Skip to main content

Rybołówstwa tuńczyka z Indonezji i Papui Nowej Gwinei z certyfikatem MSC

 

Połowy ryb są kluczowe dla gospodarki światowej, wpływają na bezpieczeństwo żywieniowe i ekonomiczne. W 2018 r. wartość światowego rynku tuńczyka osiągnęła 11,6 mld USD, a tylko w rejonie Azji i Pacyfiku przemysł tuńczykowy zatrudnia ponad 6 mln osób. Niestety ogromny popyt na tuńczyka skutkuje zachwianiem równowagi biologicznej.  Działania North Buru and Maluku Fair Trade Fishing Association z Indonezji oraz Fishing Industry Association z Papui Nowej Gwinei, organizacji zajmujących się połowami tuńczyka, przeszły ocenę zgodności rybołówstwa ze standardem MSC i dają nadzieję na odbudowę ekosystemów morskich. 

Rybołówstwo tuńczyka z Indonezji

Indonezja wspiera rybołówstwo małoskalowe oraz działa na rzecz zrównoważonych połowów tuńczyka. Sposób prowadzenia połowów przez indonezyjskich rybaków, prowadzących działalność na małych, jedno- lub dwuosobowych łodziach, wykorzystujących haki i wędy, spełnia międzynarodowy Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Rybołówstwo North Buru and Maluku Fair Trade Fishing Association, poławiające tuńczyka żółtopłetwego przy pomocy węd ręcznych, jako drugie w Indonezji otrzymało certyfikat zrównoważonego rybołówstwa MSC. 

Rybacy z Buru z prowincji Maluku, zrzeszeni w dziewięciu organizacjach sprawiedliwego handlu, brali udział w Projekcie Udoskonalenia Rybołówstwa (ang. Fishery Improvement Project) od kwietnia 2013 r. W październiku 2014 r. otrzymali certyfikat zgodności ze standardem Fair Trade USA Capture Fisheries Standard. 

Gratulujemy firmom zajmującym się połowami tuńczyka żółtopłetwego z Indonezji otrzymania certyfikatu MSC. Ich działania w zakresie zrównoważonych połowów stanowią przykład dla innych. Utrzymanie certyfikacji wymaga współpracy z innymi organizacjami rybackimi oraz Komisją ds. Rybołówstwa na Zachodnim i Środkowym Pacyfiku (WCPFC) na rzecz uzgodnienia odpowiednich metod zarządzania, aby skutecznie chronić stada tuńczyka żółtopłetwego – powiedział Patrick Caleo, Dyrektor Regionalny MSC na Azję i Pacyfik

Droga do zrównoważonego rybołówstwa Indonezji

Powszechny system zarządzania rybołówstwem opracowany przez stowarzyszenie Fair Trade pomógł spełnić wymogi Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Fair Trade  to dodatkowy sposób na weryfikację przestrzegania praw pracowniczych, co również jest bardzo ważna kwestią w przypadku ubiegania się o certyfikat MSC.

Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI), niezależna fundacja koncentrująca swoje działania na wdrażaniu odpowiedzialnych i zrównoważonych praktyk rybackich, zapewniła wsparcie dla rybołówstwa, pomagając w rozwoju lokalnej społeczności, projektach środowiskowych, szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa na morzu oraz kształtowaniu umiejętności zarządzania rybołówstwem. 

Ocenę zgodności rybołówstwa ze standardem MSC przeprowadziła niezależna jednostka certyfikująca SCS Global Services przy wsparciu ze strony North Buru and Maluku Fair Trade Fishing Associations, Anova Food LLC, Coral Triangle Processors LCC, PT Harta Samudra oraz MDPI. Ocena MSC obejmuje trzy główne zasady: stabilność stada, wpływ na ekosystem morski i skuteczne zarządzanie rybołówstwem.

Droga do uzyskania certyfikacji MSC to przykład efektywnej współpracy między wszystkimi stronami: konsumentami, organizacją Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia oraz MMAF, zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Razem byliśmy w stanie wdrożyć działania związane z projektem, takie jak: gromadzenie danych, rejestracja statków oraz komitetów współzarządzania – wszystko po to, aby spełnić oba standardy Fair Trade i MSC – powiedział Blane Olson z Anova Food LLC.

