Skip to main content

MSC przedstawia naukowcom rolę zrównoważonego rybołówstwa

W dniach 28-30.09.2021 odbyła się konferencja naukowa pt. "Polski wkład w naukę o oceanie i morską edukację przyrodniczą. Konferencja w nawiązaniu do Dekady Oceanu ONZ". Organizatorem konferencji był dr Grzegorz Soszka oraz Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Przedstawicielki organizacji pozarządowej MSC przygotowały wykład na temat problemu przełowienia ryb w morzach i oceanach.

W związku z rozpoczynającą się w tym roku Dekadą Nauk o Oceanie dla Zrównoważonego Rozwoju ONZ, dr Grzegorza Soszka wraz z Instytutem Oceanografii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie zorganizował konferencję pt. "Polski wkład w naukę o oceanie i morską edukację przyrodniczą. Konferencja w nawiązaniu do Dekady Oceanu ONZ". W komitecie organizacyjnym zasiedli dr Grzegorza Soszka ze Stowarzyszenia Rafowego w Warszawie, dr Krzysztof Teisseyre z Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie oraz dr Andrzej Kruszewicz dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Wykład otwierający konferencję „Udział Polaków w badaniach oceanu” wygłosił dyrektor Instytutu Oceanologii PAN prof. Jan Marcin Węsławski. Podczas konferencji omawiano zarówno zagadnienia naukowe jak i edukacyjne dotyczące roli mórz i oceanów w życiu człowieka. Poruszano tematykę działalności placówek naukowych, organizacji pozarządowych oraz ogrodów zoologicznych w edukacji morskiej.

Organizacja MSC reprezentowana była przez dr Martę Potocką oraz dr Katarzynę Frankowiak, które przygotowały prezentację pt. „Czy zabraknie ryb?”. W trakcie wystąpienia przedstawiono współczesne zagrożenia z jakimi mierzą się morza i oceany, w tym postępujące z roku na rok przełowienie oraz sposoby jakimi możemy rozwiązywać te problemy.

W efekcie działań człowieka, obecnie ponad 1/3 światowych zasobów dziko żyjących ryb jest przełowionych, a blisko 60% jest w pełni wyławianych, co oznacza brak możliwości zwiększania połowów. Kolejny problem stanowią nielegalne połowy – szacuje się, że 1 na 5 ryb trafiających na nasze talerze pochodzi z nielegalnych źródeł[1]. Rozwiązaniem tego globalnego problemu jest zrównoważone rybołówstwo. Według Raportu FAO gatunki, przy połowach których wdrożono zrównoważone praktyki rybackie oraz skuteczne metody zarządzania, takie jak tuńczyk bonito, mintaj czy dorsz atlantycki, wykazują znaczącą poprawę w kwestii odbudowy stad[2].

Doskonałym przykładem walki z problemem nieodpowiedzialnego rybołówstwa, mającego destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne jest działalność organizacji pozarządowej MSC. Od prawie 25 lat doceniamy wysiłki tych, którzy starają się chronić zasoby mórz i oceanów. Rybacy, którzy spełnią rygorystyczne wymogi określone w Standardzie Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, mogą posługiwać się niebieskim certyfikatem MSC. Z kolei logo MSC na produktach rybnych daje konsumentom gwarancję, że ryby pochodzą ze stabilnych, dobrze zarządzanych łowisk, a ich połowy mają minimalny wpływ na inne organizmy morskie i ich siedliska.

Materiały konferencyjne dostępne TUTAJ.

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.