Skip to main content

Jaka jest przyszłość dorsza w Morzu Północnym?

Pod koniec czerwca opublikowane zostało doradztwo Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) dotyczące aktualnego stanu stada i kwot połowowych dla dorsza z Morza Północnego. Wykazuje ono alarmująco niski stan biomasy stada, co może spowodować przyspieszone audyty z możliwością zawieszenia certyfikatów MSC dla łowisk, w których dorsz z Morza Północnego stanowi więcej niż 5% połowu.

Nowe doradztwo ICES

Międzynarodowa Rada Badań Morza (ang. International Council for the Exploration of the Sea, ICES) została założona ponad 100 lat temu, a jej celem jest badanie biologii mórz i oceanów oraz eksploatacji ich żywych zasobów. W tym celu ICES publikuje doradztwa naukowe dotyczące aktualnego stanu stad oraz rekomendowanych kwot połowowych.

Dorsz-doradztwo-ICES-2019W dniu 28 czerwca 2019 r. ICES opublikowało doradztwo dotyczące dorsza z Morza Północnego, które wykazało stan stada poniżej granicznego punktu referencyjnego dla biomasy stada tarłowego (Blim). Doradztwo ICES stwierdza, że zasoby dorsza wynoszą około 81 tys. ton – jest to najniższy stan od 2007 r. i znajduje się poniżej poziomu, przy którym jest szansa na odbudowę stada. Zdrowa wielkość tego stada (MSYBtrigger) powinna wynosić 150 tys. ton. 

W doradztwie zaleca się również zmniejszenie całkowitego dopuszczalnego połowu (ang. total allowable catch, TAC) dla dorsza w Morzu Północnym o 63% począwszy od 1 stycznia 2020 r.

Możliwość przyśpieszonego audytu MSC

Gdy pojawią się nowe informacje, które mogą mieć istotny wpływ na ocenę rybołówstwa, niezależni audytorzy mogą zdecydować się na przeprowadzenie przyspieszonego audytu, sprawdzającego czy rybołówstwa wciąż spełniają rygorystyczne wymogi Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Wynik tego audytu decyduje o tym, czy rybołówstwo będzie miało podtrzymany certyfikat czy też zostanie on zawieszony. W przypadku zawieszenia rybołówstwo może odzyskać swój certyfikat w przyszłości, wprowadzając odpowiednie zmiany i podejmując działania, które przywrócą jego zrównoważony charakter.

Nowe doradztwo ICES dotyczące dorsza z Morza Północnego może spowodować przyspieszone audyty certyfikowanych łowisk, które poławiają dorsza na Morzu Północnym jako gatunek celowy oraz dla połowów wielogatunkowych (mieszanych), w których dorsz jest przyłowem i stanowi więcej niż 5% całkowitego połowu. Dorsz jest poławiany w rybołówstwach wielogatunkowych wraz z plamiakiem, czarniakiem, witlinkiem, gładzicą i morszczukiem.

Niezależni audytorzy dla każdego z rybołówstw, których dotyczy niniejsze doradztwo, mają 30 dni na podjęcie decyzji, czy nowe doradztwo ICES powinno skutkować przyspieszonymi audytami). Jeśli audytorzy zdecydują się na przeprowadzenie przyspieszonych audytów, proces ten może zająć do 60 dni. W przypadku decyzji o zawieszeniu certyfikatu MSC dla rybołówstwa, firmy w łańcuchu dostaw będą miały dodatkowe 30 dni od momentu ogłoszenia decyzji na przygotowanie się do zawieszenia.

Kilka rybołówstw posiadających certyfikat MSC poławia dorsza na Morzu Północnym lub łowi go wraz z innymi gatunkami. Najnowsze doradztwo naukowe zaleca jednak zmniejszenie TAC o 63%, ponieważ istnieje ryzyko dla zachowania trwałości stada. Te nowe informacje zostaną prawdopodobnie zbadane przez niezależnych audytorów certyfikowanych rybołówstw na Morzu Północnym, aby ustalić, czy spełniają one wymagania Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC – mówi Anna Dębicka, Dyrektor Programu MSC w Polsce i Europie Centralnej. – Rozumiemy, że wynik najnowszego doradztwa może budzić niepokój, ale mamy też nadzieję, że przemysł wprowadzi działania, które zapewnią długoterminową stabilność tego ważnego ekologicznie gatunku. Ochrona dorsza na Morzu Północnym dla nas i przyszłych pokoleń musi być priorytetem dla wszystkich zainteresowanych.

Zespół MSC w Polsce zaprasza do kontaktu wszystkie firmy, które są zainteresowane otrzymywaniem aktualnych informacji na temat statusu dorsza z Morza Północnego w Programie MSC: [email protected].

*            *            *

Źródło wykresu przedstawiającego biomasę stada tarłowego dorsza z Morza Północnego:
ICES, http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/cod.27.47d20.pdf

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.