Skip to main content

Certyfikat MSC rekomendowany przez Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich w Tokio

Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpiad w Tokio wybrał MSC (Marine Stewardship Council) jako jeden z rekomendowanych systemów certyfikacji w kodeksie dotyczącym zrównoważonego pozyskiwania produktów rybnych podczas organizacji tegorocznej Olimpiady.  

MSC jest najbardziej rygorystycznym, globalnym programem certyfikacji dzikich ryb i owoców morza pochodzących ze zrównoważonych połowów. Już po raz trzeci, po Olimpiadzie w Londynie (2012) oraz Rio (2016), MSC odgrywa ważną rolę, wspierając Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju podczas tych największych wydarzeń sportowych na świecie.

Zgodnie z założeniami określonymi w strategiach “Be Better, Together - for the planet and the people” oraz “Sustainable Sourcing Code for Fishery Products”, Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich w Tokio wymaga, by dostawcy pozyskiwali ryby i owoce morza ze źródeł spełniających wymogi dotyczące wpływu na ekosystemy morskie. Ryby i owoce morza pochodzące z rybołówstw posiadających certyfikat MSC spełniają warunki określone przez Komitet.

Standard MSC jest jedynym programem certyfikacji dzikich ryb i owoców morza, który spełnia najlepsze światowe praktyki określone przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (UN FAO) oraz ISAEL, niezależne, globalne stowarzyszenie czuwające na straży najlepszych praktyk i standardów społecznych i środowiskowych.

Aby otrzymać certyfikat MSC, rybołówstwa muszą spełnić rygorystyczne wymogi określone w Standardzie Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, a podczas oceny wg standardu MSC niezależni audytorzy sprawdzają wpływ rybołówstwa na dzikie populacje ryb, oddziaływanie na ekosystem morski oraz sposób zarządzania.

Japonia to jeden z największych rynków ryb i owoców morza na świecie a także wiodący importer tych produktów. Z tym większym zadowoleniem odebraliśmy decyzję Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich w Tokio o uznaniu certyfikatu MSC w kodeksie „Sustainable Sourcing Code for Fishery Products” podczas tegorocznej Olimpiady w Tokio – powiedział Nicolas Guichoux, Chief Program Officer w Marine Stewardship Council.

Mamy nadzieję, że decyzja Komitetu o włączeniu certyfikowanych ryb i owoców morza MSC do polityki zamówień będzie krokiem w kierunku bardziej zrównoważonego pozyskiwania ryb w Japonii, która pozostaje jednym z najbardziej wpływowych rynków dla rybołówstwa i akwakultury – dodał Guichoux z MSC.

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.