Skip to main content

Morska lekcja dla Błękitnej Planety

Za oknem piękne jesienne niebo, a Wy kolejną godzinę spędzacie w klasie omawiając budowę pantofelka lub wertując dane na temat światowej produkcji sorgo? Najwyższy czas połączyć przyjemne z pożytecznym - zaangażuj uczniów w ochronę Błękitnej Planety i wygraj morskie nagrody dla klasy i szkoły!

Konkurs „Morska lekcja MSC”

MSC zaprasza wszystkie szkoły podstawowe do udziału w konkursie „Morska lekcja MSC”. Nauczyciele, którzy przeprowadzą lekcję na podstawie materiałów edukacyjnych MSC i przygotują wraz z uczniami pracę plastyczną na temat „Jak będzie wyglądało życie w morzach i oceanach za 30 lat?” mają szansę na atrakcyjne nagrody. Nagrodą dla szkoły jest zestaw plansz edukacyjnych MSC do wykorzystania w budynku szkoły, a na nauczycieli i uczniów czekają eko-plecaczki, morskie zeszyty edukacyjne MSC, tatuaże oraz papierowe rybki MSC. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 19 listopada 2021 r. do godz. 12:00.

Regulamin i szczegóły konkursu

Nauczycielu błękitna rybka MSC płynie z pomocą!

Aby pomóc nauczycielom w budowaniu świadomości morskiej wśród uczniów, przygotowaliśmy materiały edukacyjne do przeprowadzenia „Morskiej lekcji”. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się, jak działania człowieka zmieniają środowisko morskie oraz w jakim stopniu nasze życie zależy od prawidłowego funkcjonowania wszechoceanu. Uczniowie będą mieli okazję spojrzeć na złożone problemy z różnych perspektyw. Dzięki aktywnej formie „Morska lekcja” pozwoli przećwiczyć umiejętności w krytycznym myśleniu, dyskusji podpartej argumentami, rozwiązywaniu problemów oraz pracy zespołowej i komunikacji. To szczególnie ważne dla uczniów, którzy cały poprzedni rok szkolny spędzili samotnie przed ekranem komputera. Na naszej stronie msc.org/pl/edukacja znajdziecie m.in. filmy edukacyjne, scenariusze lekcji, quizy Kahoot oraz materiały dla najmłodszych badaczy mórz i oceanów.

Ocean literacy – świadomość morska

W ostatnim czasie coraz więcej słyszymy o „Ocean Literacy”, czyli świadomości morskiej. Pojęcie to oznacza rozumienie, w jaki sposób ocean wpływa na nas oraz w jaki sposób my wpływamy na ocean. Niestety nasza świadomość jako społeczeństwa jest nadal niewielka. Według badań przeprowadzonych na zlecenie naszej organizacji tylko 1 na 3 osoby w Polsce jest świadoma, że pogorszenie kondycji oceanów oraz spadek populacji morskich organizmów to jeden z kluczowych problemów środowiskowych, z jakimi mierzy się nasza Planeta. Budowanie świadomości morskiej powinno odbywać się od najmłodszych lat. Dlatego temat ten powinien pojawiać się w polskich szkołach jak najczęściej. 

7 zasad świadomości morskiej:

  1. Istnieje jeden wszechocean o różnorodnych cechach
  2. Ocean i żyjące w nim organizmy kształtują cechy Ziemi
  3. Ocean ma istotny wpływ na pogodę i klimat
  4. Dzięki oceanom na Ziemi może istnieć życie
  5. Ocean zapewnia dużą bioróżnorodność oraz różnorodność ekosystemów
  6. Ocean i ludzie są nierozerwalnie połączeni
  7. Ocean jest w większości niezbadany

Dlaczego świadomość morska jest ważna?

Życie na Ziemi nie mogłoby istnieć bez mórz i oceanów. Odgrywają one istotną rolę w kształtowaniu klimatu oraz pogody. Zapewniają tlen niezbędny do życia większości organizmów na Ziemi - znacząca część tlenu znajdującego się w ziemskiej atmosferze produkowana jest przez morskie glony. Oceany pochłaniają również dwutlenek węgla, łagodząc tym samym skutki globalnego ocieplenia. Morza i oceany są domem dla różnorodnej fauny i flory. Złożone ekosystemy oceanów pełne są tysięcy gatunków roślin i zwierząt, z których wiele nie zostało nawet jeszcze poznanych.

Niestety nasz ocean stoi w obliczu potrójnego zagrożenia ze strony zmian klimatycznych, zanieczyszczenia oraz przełowienia. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ponad 34% zasobów ryb na naszej planecie jest przełowiona, a kolejne 59,6% jest w pełni wykorzystywanych. Ma to ogromny wpływ na ekosystemy morskie, będące domem dla ryb i innych organizmów wodnych. Zły stan oceanów stanowi także zagrożenie dla ludzi, których byt zależy od ich zasobów. Niewielu z nas wie, że ryby i owoce morza stanowią ważne źródło pożywienia dla 3,4 mld ludzi. Morza i oceany pozwalają także na utrzymanie różnych gałęzi gospodarki, w tym rybołówstwa, przemysłu spożywczego, turystyki czy transportu. Sam przemysł rybny zapewnia zatrudnienie dla ponad 200 mln osób.