Rybołówstwo tuńczyka z Papui Nowej Gwinei 

W maju br. certyfikat MSC otrzymały także sześćdziesiąt cztery statki należące do Fishing Industry Association z Papui Nowej Gwinei poławiające tuńczyka bonito oraz tuńczyka żółtopłetwego w wyłącznej strefie ekonomicznej Papui Nowej Gwinei oraz na wodach archipelagu. Trzydzieści dwa z nich pływają pod banderą Papui Nowej Gwinei, zaś pozostałe trzydzieści dwa – pod banderą Filipin. Wszystkie posiadają licencję na prowadzenie połowów jako Locally Based Foreign Fishing Vessels.

W procesie oceny przeprowadzonej przez niezależny zespół z SCS Global Services wykazano, że rybołówstwo spełnia wszystkie dwadzieścia osiem wskaźników efektywności, niezbędnych do uzyskania certyfikatu MSC, w tym: działania podjęte celem utrzymania zasobów ryb na zrównoważonym poziomie, przyłów, wpływ na środowisko oraz skuteczne zarządzanie.

Według najnowszej oceny stada tuńczyka żółtopłetwego oraz tuńczyka bonito na zachodnio-środkowym Pacyfiku są w dobrej kondycji, zaś połowy prowadzone są w sposób zrównoważony.

Aby zyskać pewność, że firmy zajmujące się połowami będą w stanie skutecznie reagować na zmiany w kondycji stad tuńczyka, jednym z warunków przyznawania certyfikacji jest wprowadzenie do 2021 r. strategii połowów, w tym zasad kontroli połowów (HCR) we wszystkich państwach członkowskich Komisji ds. Rybołówstwa na Zachodnim i Środkowym Pacyfiku (WCPFC).

Pozostałe warunki certyfikacji obejmują przedstawienie dowodów potwierdzających skuteczność zarządzania w przypadku wpływu połowów tuńczyka na wieloryby i rekiny wielorybie oraz zgubionych lub porzuconych urządzeń koncentrujących FAD, a także usprawnienie procesu wdrażania systemów zarządzania na poziomie krajowym.

Statki prowadzą połowy bez użycia urządzeń koncentrujących FAD (FAD-free) lub z zastosowaniem zakotwiczonych i dryfujących urządzeń FAD, z czego połowy FAD-free stanowią 74% wszystkich połowów prowadzonych między 2013 a 2017 r. Część połowów FAD-free prowadzonych w obrębie wyłącznej strefy ekonomicznej uzyskało certyfikat w ramach rybołówstwa PNA Western and Central Pacific skipjack and yellowfin tuna purse seine fishery. 

Połowy wyładowywane są w portach w Lae, Madang, Wewak oraz Rabaul w Papui Nowej Gwinei oraz General Santos City na Filipinach. Tuńczyk z tych łowisk jest eksportowany głównie na rynki Europy, Australii i USA głównie w formie polędwicy oraz w puszkach.

Certyfikacja umożliwi wprowadzenie produktów wytwarzanych w Papui Nowej Gwinei na nowe rynki, rozwój rybołówstwa i przetwórstwa tuńczyka. Stworzy przy tym nowe możliwości zatrudnienia, dochodów z obrotu zagranicznego oraz rozwoju przedsiębiorstw typu „spin-off” – powiedział Sylvester Pokajam, Prezes PNG Fishing Industry Association.

Certyfikacja to nagroda za zaangażowanie Papui Nowej Gwinei na rzecz zrównoważonego zarządzania połowami tuńczyka. Jest to pierwszy krok w kierunku uzyskania certyfikatu MSC przez inne kraje, np. w przypadku połowów tuńczyka żółtopłetwego i tuńczyka białego, krewetki z Zatoki Papua, kraba błotnego, langusty Torres Strait & Western Province oraz ogórka morskiego – powiedział John Kasu, Dyrektor zarządzający National Fishery Authority (NFA).

W czasach rosnącego popytu na tuńczyka w puszkach istotne jest pochodzenie produktu. Droga, którą przebywają ryby i owoce morza pochodzące z łowiska certyfikowanego zgodnie ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, jest szczegółowo monitorowana od początku do końca łańcucha dostaw. Dzięki temu konsumenci mogą sprawdzić dokładnie, jaką drogą produkty rybne trafiły z mórz i oceanów na nasze talerze i mają gwarancję, że zostały one złowione w sposób zrównoważony. Gratuluję wszystkim, którzy pracowali na rzecz zrównoważonego rozwoju rybołówstwa Papui Nowej Gwinei – powiedział Bill Holden, MSC Senior Tuna Fisheries Outreach Manager.

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.