Skip to main content

MSC przyznało kolejne granty dla projektów naukowo-badawczych wspierających zrównoważone rybołówstwo

Znakowanie płaszczek, przesiedlanie jeżowców oraz monitoring głębokomorskich siedlisk to przykłady 22 projektów nagrodzonych w ramach funduszu Ocean Stewardship Found ufundowanego przez organizację MSC (Marine Stewardship Council).

Granty o łącznej wartości 936 tys. dolarów zostały przyznane rybakom, naukowcom, organizacjom pozarządowym oraz studentom z 12 krajów w ramach wsparcia międzynarodowych działań w zakresie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonego rybołówstwa. Blisko połowa grantów wspiera rybołówstwa w krajach rozwijających się – Indonezji, Meksyku oraz Indiach – w ich dążeniu do osiągnięcia zrównoważonych praktyk rybackich.

W obliczu postępującego spadku różnorodności biologicznej oceanów, w tym roku szczególnie wyróżnione zostały projekty obejmujące wprowadzanie udoskonaleń w celu ochrony gatunków zagrożonych i chronionych oraz wrażliwych ekosystemów morskich.

Przykładem jest rybołówstwo tuńczyka błękitnopłetwego na Morzu Śródziemnym, które przy użyciu technologii znakowania satelitarnego będzie badać, w jaki sposób jego działalność wpływa na lokalną populację płaszczek. Rybołówstwo wypuszcza z powrotem do oceanu wszystkie płaszczki złowione przypadkowo na sznury haczykowe. Potrzebuje jednak większej ilości danych, aby zrozumieć długoterminowy wpływ działalności rybołówstwa na populację płaszczek.

Z kolei dofinansowanie przyznane dla rządu Australii Zachodniej umożliwia pracę nad zautomatyzowanym i podświetlanym systemem monitoringu podwodnego. Kamery posłużą do mapowania obszarów, w których działalność rybołówstwa kraba na zachodnim wybrzeżu Australii wkracza na odległe obszary głębinowe. Ten unikalny system będzie w stanie wytrzymać wysokie ciśnienie na głębokości do 1000 metrów i zbierać informację o siedliskach morskich. Zgromadzone dane posłużą do opracowywania odpowiednich środków zarządzania rybołówstwem.

Gratulujemy wszystkim tegorocznym laureatom funduszu Ocean Stewardship Fund. W tym roku szczególnie skupiliśmy się na problemie zaniku różnorodności biologicznej oceanów, aby wesprzeć postępy naukowe w udoskonalaniu praktyk połowowych minimalizujących wpływ rybołówstwa na morskie ekosystemy. Bez wątpienia nasze wspólne wysiłki mogą przyczynić się do zachowania produktywności naszych mórz i oceanów. Jednak musimy pilnie działać, jeśli chcemy zrealizować Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ do 2030 r. – komentuje Rupert Howes, dyrektor generalny Marine Stewardship Council.

Fundusz MSC Ocean Stewardship Fund (OSF) istnieje już od blisko trzech lat. W ramach funduszu organizacja MSC przeznacza 5% rocznych opłat licencyjnych ze sprzedaży certyfikowanych ryb i owoców morza na wsparcie zrównoważonego rozwoju rybołówstw na całym świecie. Od momentu utworzenia Ocean Stewardship Fund w 2019 r. fundusz przyznał 64 granty na łączną kwotę 2,8 mln dolarów. W tym roku fundusz został rozszerzony o środki przekazywane przez podmioty zewnętrzne, co pozwoli zwiększyć jego dostępność oraz zakres działania.

Więcej informacji na temat funduszu Ocean Stewardship Fund oraz nagrodzonych projektów można znaleźć na stronie: www.msc.org/pl/ocean-stewardship-fund.

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.