Skip to main content

MSC wzywa do porozumienia w sprawie zarządzania stadami tuńczyka na Wschodnim Pacyfiku

MSC informuje, że w związku z prawdopodobnym brakiem ograniczeń w tropikalnych połowach tuńczyka na obszarze Wschodniego Pacyfiku od 1 stycznia zwiększa się ryzyko przełowienia gatunków tuńczyka (bonito, żółtopłetwego, wielkookiego) o dużym znaczeniu gospodarczym. Niezbędne jest osiągnięcie porozumienia odnośnie zarządzania tymi stadami tuńczyka w 2021 r.

Wymogiem uznanego na świecie Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC jest, aby rybołówstwa posiadające certyfikat prowadziły połowy zgodnie z limitami ustalonymi na zrównoważonym poziomie. Właściwe zarządzanie jest jedną z podstawowych zasad zrównoważonego rybołówstwa, zwłaszcza w przypadku połowów gatunków daleko migrujących, takich jak tuńczyk, ponieważ zapobiega przełowieniu.

Jednak organ odpowiedzialny według międzynarodowego prawai za uzgodnienie bezpiecznej wielkości połowów tuńczyka, nie osiągnął jeszcze porozumienia w sprawie środków mających ograniczyć połowy tuńczyka na Wschodnim Pacyfiku w 2021 r. Doradztwo naukowe rekomenduje, aby w 2021 r. stosować zasady ustanowione na 2020 r.

W związku z brakiem porozumienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego (ang. Inter-American Tropical Tuna Commission, IATTC) na grudniowym posiedzeniu przewodniczący IATTC zwołał nadzwyczajne posiedzenie delegacji w dniu 22 grudnia br., zalecając przy tym kontynuację działań zarządzających przyjętych na 2020 r. oraz organizację dalszych spotkań w 2021 r. celem opracowania sposobu zarządzania stadami tuńczyka na Wschodnim Pacyfiku.

IATTC poprzednio uzgodniło działania zarządzające dla tuńczyka bonito, tuńczyka żółtopłetwego oraz tuńczyka wielkookiego na Wschodnim Pacyfiku. Stosowanie takich rozwiązań, nawet gdy stada postrzegane są jako zdrowe, pozwala rybołówstwom na szybkie reagowanie w razie potrzeby. Wraz z rosnącym popytem na tuńczyka na świecie, wzrasta presja na stada tych ryb oraz powiązane ekosystemy. Obecnie 17,5 % stad tuńczyka na świecie jest przeławianych.

Z zadowoleniem przyjęliśmy decyzję IATTC o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia. Pokazuje ona jak ważne jest zachowanie środków ochronnych dla tropikalnych stad tuńczyka. Zaangażowane państwa muszą znaleźć sposób na osiągnięcie konsensusu, opartego na solidnym długoterminowym planie zarządzania oraz odzwierciedlającego doradztwo naukowe, co zapewni dobrą kondycję tych ekonomicznie ważnych gatunków na przyszłość – powiedział Rohan Currey, MSC Chief Science and Standards Officer.

Publikacja MSC „Tuńczyk – kompendium wiedzy o zrównoważonych połowach” szczegółowo przedstawia trudności, z jakimi muszą się zmierzyć regionalne organizacje ds. rybołówstwa (RMFO), takie jak Międzyamerykańska Komisja ds. Tuńczyka Tropikalnego (IATTC). Jeśli negocjacje nie prowadzą do zawarcia porozumienia, niektóre regionalne organizacje ds. rybołówstwa podejmują decyzję o całkowitym zamknięciu łowisk.

Na świecie występują 23 stada ważnych ekonomicznie gatunków tuńczyka.

Więcej informacji o połowach tuńczyków można znaleźć na stronie: www.msc.org/pl/tunczyk


Aktualizacja 23 grudnia 2020
Na nadzwyczajnym posiedzeniu zorganizowanym 22 grudnia br. członkowie IATTC zdecydowali się przyjąć na kolejny rok istniejące działania zarządzające. Będą one obowiązywały w 2021 r., podczas gdy komisja będzie kontynuowała rozmowy na temat dalszych działań chroniących zasoby tuńczyka tropikalnego na Wschodnim Pacyfiku.

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.