Skip to main content

MSC szuka pięciu nowych członków Rady Doradczej Interesariuszy MSC

Do 20 września br. trwa nabór zgłoszeń dla kandydatów na nowych członków Rady Doradczej Interesariuszy MSC (MSC Stakeholder Advisory Council, STAC). Rada Doradcza Interesariuszy zapewnia doradztwo Radzie Nadzorczej MSC, a jej opinie i rekomendacje stanowią ważny wkład w działania MSC.

Fundamentem sukcesu i strategicznej ewolucji MSC jest wielostronny model zarządzania, pozwalający na zachowanie równowagi w działaniach i uwzględnianie w swoich decyzjach opinii różnych sektorów i interesów. Rada Nadzorcza (MSC Board of Trustees) wyznacza kierunek strategiczny MSC, nadzorując realizację priorytetów organizacji. Jest ona wspierana przez Radę Techniczną MSC (MSC Technical Advisory Board), odpowiedzialną za doradztwo naukowe i techniczne, oraz Radę Doradczą Interesariuszy, która poprzez członkostwo przedstawicieli różnych środowisk, zapewnia doradztwo uwzględniające odmienne perspektywy różnych interesariuszy programu MSC.

W Radzie Doradczej Interesariuszy zasiadają przedstawiciele przemysłu rybnego, organizacji ochrony przyrody, rynku oraz środowisk naukowych. Skład Rady odzwierciedla różnorodne doświadczenia, region geograficzny oraz interesy odnoszące się do MSC. Rada Doradcza Interesariuszy stanowi również formalny kanał komunikacji, za pośrednictwem którego wszyscy interesariusze, zarówno członkowie Rady, jak i osoby spoza niej, mogą zgłaszać swoje opinie do MSC.

Więcej informacji na temat struktury MSC można znaleźć na stronie: https://www.msc.org/pl/o-msc/nasza-struktura

Nabór do Rady Doradczej Interesariuszy MSC

Do 20 września br. trwa nabór zgłoszeń na wolne stanowiska do Rady Doradczej Interesariuszy MSC:

Dwóch przedstawicieli przemysłu rybnego – miejsca zarezerwowane dla osób z firm bądź organizacji zaangażowanych w pozyskiwanie lub przetwarzanie ryb i owoców morza z certyfikowanych rybołówstw MSC lub rybołówstw ubiegających się o certyfikat MSC. Na te miejsca poszukujemy osób z aktualnym lub niedawnym doświadczeniem w pozyskiwaniu dzikich ryb i owoców morza, w tym bezpośrednim doświadczeniem i wiedzą na temat zrównoważonego pozyskiwania ryb i owoców morza, najlepiej z doświadczeniem związanym ze stosowaniem Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.

Jeden przedstawiciel sprzedaży detalicznej – miejsce zarezerwowane dla osoby z sektora retail: przedstawiciela sieci handlowej, zaangażowanej w program MSC. Poszukujemy osób z bezpośrednim doświadczeniem i wiedzą na temat rynku ryb i owoców morza ze zrównoważonych połowów, najlepiej z doświadczeniem związanym ze stosowaniem Standardu Łańcucha Dostaw MSC.

Maksymalnie dwóch członków na niewyznaczone miejsca, które są oferowane osobom reprezentującym interesy i wnoszącym wiedzę specjalistyczną związaną z celami strategicznymi MSC, wykraczającą poza perspektywy już zapewnione dzięki pozostałym wyznaczonym miejscom. Poszukujemy osób z następującym doświadczeniem:

o   Kandydaci z wiedzą w zakresie badań naukowych dotyczących rybołówstwa, z doświadczeniem praktycznym zdobytym podczas bliskiej współpracy z rybołówstwem lub na rzecz zrównoważonego zarządzania rybołówstwem. Najlepiej z doświadczeniem obejmującym zastosowanie Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.

o   Kandydaci posiadający praktyczną wiedzę na temat systemów ustanawiania standardów, norm międzynarodowych i wymagań właściwych dla organizacji ustanawiających standardy uwzględniające certyfikację i akredytację przez niezależne jednostki audytujące.

Szczegółowe informacje na temat trwającego naboru można znaleźć na stronie:

https://www.msc.org/about-the-msc/working-at-the-msc/stakeholder-advisory-council-members

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.