Skip to main content

Po uzyskaniu Certyfikatu Łańcucha Dostaw MSC Twoja firma dołącza do globalnej sieci firm oferujących identyfikowalne ryby i owoce morza ze zrównoważonych połowów. Co dalej?

Kupuj i sprzedawaj certyfikowane produkty

Dostawców certyfikowanych ryb i owoców morza z całego świata, możesz znaleźć za pomocą specjalnej wyszukiwarki dostawców certyfikowanych produktów rybnych.

Promuj swoje produkty oznaczając je logo MSC

Dzikie, sprawdzonego pochodzenia, ze zrównoważonych połowów: nasz niebieski certyfikat MSC to jasny i czytelny znak dla Twoich klientów oraz konsumentów, że produkty rybne, które kupują pochodzą ze zrównoważonych połowów. Posługiwanie się logo MSC jest jednym z najbardziej efektywnych narzędzi komunikacyjnych. Niebieskim certyfikatem oznaczonych jest ponad 25 000 produktów dostępnych w sprzedaży w ponad 100 krajach świata.

Czym jest kod łańcucha dostaw nadany mojej firmie?

Po uzyskaniu Certyfikatu Łańcucha Dostaw MSC Twojej firmie nadany zostanie unikalny kod łańcucha dostaw, który jest niezbędny w dokumentacji dotyczącej nadanego jej certyfikatu.

Gdzie mogę znaleźć numer kodu mojej organizacji, mojego klienta lub dostawcy?

Kod nadany Twojej organizacji lub kod klienta albo dostawcy znajdziesz w specjalnej wyszukiwarce dostawców certyfikowanych produktów rybnych.

Czy mój kod może ulec zmianie?

W większości przypadków kod nadany firmie pozostaje niezmienny przez cały okres ważności certyfikatu. Kod ulega zmianie tylko w rzadkich przypadkach, na przykład:

 • Jeżeli Twoja firma posiada certyfikat w wersji podstawowej, ale przyłącza się do innej, która posiada certyfikat w wersji grupowej, kod certyfikacji należy zmienić na kod certyfikacji łańcucha dostaw w wersji grupowej.
 • Jeżeli Twoja firma była wcześniej zakładem organizacji posiadającej wiele zakładów (grupa zakładów) lub wchodziła do grupy firm monitorowanych i kontrolowanych przez biuro główne, a obecnie stanowi odrębną organizację certyfikowaną w łańcuchu dostaw MSC w wersji podstawowej, zostanie nadany nowy kod certyfikacji łańcucha dostaw.

Co jeżeli sytuacja w mojej firmie ulegnie zmianie?

Jeżeli w ciągu trwającego trzy lata okresu ważności Certyfikatu Łańcucha Dostaw MSC, działania, które prowadzisz lub sytuacja w firmie ulegną zmianie, musisz powiadomić o tym swoją jednostkę certyfikująca.

W jakich przypadkach należy skontaktować się z jednostką certyfikującą?

Zaistniałe okolicznościCzas na poinformowanie jednostki certyfikującej
 • Zidentyfikowałeś produkty niezgodne z wymogami certyfikacji
Poinformuj swoją jednostkę certyfikującą w ciągu 2 dni od czasu zidentyfikowania produktu
 • Wyznaczenie nowego pracownika do kontaktu z MSC
 • Dodanie nowego gatunku certyfikowanego
 • Zakup produktu certyfikowanego od nowego dostawcy
 • W przypadku wersji dla grup: dodanie lub usunięcie jednej z lokalizacji

Poinformuj swoją jednostkę certyfikującą w ciągu 10 dni od czasu zaistnienia zmiany lub w ciągu 10 dni od:

 • otrzymania pierwszej dostawy nowych gatunków
 • otrzymania pierwszej dostawy od nowego dostawcy
 • Podjęcie nowej działalności, która nie wchodziła dotąd w zakres certyfikatu
 • Zakup produktu certyfikowanego w ramach schematu wspólnego z Łańcuchem Dostaw MSC (np. ASC)
 • Wykorzystane nowego podwykonawcy do przetwarzania lub pakowania certyfikowanych ryb i owoców morza
 • W przypadku wersji dla grup: zwiększenie o 10% liczby lokalizacji w stosunku do już zgłoszonych
 • W przypadku wersji dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta: zwiększenie o 25% liczby lokalizacji

Poproś o zgodę jednostkę certyfikującą przed wprowadzeniem zmian. O udzieleniu lub braku udzielenia zgody jednostka certyfikująca poinformuje Cię na piśmie.

W określonych okolicznościach przed podjęciem decyzji o wyrażeniu zgody jednostka certyfikująca może również wymagać dodatkowego audytu przeprowadzonego na miejscu lub zdalnie.

 • Nowy / inny typ produktu, sposób przechowywania lub prezentacji produktu
 • Dodanie nowego podwykonawcy odpowiedzialnego za przechowywanie produktów

Poinformuj jednostkę certyfikującą w czasie regularnych audytów oraz w czasie ponownej certyfikacji.

Jeżeli sobie tego życzysz, możesz również uzgodnić częstsze raportowanie z jednostką certyfikującą.

 • W przypadku wersji dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta: uaktualnienie listy lokalizacji
Poinformuj jednostkę certyfikującą w ciągu 5 dni od czasu otrzymania od niej żądania.

