Skip to main content

Rosyjskie rybołówstwo mintaja na Zachodnim Morzu Beringa z certyfikatem MSC

Stowarzyszenie Pollock Catchers Association (PCA) uzyskało certyfikat Marine Stewardship Council (MSC) dla rosyjskiego rybołówstwa mintaja na zachodnim Morzu Beringa. Jest to wynik trwającej dziewięć miesięcy niezależnej oceny, przeprowadzonej przez Lloyd’s Register zgodnie ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.

Jednostka certyfikująca przeprowadziła ocenę rybołówstwa mintaja prowadzącego połowy przy użyciu włoków pelagicznych w rejonie Nawarińskim na Morzu Beringa, pod kątem stanu stad gatunków docelowych, wpływu na środowisko oraz skuteczności systemu zarządzania rybołówstwem. Stowarzyszenie Pollock Catchers Association (PCA) zostało założone w 2006 r. i jest jednym z największych stowarzyszeń w rosyjskim przemyśle rybnym. W skład stowarzyszenia wchodzą 32 firmy, które zatrudniają ponad 12 tys. osób i obsługują 100 statków rybackich oraz przetwórczych, poławiając około 1,8 mln ton ryb i owoców morza rocznie.

Członkowie PCA poławiają mintaja przede wszystkim w morzach Dalekiego Wschodu. Przedsiębiorstwa należące do stowarzyszenia odpowiadają za ponad 75% połowów mintaja w Rosji (około 1,4 miliona ton w 2020 r.) i około 40% połowów tego gatunku na całym świecie.

We wrześniu 2013 r., PCA uzyskało certyfikat MSC dla rybołówstwa mintaja w kluczowym dla niego regionie – Morzu Ochockim. W 2018 r. rybołówstwo z powodzeniem przeszło proces ponownej certyfikacji, co dowodzi zaangażowania stowarzyszenia w zrównoważony rozwój oraz świadczy o dobrym zarządzaniu połowami. W marcu 2021 r. zakres certyfikatu został rozszerzony o mintaja poławianego w rejonie wschodnich wybrzeży wyspy Sachalin.

Certyfikacja rybołówstwa mintaja na zachodnim Morzu Beringa dodaje 300 tys. ton mintaja ze znakiem MSC do całkowitej puli ryb poławianych przez PCA, co wraz z połowami prowadzonymi na Morzu Ochockim daje sumę 1,2 mln ton mintaja posiadającego certyfikat MSC. Rybołówstwa te stanowią obecnie ponad 65% wszystkich połowów mintaja w Rosji.

W 2010 r. oraz 2018 r. PCA zleciła przeprowadzenie wstępnej oceny MSC dla rybołówstw mintaja na Zachodnim Morzu Beringa. Na podstawie uzyskanych wyników, stowarzyszenie wdrożyło w latach 2018-2020 Plan Udoskonalenia Rybołówstwa (ang. Fishery Improvement Plan). Umożliwiło to PCA usprawnienie działań połowowych przed przystąpieniem do pełnej oceny rybołówstwa zgodnie ze standardami MSC.

Jesteśmy dumni z uzyskania certyfikatu MSC dla naszego drugiego co do wielkości łowiska mintaja. Przed przystąpieniem do certyfikacji PCA wykonało ogromną pracę aby udoskonalić swoją działalność. Przeprowadziliśmy ukierunkowane badania naukowe mające na celu oszacowanie wpływu połowów włokami pelagicznymi na ssaki i ptaki morskie, a także udoskonalenie systemu gromadzenia danych przez obserwatorów w ramach programu dotyczącego połowów mintaja oraz przyłowu gatunków innych niż docelowe. Ważne jest, aby kontynuować prace, dzięki którym PCA opracowało plan działania pozwalający spełnić warunki certyfikacji określone przez MSC - powiedział Alexey Buglak, prezes Stowarzyszenia Pollock Catchers Association.

Gratulujemy PCA, które od wielu lat pracuje nad uzyskaniem certyfikatu MSC dla rybołówstwa mintaja na zachodnim Morzu Beringa. Stowarzyszenie wprowadziło niezbędne udoskonalenia w celu wykazania zgodności ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Droga do doskonalenia rybołówstwa bez wątpienia będzie kontynuowana w ramach programu MSC. PCA jest zobowiązane do wprowadzenia czterech ulepszeń jako warunki certyfikacji, w tym dalszej poprawy zarządzania gatunkami innymi niż docelowe. Postępy w tym zakresie będą weryfikowane przez zewnętrznych audytorów przez cały okres certyfikacji - powiedział Rupert Howes, Dyrektor generalny MSC.

Jako największy na świecie nabywca certyfikowanego mintaja z Alaski, mamy do odegrania kluczową rolę w zapewnianiu dobrej kondycji zasobów rybnych oraz siedlisk morskich. Z zadowoleniem przyjmujemy przyznanie certyfikatu MSC dla rybołówstwa mintaja na Morzu Beringa. To kolejny ważny krok, by coraz więcej rybołówstw na świecie udoskonalało swoje praktyki połowowe, tak abyśmy mogli dostarczać konsumentom produkty rybne pozyskiwane w sposób zrównoważony - powiedział Stuart Caborn, Główny Specjalista ds. Zamówień, Nomad Foods.

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.