Skip to main content

Szanowni Państwo,

na początku marca 2019 r. dotarła do nas informacja o pisemnej „Opinii Zarządu Polskiego Stowarzyszenie Przetwórców Ryb dotyczącej certyfikacji produktów rybnych, ze szczególnym uwzględnieniem certyfikatu MSC”. Opinia ta jest oparta na nieporozumieniach dotyczących Programu MSC: zasady funkcjonowania Programu MSC przedstawione są niedokładnie, a pod wieloma względami treść Opinii jest po prostu błędna.

MSC (Marine Stewardship Council) aktywnie działa w Polsce od 2013 r., a jednym z kluczowych zadań przedstawicieli MSC jest informowanie i edukowanie na temat Programu MSC. W ciągu ponad 5 lat działań w Polsce, MSC uczestniczyło lub zorganizowało kilkanaście spotkań publicznych z interesariuszami, przeprowadziło kilkadziesiąt indywidualnych spotkań, rozesłało tysiące maili. Została stworzona, a następnie odnowiona (w 2018 r.) strona MSC w języku polskim. Przygotowane zostały także liczne poradniki: dotyczące certyfikacji rybołówstw, firm w łańcuchu dostaw oraz zasad używania logo MSC – wszystko w języku polskim, aby ułatwić partnerom dotarcie i zrozumienie zasad funkcjonowania Programu MSC. Dodatkowo przeprowadziliśmy kilkanaście kampanii edukacyjnych dla konsumentów, przybliżając milionom Polakom temat zrównoważonego rybołówstwa i zachęcając do świadomej i odpowiedzialnej konsumpcji ryb i owoców morza (raporty z kampanii dostępne są na naszej stronie www).

Czytając opinię PSPR rozumiemy, że jeszcze wiele pracy przed nami i musimy wzmocnić nasze wysiłki, aby lepiej informować o Programie MSC. Mimo ograniczonych zasobów organizacji pozarządowej, jesteśmy na to gotowi, powiększamy zespół w Polsce i mamy nadzieję, że dzięki wzmożonej edukacji oraz częstszym spotkaniom, uda nam się osiągnąć ten cel.

Wierzymy, że bliska współpraca z interesariuszami jest jednym z najważniejszych czynników, dzięki którym Program MSC stał się cennym i skutecznym narzędziem, działającym na rzecz zrównoważonego zarządzania rybołówstwem w ciągu ostatnich dwóch dekad. W tym kontekście mamy wielką nadzieję, że wyjaśnienie nieporozumień dotyczących zasad funkcjonowania Programu MSC pozwoli zapoczątkować konstruktywny, otwarty dialog z PSPR. Zapraszamy również wszystkich partnerów MSC do zacieśnienia współpracy.

Aby wzmocnić zrozumienie Programu MSC przez PSPR oraz naszych partnerów przygotowaliśmy szczegółową odpowiedź, wyjaśniającą wątpliwości i zarzuty podniesione w Opinii PSPR.  Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią MSC. Jeśli jakiekolwiek kwestie pozostają niejasne lub potrzebne są dodatkowe informacje, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem

Anna Dębicka

Dyrektor Programu MSC w Polsce i Europie Centralnej

Odpowiedź MSC na opinię PSPR
Language: Polish
Date of issue: 26 marca 2019
Download download file PDF - 1 MB