Informacje prasowe

MSC zaprasza do publicznych konsultacji na temat aktualizacji Procesu Certyfikacji Rybołówstwa

sierpnia 23, 2019

W marcu 2020 roku MSC opublikuje zaktualizowaną wersję Procesu Certyfikacji Rybołówstwa (ang. Fisheries Certification Process, FCP). Zmiany zostały opracowane w oparciu o wcześniejsze konsultacje oraz warsztaty z interesariuszami.

MSC zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach, podczas których wszyscy interesariusze mogą dokonać przeglądu finalnego tekstu Procesu Certyfikacji Rybołówstwa i zgłaszać swoje ewentualne uwagi. Konsultacje rozpoczynają się 23 sierpnia 2019 r. i potrwają 30 dni.

Cel konsultacji

MSC zwraca się do wszystkich interesariuszy z prośbą o informacje zwrotne na temat jasności zmienionych wymagań, możliwości ich zastosowania w praktyce, kontrolowania ich oraz tego, czy proponowane zmiany przyniosą zamierzone wyniki.

Konsultacje nie dotyczą kierunku rozwoju Programu MSC oraz decyzji, które były już przedmiotem wcześniejszych konsultacji i zostały zatwierdzone przez Radę Techniczną MSC (ang. MSC Technical Advisory Board, TAB) oraz Radę Nadzorczą MSC (MSC Board of Trustees, BoT).

Jak można się zaangażować

Aby wziąć udział w konsultacjach, wejdź na stronę internetową MSC Program Improvements, na której znajdziesz wszystkie niezbędne materiały oraz instrukcje, w jaki sposób możesz przekazać nam Swoje uwagi i komentarze dotyczące aktualizacji Procesu Certyfikacji Rybołówstwa.

Więcej informacji na temat otwartych konsultacji dla interesariuszy znajdziesz TUTAJ.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}