Skip to main content

ONZ wskazuje MSC jako oficjalny wskaźnik działań zapobiegających utracie bioróżnorodności

W trakcie zakończonego w poniedziałek szczytu COP-15, ONZ wskazało certyfikację według globalnego Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, jako naukowy sposób mierzenia działań podejmowanych na rzecz odwrócenia utraty różnorodności biologicznej na świecie.

Dane dotyczące certyfikowanych połowów oraz certyfikowanych łańcuchów dostaw, zostały uznane za oficjalne wskaźniki mierzenia postępów dla dwóch z 23 celów uzgodnionych w ramach Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Cele te dotyczą zapewnienia zrównoważonego pozyskiwania, handlu i wykorzystywania dzikich gatunków oraz włączenia wartości związanych z bioróżnorodnością do wszystkich sektorów gospodarki.

Aby wykazać postępy w realizacji celów, rządy będą musiały stworzyć krajowe plany ochrony różnorodności biologicznej. Wiarygodne działania na szczeblu krajowym, poparte rzetelnymi wynikami, będą miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia sukcesu ogłoszonych celów. Rybołówstwa spełniające standard MSC muszą dowieść, że populacje ryb, które są celem ich połowów są zdrowe i utrzymują się na stabilnym poziomie oraz udowodnić, że ograniczają swój wpływ na ekosystemy morskie, w tym siedliska czy gatunki zagrożone i podlegające ochronie.

Jesteśmy niezwykle dumni, że program certyfikacji MSC został włączony do Global Biodiversity Framework. To wyróżnienie świadczy o tym, jak daleką drogę przeszli certyfikowani rybacy, aby zrozumieć swój wpływ na środowisko i zapewnić zrównoważony rozwój, wprowadzając ulepszenia tam, gdzie to konieczne. Wskazuje to także jak ważną rolę w uznawaniu i nagradzaniu tych wysiłków odgrywa odpowiedzialny łańcuch dostaw – komentuje Rupert Howes, Dyrektor Generalny MSC.

Celem wynegocjowanych przez strony Konwencji o Różnorodności Biologicznej (ang. Convention on Biological Diversity, CBD) ram dotyczących ochrony bioróżnorodności jest powstrzymanie jej utraty do 2030 r. oraz odbudowa do 2050 r. Włączenie certyfikacji według standardu/ów MSC do przyjętych ram potwierdza wiarygodność całego Programu MSC.

To międzynarodowe porozumienie jest ogromnym osiągnięciem. Wyzwaniem będzie teraz zapewnienie, że deklaracjom towarzyszą rzeczywiste działania. Certyfikat MSC zapewnia firmom i rządom na całym świecie wiarygodny wskaźnik ich wysiłków na rzecz ochrony życia w oceanach, przy jednoczesnym zapewnieniu żywności i środków do życia dla miliardów ludzi – dodaje Howes.

Program MSC wspiera utrzymanie zdrowych ekosystemów morskich, zachęcając rybołówstwa do prowadzenia zrównoważonych praktyk połowowych. Działania te są coraz częściej doceniane i nagradzane przez zaangażowanie przetwórców i sprzedawców detalicznych w sprzedaż ryb i owoców morza oznaczonych niebieskim certyfikatem MSC. To odpowiedź na rosnącą świadomość konsumentów na temat zrównoważonego rybołówstwa.

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.