Skip to main content

MSC zaprasza do publicznych konsultacji na temat aktualizacji Procesu Certyfikacji Rybołówstwa

W marcu 2020 roku MSC opublikuje zaktualizowaną wersję Procesu Certyfikacji Rybołówstwa (ang. Fisheries Certification Process, FCP). Zmiany zostały opracowane w oparciu o wcześniejsze konsultacje oraz warsztaty z interesariuszami.

MSC zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach, podczas których wszyscy interesariusze mogą dokonać przeglądu finalnego tekstu Procesu Certyfikacji Rybołówstwa i zgłaszać swoje ewentualne uwagi. Konsultacje rozpoczynają się 23 sierpnia 2019 r. i potrwają 30 dni.

Cel konsultacji

MSC zwraca się do wszystkich interesariuszy z prośbą o informacje zwrotne na temat jasności zmienionych wymagań, możliwości ich zastosowania w praktyce, kontrolowania ich oraz tego, czy proponowane zmiany przyniosą zamierzone wyniki.

Konsultacje nie dotyczą kierunku rozwoju Programu MSC oraz decyzji, które były już przedmiotem wcześniejszych konsultacji i zostały zatwierdzone przez Radę Techniczną MSC (ang. MSC Technical Advisory Board, TAB) oraz Radę Nadzorczą MSC (MSC Board of Trustees, BoT).

Jak można się zaangażować

Aby wziąć udział w konsultacjach, wejdź na stronę internetową MSC Program Improvements, na której znajdziesz wszystkie niezbędne materiały oraz instrukcje, w jaki sposób możesz przekazać nam Swoje uwagi i komentarze dotyczące aktualizacji Procesu Certyfikacji Rybołówstwa.

Więcej informacji na temat otwartych konsultacji dla interesariuszy znajdziesz TUTAJ.

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.