Skip to main content

Mimo globalnych wyzwań rynek zrównoważonych ryb i owoców morza rośnie

Organizacja pozarządowa Marine Stewardship Council (MSC) opublikowała nowy raport roczny “Celebrating 25 years of certified sustainable seafood” przedstawiający najnowszą analizę zrównoważonego rynku ryb i owoców morza na świecie. Tegoroczny raport jest podsumowaniem 25 letniej działalności MSC.

Według najnowszych danych przedstawionych przez MSC, popyt na ryby i owoce morza pochodzące ze zrównoważonych źródeł stale rośnie. Zwiększa się także liczba rybołówstw oraz firm w łańcuchu dostaw zaangażowanych w Program MSC. To z kolei przekłada się na wzrost liczby produktów oznaczonych logo MSC.

W okresie od kwietnia 2021 do marca 2022 r., liczba certyfikowanych rybołówstw MSC wzrosła z 499 do 539. Rybołówstwa te odpowiadają za 15% wszystkich światowych połowów dzikich ryb i owoców morza, co stanowi wzrost z 14% w 2021 r. Natomiast, liczba firm certyfikowanych zgodnie ze Standardem Łańcucha Dostaw MSC wzrosła o 5% w stosunku do zeszłego roku i obejmuje prawie 6 tys. posiadaczy certyfikatu działających w ponad 46 tys. lokalizacji.

Co istotne, w ostatnim roku MSC zaobserwowało ożywienie w sektorach, które ucierpiały podczas pandemii Covid-19. Największy wzrost wolumenu sprzedaży produktów oznaczonych certyfikatem MSC (o 39%) odnotował sektor food-to-go. Bardzo dynamiczny rozwój odnotowały rynki Ameryki Północnej, Europy Południowej, Japonii i Korei Południowej, gdzie pojawiło się wiele nowych produktów MSC.

Ostatnie 25 lat to niezwykła podróż zarówno dla MSC jak i naszych partnerów. Zainteresowanie i troska o przyszłość światowych zasobów oceanów oraz rynku ryb i owoców morza połączyło wiele organizacji i firm z różnych sektorów administracji, nauki, przemysłu, handlu czy organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Wszyscy zaangażowani powinni być niezwykle dumni z tego, co wspólnie osiągnęliśmy. Jednak kolejna dekada będzie decydująca dla walki z ogromnymi wyzwaniami stojącymi przed naszymi oceanami – zauważa Rupert Howes, Dyrektor Generalny MSC.

Dzięki coraz większej liczbie certyfikowanych firm, wypełniających swoje zobowiązania związane z pozyskiwaniem zrównoważonego surowca, np. sprzedaż tuńczyka MSC wzrosła w ubiegłym roku o 24%, zaś sprzedaż certyfikowanej karmy dla zwierząt osiągnęła rekordowe 95 tys. ton, co stanowi wzrost o 50%.

W swoim raporcie MSC, zwraca również uwagę na wyzwania związane z utratą certyfikatów dla rybołówstw makreli, śledzia atlantycko-skandynawskiego i błękitka z północno-wschodniego Atlantyku spowodowane brakiem międzynarodowych uzgodnień dotyczących podziału kwot połowowych zgodnie z doradztwem naukowym. Wycofanie tych rybołówstw z Programu MSC wpłynęło negatywnie na sprzedaż konserw i produktów wędzonych w całej Europie.

- Wspólne działania biznesu, rynku i konsumentów prowadzą do pozytywnych zmian. Przyczyniając się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, MSC stawia sobie ambitne wyzwanie włączenia jednej trzeciej światowych połowów dzikich ryb i owoców morza do naszego programu do 2030 r. W nadchodzących latach mamy nadzieję wesprzeć jeszcze więcej rybołówstw na drodze do osiągniecia zrównoważonego rozwoju oraz pomagać w spełnianiu rosnących potrzeb rynku na zrównoważone produkty, tak aby zachęcać i nagradzać tych, którzy inwestują w zrównoważone rybołówstwo – dodaje Howes.

Przeczytaj Roczny Raport MSC: Celebrating 25 years of certified sustainable seafood

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.