy stosują zrównoważone praktyki połowowe.

Jak znak MSC wypada na tle innych innych certyfikatów?

Jak znak MSC wypada na tle innych innych certyfikatów?

Na produktach rybnych znajdziesz również inne znaki I certyfikaty. Czym wyróżnia się niebieski znak MSC?