Standardy MSC

Niebieski znak MSC, który możesz znaleźć na opakowaniach ryb i owoców morza to gwarancja, że pochodzą one ze zrównoważonych połowów spełniających rygorystyczny Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Firmy, które handlują tak oznaczonymi morskimi przysmakami muszą z kolei przestrzegać Standardu Łańcucha Dostaw MSC. Daje on pewność, że droga produktów ze znakiem MSC może zostać odtworzona, aż do certyfikowanego rybołówstwa, a produkty certyfikowane nie mieszają się z innymi.

Standardy MSC spełniają rygorystyczne wymogi wyznaczone przez międzynarodowe organizacje i instytucje stojące na straży najlepszych praktyk w zakresie ekologicznego znakowania produktów z ryb i owoców morza. Zostały opracowane w konsultacji z szerokim gronem ekspertów: rybaków, naukowców, przedstawicieli przemysłu rybnego oraz przedstawicieli organizacji ochrony przyrody.

Aby mieć pewność, że Standardy MSC odzwierciedlają najnowsze dane naukowe oraz najbardziej aktualne metody zarządzania i praktyki, co kilka lat dokonujemy przeglądu i rewizji naszych Standardów.

Nasze Standardy

MSC Fisheries Standard icon

Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC

Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC służy do oceny czy dane rybołówstwo można uznać za prowadzone w zrównoważony, dobry dla środowiska sposób. Dotyczy połowów dziko żyjących populacji ryb i owoców morza, również gatunków słodkowodnych.

Dowiedz się więcej
MSC Chain of Custody Standard icon

Standard Łańcucha Dostaw MSC

Standard Łańcucha Dostaw MSC daje pewność, że certyfikat MSC umieszczony jest jedynie na produktach, których pochodzenie może zostać prześledzone, aż do certyfikowanego rybołówstwa.

Dowiedz się więcej
icon for ASC-MSC Seaweed Standard

Standard ASC-MSC dotyczący alg morskich

Wspólny Standard ASC i MSC dotyczący alg morskich, inaczej wodorostów, wyróżnia zrównoważone środowiskowo i prowadzone w sposób odpowiedzialny społecznie produkcje alg morskich. Ocenie pod kątem Standardu mogą zostać poddane produkcje zarówno hodowlane jak i dziko rosnących wodorostów na całym świecie.

Dowiedz się więcej
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}