Skip to main content

Zapraszamy studentów na kurs „Ichtiologia morza” w Helu

Kurs ichtiologia morza 2022

Do 30 czerwca można przesyłać zgłoszenia do udziału w 9. edycji letniego kursu ICHTIOLOGIA MORZA. Kurs skierowany jest przede wszystkim do studentów studiów kierunków przyrodniczych. Kurs odbędzie się od 21 sierpnia do 4 września 2021 r. w Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników o zagadnienia dotyczące ichtiologii morskiej niezbędne m.in. do zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska w obszarach morskich oraz do prawidłowego prowadzenia monitoringu przyrodniczego.

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych, obejmujących m.in. monitoring terenowy i analizy ichtiologiczne, stosowanie narzędzi i technik w połowach badawczych i komercyjnych, prowadzenie dokumentacji fotograficznej w badaniach naukowych, zasady bezpieczeństwa i pracy na morzu oraz rejsy szkoleniowe.

Jednym z prowadzących kurs będzie dr Katarzyna Frankowiak, ekspert ds. komunikacji w MSC w Polsce i Europie Centralnej. Na zajęciach MSC dowiecie się m.in. jaki jest stan rybołówstwa na świecie, czym są zrównoważone połowy i dlaczego są ważne oraz jak możemy zapewnić dobrą kondycję mórz i oceanów.

Osoby uczestniczące we wszystkich zajęciach otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w kursie. Uczestnicy kursu mogą także uzyskać 4 punkty ECTS.

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne. Więcej informacji można znaleźć na stronie Stacji Morskiej.

 

Kurs ichtiologiczny 2022

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.