Informacje prasowe

Pierwsze rybołówstwo szprotowe na Morzu Bałtyckim z certyfikatem MSC

maja 25, 2017

Łotewska Organizacja Producentów Rybackich (LFPO) uzyskała certyfikat zgodności ze Standardem Rybołówstwa Marine Stewardship Council (MSC) dla połowów szprota w rejonie centralnego Bałtyku. Rybołówstwo LFPO jest pierwszą organizacją na Morzu Bałtyckim odznaczoną certyfikatem. Szprot jest jednym z 3 gatunków (oprócz dorsza i śledzia) objętych wieloletnim planem zarządzania na Morzu Bałtyckim, przyjętym w kwietniu 2016 roku przez Parlament Europejski.

Minna Epps, Dyrektor Programowy MSC na Skandynawię i Region Morza Bałtyckiego mówi: „Certyfikacja połowów łotewskiego rybołówstwa szprotowego LFPO jest bardzo pozytywna dla Regionu Morza Bałtyckiego. Pokazuje, jak ważne jest posiadanie europejskiego wielogatunkowego i długofalowego planu zarządzania i dowodzi, że rybołówstwa bałtyckie mogą sprostać wymagającym standardom MSC. Wynik procesu oceny MSC połowów szprota może być inspiracją dla innych krajów i flot operujących na tych samych zasobach. Fińskie rybołówstwo szprotowe jest obecnie w trakcie oceny, a za nim mogą pójść inne kraje.”

Otwarcie drzwi do zrównoważonych rynków

Perspektywa wejścia na nowe rynki była głównym impulsem dla decyzji LFPO, by rozpocząć starania o certyfikat MSC, najpierw jednak LPFO musiała zmierzyć się z wyzwaniami jakie wiążą się z procesem certyfikacji. Jak mówi Inarijs Voits, Przewodniczący Zarządu LFPO: „Trochę czasu zajęło nam przekonanie wszystkich rybaków do korzyści z certyfikacji MSC. Certyfikat MSC dla połowów szprota otworzy drzwi do nowych rynków, wcześniej zamkniętych dla łotewskich rybaków. Z certyfikacją wiążą się także pewne nowe obowiązki dla rybaków. Nasz organizacja będzie monitorować proces i gromadzić dane na temat połowów i eksportu szprota z certyfikatem MSC. Sądzimy, że certyfikacja przyczyni się do wielu innych korzyści w przyszłości.”

Sylvain Cuperlier,  dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i CSR w  Thai Union Europe dodaje: „ Thai Union stale szuka możliwości na wprowadzenie kolejnych produktów ze znakiem MSC w Europie. Posiadanie wkrótce bałtyckiego szprota z certyfikatem MSC w naszej ofercie jest istotnym krokiem w tym kierunku.”

O rybołówstwie

Certyfikowane rybołówstwo LFPO obejmuje 22 trałowce pelagiczne (do połowów w wodach średnich) zarządzane przez 11 firm rybackich – członków Krajowej Organizacji Producentów Rybackich (LFPO) na Litwie. Wyładunki ze statków wyniosły 16 437 ton szprota w roku 2016, co stanowi około 8 % kwoty Unii Europejskiej dla szprota w Morzu Bałtyckim. Niezależny zespół oceniający z Bureau Veritas (firma certyfikująca posiadająca akredytacje do przeprowadzania procesu oceny wg. Standardu MSC) podkreśla w raporcie, że bałtycki szprot poddany jest analitycznej ocenie zasobów ryb zgodnej z najlepszymi praktykami i stan stada został uznany za dobry. Połów wyładowywany jest na Łotwie i przerabiany na szprota w zalewie i oleju do spożycia przez ludzi. Większość produktów eksportowana jest do innych krajów europejskich, zaś na rynek krajowy trafia jedynie 10-15%.

Warto podkreślić, że polskie kwoty połowowe szprota w 2017r na wynoszą 76,6 tys. ton, a uprawnienie do ich dokonywania przyznano armatorom 327 statków rybackich. „Mamy nadzieje, że już niedługo polscy rybacy, podobnie jak łotewscy wspólnie przystąpią do niezależnej oceny wg. Standardów MSC i w przypadku pozytywnej oceny będą mogli konkurować na europejskich rynkach, chwaląc się odpowiedzialnymi połowami” – dodaje Anna Dębicka, koordynator programu MSC w Polsce.

Więcej informacji o łotewskich połowach szprota w Programie MSC na stronie internetowej: https://fisheries.msc.org/en/fisheries/lfpo-pelagic-trawl-sprat-sprattus-sprattus/@@view

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}