Skip to main content

Zapraszamy na konferencję MSC już 25 września w Warszawie

Organizacja pozarządowa MSC zaprasza wszystkich partnerów oraz interesariuszy do udziału w międzynarodowej konferencji „Zrównoważone rybołówstwo i certyfikacja produktów rybnych w Europie Centralnej: dobre praktyki, szanse, wyzwania”, która odbędzie się już 25 września 2018 r. w Warszawie.

Pierwszy raz w Warszawie krajowi i zagraniczni prelegenci przedstawią dane dotyczące zrównoważonych połowów, rozwoju programu certyfikacji, przykłady współpracy krajowej i międzynarodowej oraz działania edukacyjne, marketingowe i PR. 

Podczas konferencji odbędą się trzy sesje. Pierwsza poświęcona zostanie zrównoważonemu rybołówstwu. Podczas sesji przedstawiony zostanie Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, przykład zrównoważonych połowów w Islandii oraz projekt NESUfish dotyczący rybołówstwa małoskalowego w Europie. Druga sesja poświęcona zostanie globalnemu rynkowi certyfikowanych produktów, z uwzględnieniem specyfiki Europy Centralnej. Podczas sesji wystąpią przedstawiciele organizacji MSC oraz producenci i sieci zaangażowani w Program MSC w Polsce. Trzecia sesja dotyczyć będzie zrównoważonego rybołówstwa w działalności organizacji pozarządowych: przedstawione zostaną przykłady kampanii i projektów realizowanych przez MSC, WWF i fundację Ratuj Ryby.

Konferencja odbędzie się 25 września 2018 (wtorek), w godzinach 9.45 – 16.30, w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, Warszawa.  Udział w konferencji jest bezpłatny, konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja na stronie konferencji. W trakcie spotkania zapraszamy na lunch. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Program Konferencji oraz dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.msc.org/pl/konferencja 

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.