Informacje prasowe

Pierwsze fińskie certyfikowane rybołówstwo – certyfikat MSC dla śledzia i szprota bałtyckiego

lipca 11, 2018

Fińskie rybołówstwo bałtyckiego śledzia i szprota (Baltic herring and sprat trawl and trap net fishery) jako pierwsze w Finlandii otrzymało certyfikat MSC, uzyskując wysokie oceny w ramach wszystkich zasada Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Uzyskanie certyfikatu przez fińskie rybołówstwo śledzia i szprota, sprawiło, że około 95% całkowitych fińskich połowów jest zgodnych ze standardami MSC. WWF Finlandia gratuluje Fińskiemu Związkowi Rybackiemu (Suomen Ammattikalastajaliiton, SAKL) zakończonego sukcesem procesu certyfikacji.

Proces oceny rybołówstwa, zgłoszonego do Programu MSC przez Fiński Związek Rybacki (Suomen Ammattikalastajaliiton, SAKL) trwał około roku. Za przeprowadzenie oceny, obejmującej stan zdrowia stad, wpływ rybołówstwa na ekosystem morski oraz zarządzanie rybołówstwem, odpowiedzialna była niezależna jednostka certyfikująca Acoura Marine.

MSC (Marine Stewardship Council) jest międzynarodową organizacją pozarządową, która powstała 20 lat temu, aby zachować́ dziką naturę̨ oceanów, walcząc z problemem nieodpowiedzialnego rybołówstwa, mającego destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne. MSC prowadzi najbardziej uznany na świecie program ekooznakowania i identyfikowalności produktów rybnych pochodzących ze zrównoważonych połowów. Organizacja ściśle współpracuje z rybakami, naukowcami, organizacjami pozarządowymi, sieciami handlowymi i konsumentami. Program Certyfikacji MSC uznawany jest za jeden z najważniejszych instrumentów służących rozwojowi zrównoważonego rybołówstwa i odpowiedzialnego łańcucha dostaw na drodze do osiągnięcia Zrównoważonych Celów Rozwoju ONZ.

Teraz większość fińskich połowów z certyfikatem MSC

Uzyskanie certyfikatu przez fińskie rybołówstwo śledzia i szprota, sprawiło, że około 95% całkowitych fińskich połowów spełnia warunki niezbędne do certyfikacji MSC, ale jedynie rybacy prowadzący połowy w ramach Fińskiego Związku Rybaków mogą sprzedawać swoje ryby oznaczone niebieskim certyfikatem MSC.

“Śledź i szprot bałtycki są najważniejszymi gatunkami w Finlandii, dlatego pomyślnie zakończony proces certyfikacji MSC to naprawdę wspaniała wiadomość. Cieszymy się tym bardziej, że zapotrzebowanie na certyfikowane ryby i owoce morza wzrasta, zarówno w przypadku ryb przeznaczonych do spożycia, jak i tych na mączkę rybną" - mówi Kim Jordas , CEO Fińskiego Związku Rybaków.

Matti Ovaska, ekspert ds. ochrony przyrody w WWF Finlandia, jest również podekscytowana dobrymi wiadomościami: „Gratulujemy Fińskiemu Związkowi Rybaków i całemu fińskiemu przemysłowi rybackiemu tego wspaniałego osiągnięcia. Certyfikat MSC jest uznaniem pracy rybaków na rzecz zrównoważonych połowów śledzi bałtyckich i szprotów.”

Certyfikat MSC zachęca do wprowadzania usprawnień

Proces oceny pod względem zgodności ze Standardem MSC pomógł fińskim rybakom zidentyfikować mocne strony fińskiego rybołówstwa śledzia i szprota bałtyckiego. Zasoby tych ryb na Morzu Bałtyckim są regularnie badane przez nadbałtyckie państwa nadbrzeżne i podlegają corocznej ocenie ICES. Wyniki tych badań pokazują, że w chwili obecnej stada śledzia i szprota uznaje się za stabilne Dostępne dowody wskazują również, że połowy tych gatunków mają niewielki wpływ na siedliska zwierząt morskich oraz gatunki nie będące celem połowów. Co więcej, rybołówstwo posiada dobrze ugruntowane, metody zarządzania, wprowadzone w oparciu o wspólną politykę rybołówstwa UE. Wszystkie te czynniki sprawiły, że rybołówstwo uzyskało dobre wyniki w ramach wszystkich trzech zasadach Standardu Rybołówstwa MSC, którymi są: zdrowie stada, oddziaływanie połowów na środowisko oraz skuteczne zarządzanie rybołówstwem. 

Choć rybołówstwa muszą spełniać wysokie standardy, by uzyskać certyfikat MSC, zawsze pozostają obszary, które należy udoskonalić. Z tego powodu wiele rybołówstw zobowiązanych jest do poprawy określonych aspektów swojej działalności w ramach tzw. warunków certyfikacji. Nie inaczej jest również w przypadku fińskiego rybołówstwa śledzia i szprota bałtyckiego, które zobowiązane jest wprowadzić usprawnienia w zakresie spójności danych dotyczących połowu oraz braku informacji ilościowych opisujących interakcję z gatunkami niebędącymi celem połowu. Fiński Związek Rybaków wspólnie z Instytutem Zasobów Naturalnych Finlandii (ang. Natural Resources Institute Finland) oraz fińskim Centrum Rozwoju Ekonomicznego, Transportu i Środowiska (ang. The Centre for Economic Development, Transport and the Environment) opracowało już plan działania, który pomoże we wprowadzeniu usprawnień w ciągu najbliższych pięciu lat, a więc w okresie ważności certyfikatu MSC.

 „Certyfikat MSC ma nie tylko pozytywny wpływ na komercyjne połowy, ale także umożliwi wprowadzenie dalszych usprawnień w rybołówstwie fińskiego śledzia i szprota bałtyckiego.” – dodaje Janne Posti, Menadżer ds. Rybołówstwa i Łańcucha Dostaw w Finlandii.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}