 

Wykorzystywanie ryb i owoców morza z rybołówstw znajdujących się w procesie oceny (UMAF)

Ryby i owoce morza z rybołówstw znajdujących się w procesie oceny (Under-MSC-Assessment Fish, UMAF) to te złowione w okresie, gdy dane rybołówstwo znajdujące się w procesie oceny pod względem zgodności ze Standardem Rybołówstwa MSC jeszcze nie otrzymało certyfikatu, ale wyznaczono już termin, od czasu którego można kupować UMAF, aby w przypadku otrzymania certyfikatu przez rybołówstwo, mogły być one sprzedawane jako certyfikowane. Proces oceny rybołówstwa trwa zwykle około 18 miesięcy.

W jakich przypadkach można wykorzystywać UMAF?

Firmy mogą kupować i przechowywać UMAF tylko w przypadku, kiedy:

 • są częścią rybołówstwa poddawanego ocenie,
 • są częścią hodowli poddanej ocenie pod względem Standardów ASC lub
 • są formalnym członkiem grupy organizacji, które złożyły formalny wniosek o certyfikację rybołówstwa, a w przypadku certyfikacji ASC hodowli (są klientem)

Firmy kwalifikujące się do sprzedaży UMAF muszą pozostać właścicielem UMAF, do czasu uzyskania przez rybołówstwo certyfikacji, ale w razie potrzeby mogą one korzystać z usług firm zewnętrznych np. zajmujących się przechowywaniem.

Firmy kwalifikujące się do zakupu ryb i owoców morza z rybołówstw znajdujących się w procesie oceny muszą zapewnić, że:

 • są one wyraźnie oznaczone i posegregowane,
 • są w pełni identyfikowalne aż do rybołówstwa podlegającego ocenie,
 • nie są sprzedawane ani oznaczane jako "certyfikowane", ani nie posiadają certyfikatu na opakowaniu, aż do momentu uzyskania certyfikatu przez rybołówstwo lub hodowlę.

Standard Łańcucha Dostaw ASC

MSC oraz ASC (Aquaculture Stewardship Council, organizacja pozarządowa, która opracowała standardy zrównoważonej hodowli ryb) nawiązały współpracę na rzecz wspólnego Standardu Łańcucha Dostaw MSC. Oznacza to, że jeden audyt certyfikacyjny może objąć zarówno produkty MSC, jak i ASC.

Jeżeli Twoja firma posiada już certyfikat łańcucha dostaw MSC, ale chce sprzedawać również produkty z certyfikatem ASC, Twoja jednostka certyfikująca będzie musiała przeprowadzić ocenę ryzyka. W większości przypadków jednostki certyfikujące będą mogły wydać certyfikat dla produktów ASC bez konieczności przeprowadzania audytu na miejscu. Firmy certyfikowane pod względem Standardu Łańcucha Dostaw MSC i ASC otrzymują dwa oddzielne certyfikaty, jeden dla łańcucha dostaw MSC oraz drugi dla ASC.

Zmiany w Standardzie Łańcucha Dostaw MSC

Chcemy mieć pewność, że Standardy MSC odzwierciedlają najnowsze dane naukowe oraz najbardziej aktualne rozumienie zarządzania i praktyki w zakresie zrównoważonego rybołówstwa i łańcucha dostaw. Z tego względu co kilka lat dokonujemy przeglądu i rewizji naszych Standardów. Standard Łańcucha Dostaw MSC podlega rewizji co najmniej co trzy lata. Mniejsze zmiany w wymogach dotyczących Standardu Łańcucha Dostaw mogą być wprowadzane częściej.

Twoja wiedza, doświadczenie i spostrzeżenia mogą również przyczynić się do rozwoju Standardów MSC, dlatego zapraszamy Cię do udziału w naszych cyklicznych, otwartych konsultacjach oraz do zgłaszania uwag związanych z procesem certyfikacji. Wyraź swoją opinię za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Chcesz złożyć skargę na działanie jednostki certyfikującej?

Wszystkie akredytowane, niezależne jednostki certyfikujące są zobowiązane do posiadania własnej procedury składania reklamacji na swoich stronach internetowych. Jeżeli chcesz zgłosić skargę na działania jednostki certyfikującej lub audytorów prosimy o skorzystanie w pierwszej kolejności z wewnętrznych procedur tych organizacji. W razie potrzeby kolejnym krokiem może być zgłoszenie skargi do organizacji Accreditation Services International (ASI), która wydaje akredytację do przeprowadzania procesu certyfikacji zgodnie ze standardami MSC.

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc

Polska i kraje Europy Centralnej: Anna Dębicka, [email protected]

Dowiedz się więcej

Używaj logo MSC

Używaj logo MSC

Używaj logo MSC i pokaż swoim klientom, że ryby i owoce morza, które sprzedajesz, pochodzą z certyfikowanego zrównoważonego rybołówstwa, a Twoja firma włącza się tym samym w ochronę zasobów mórz i oceanów.

Certyfikacja Łańcucha Dostaw MSC krok po kroku

Certyfikacja Łańcucha Dostaw MSC krok po kroku

Tutaj znajdziesz informacje o tym, czego należy spodziewać się na każdym etapie procesu certyfikacji pod względem Standardu Łańcucha Dostaw MSC.