Wpływ na życie ludzi

Życie milionów ludzi zależy od dobrej kondycji mórz i oceanów, bo to od niej uzależniony jest przemysł rybny.

Ryby i owoce morza to w wielu regionach na świecie podstawowe źródło pożywienia, a praca w branży rybackiej to często jedyna możliwość zapewnienia środków utrzymania dla wielu rybaków i ich rodzin. Dla wielu z tych ludzi zrównoważone rybołówstwo to nie luksus, a konieczność. Puste morza i oceany oznaczają bezrobocie, niedożywienie, nędzę i głód. 

Według najnowszych danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (United Nations Food and Agriculture Organization, FAO):

ryby stanowią główne źródło białka dla

miliarda

ludzi, żyjących przeważnie w krajach rozwijających się,
szacuje się, że

200 milionów

ludzi jest bezpośrednio lub pośrednio zatrudnionych w przemyśle rybnym,

ponad

50%

 ryb i owoców morza znajdujących się na rynku pochodzi z krajów rozwijających się.

Zrównoważone rybołówstwo – pewna przyszłość dla milionów ludzi na świecie

W MSC, wspieramy odpowiedzialne zarządzanie rybołówstwem oraz zrównoważone praktyki, które pomagają zabezpieczyć przyszłość społeczności rybackich, a także ludzi na całym świecie zatrudnionych bezpośrednio lub pośrednio w branży rybnej.

Przez walkę z nielegalnymi, nieregulowanymi i niezgłaszanymi połowami (tzw. IUU) możemy pomóc zachować źródło utrzymania i zapewnienie pożywienia wielu ludziom na całym świecie. 

Dowiedz się więcej

Nasze podejście

Nasze podejście

Morza i oceany to nasze wspólne dobro, każdy z nas może włączyć się w starania, aby pozostały zdrowe i tętniące życiem.

Dowiedz się więcej
Nadmierna eksploatacja łowisk, nielegalne i destrukcyjne połowy

Nadmierna eksploatacja łowisk, nielegalne i destrukcyjne połowy

Powstaliśmy, aby zachować dziką naturę oceanów. Walczymy z problemem nieodpowiedzialnego rybołówstwa, mającego destrukcyjny wpływ na środowisko.

Dowiedz się więcej
Raport Wpływ Globalny MSC 2017

Raport Wpływ Globalny MSC 2017

Stale monitorujemy nasz program, aby mieć pewność, że nasze standardy mają dokładnie taki wpływ na środowisko, jaki deklarujemy. Każdego roku publikujemy specjalny Raport Wpływ Globalny MSC, w którym dzielimy się naszymi wnioskami i rezultatami naszych działań.

Przeczytaj Raport Wpływ Globalny MSC
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}