Informacje prasowe

Możliwość zdalnej oceny i audytu wciąż dostępna dla Partnerów MSC

03 września, 2020

Pandemia koronawirusa nadal stanowi wyzwanie dla sektora zrównoważonych ryb i owoców morza na świecie. W związku z tym organizacja pozarządowa MSC (Marine Stewardship Council) podjęła decyzję o zezwoleniu na dalsze zdalne oceny i audyty w przypadku, gdy ograniczenia związane z Covid-19 uniemożliwiają przeprowadzanie audytów w zakładzie.

Decyzja ta została podjęta w oparciu o dokładne obserwacje efektów poprzednich derogacji dla rybołówstw oraz firm w łańcuchu dostaw MSC. Nowa derogacja wchodzi w życie z dniem 28 września 2020 r. i będzie obowiązywać do 27 marca 2021 r.

Wprowadzone 27 marca 2020 r. bezprecedensowe automatyczne przedłużenie standardowych terminów oceny oraz certyfikacji MSC o sześć miesięcy zakończy się 27 września 2020 r.

Przez kolejne sześć miesięcy (do 27 marca 2021 r.) posiadacze certyfikatu MSC mogą skorzystać z możliwości przeprowadzenia zdalnych ocen i audytów, zamiast standardowych wizyt w zakładzie. Będzie to możliwe w przypadku, gdy obowiązują krajowe lub lokalne ograniczenia związane z Covid-19 lub gdy niezależny audytor uzna, że istnieją ku temu podstawy związane z zagrożeniem dla zdrowia. Zdalna ocena wstępna rybołówstw i firm w łańcuchu dostaw, które nie posiadają jeszcze certyfikatu, będzie wymagała dodatkowej oceny ryzyka. Oceny wykonywane zdalnie od czasu ich wdrożenia w marcu br. wykazały skuteczność takiego rozwiązania.

Posiadacze certyfikatu łańcucha dostaw MSC, którzy są zobowiązani do poddania się niezależnym audytom oceniającym kwestie pracownicze, bądź drugiemu audytowi zgodnemu z nową wersją standardu v.5.0 (w zależności od tego, co nastąpi później) na ich ukończenie mają czas do 28 marca 2021 r.

– Wiele rybołówstw i firm w łańcuchu dostaw nadal ponosi konsekwencje pandemii. Z drugiej strony, posiadacze certyfikatu muszą spełniać wymogi standardów MSC. Zdajemy sobie sprawę, że zapewnienie zrównoważonych praktyk, jak i identyfikowalności ryb i owoców morza może w tej sytuacji wymagać alternatywnych rozwiązań – powiedział Rohan Currey, MSC Chief Science and Standards Officer.

– Chcemy zapewnić, że dostrzegamy wyzwania, wynikające z lokalnych ograniczeń nałożonych na rybołówstwa i firmy w łańcuchu dostaw i zrobimy co w naszej mocy, aby wspierać naszych Partnerów w tych nietypowych okolicznościach. Niemniej musimy zachować integralność naszego globalnego programu certyfikacji, aby dalej mógł przynosić długoterminowe korzyści dla wszystkich interesariuszy – dodał Currey.

Dalsze informacje dotyczące tymczasowych zmian w procesach oceny oraz certyfikacji będą przekazywane rybołówstwom, jednostkom certyfikującym oraz pozostałym partnerom przez zespół MSC w najbliższych dniach. Inne działania MSC, takie jak licencjonowanie produktów, będą kontynuowane jak zwykle.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}