Skip to main content

Rada Nadzorcza MSC jednogłośnie zatwierdziła nowy Standard Zrównoważonego Rybołówstwa

Nowa wersja Standardu zapewni rybołówstwom z certyfikatem MSC utrzymanie dotychczasowej pozycji światowych liderów zrównoważonego rozwoju.

Zakończyła się trwająca cztery lata, kompleksowa rewizja Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. W ramach rewizji przeprowadzono konsultacje z ponad tysiącem interesariuszy oraz szczegółowe badania naukowe. Rada Nadzorcza MSC jednogłośnie zatwierdziła nową wersję Standardu, uznając ją za "wielkie osiągnięcie".

Obecnie aż 539 rybołówstw posiada certyfikat zgodności ze Standardem MSC, co stanowi 16% wszystkich połowów dzikich ryb i owoców morza. To czyni MSC największym programem zrównoważonego rybołówstwa na świecie. Wpływ Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC wykracza jednak daleko poza sektor rybny. Jego wymogi stanowią często także podstawę do opracowania działań na rzecz zrównoważonego korzystania z zasobów mórz i oceanów.

Konsultacje przeprowadzone w ramach rewizji objęły najszerszą w historii MSC grupę interesariuszy. Udział w konsultacjach wzięli przedstawiciele rybołówstw, sektora rybnego, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, jak również naukowcy i audytorzy. Poruszono w nich tematy największych wyzwań, przed którymi stoją obecnie morza i oceany, w tym ochronę morskiej różnorodności biologicznej oraz potrzebę stanowczego zarządzania zasobami morskimi. Jednocześnie umożliwiły one opracowanie narzędzi ułatwiających dostęp do Programu MSC rybołówstwom małoskalowym oraz rybołówstwom działającym w krajach rozwijających się.

Dzięki znaczącym ulepszeniom zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, rybołówstwa z certyfikatem MSC zachowają dotychczasową pozycję światowych liderów zrównoważonego rozwoju, przyczyniających się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w tym zakończenia przełowienia. W miarę wdrażania i upowszechniania nowej wersji Standardu, eksperci MSC udostępnią rybołówstwom oraz audytorom pełen program szkoleń i wskazówek, dotyczący nowych wymogów.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w przeprowadzonej rewizji – w szczególności naukowcom MSC, nadzorującym tak obszerny, szczegółowy przegląd z wielkim zaangażowaniem oraz profesjonalizmem, a także członkom organów zarządzających MSC, których czas oraz wiedza przyczyniły się do powstania nowej wersji Standardu. Rada Nadzorcza jest świadoma znaczenia Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC oraz jego roli w inicjowaniu zmian w zarządzaniu naszymi morzami i oceanami. Docierają do nas czasem sprzeczne opinie na temat tego, co powinno znaleźć się w Standardzie oraz jak wysoko powinna zostać postawiona poprzeczka. Jesteśmy głęboko przekonani, że w nowej wersji Standardu zachowaliśmy niezbędną równowagę. Nowe wymogi odzwierciedlają wysokie ambicje w zakresie zrównoważonego rozwoju, pozostając jednak przystępnymi do wdrożenia w określonych ramach czasowych – mówi dr Werner Kiene, Przewodniczący Rady Nadzorczej MSC w oświadczeniu wydanym w piątek 24 czerwca 2022 r.

Jestem wdzięczny za zaangażowanie oraz wkład ze strony interesariuszy w ciągu ostatnich czterech lat oraz za poświęcenie i ciężką pracę organów zarządzających MSC. Na krótko przed Konferencją Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) na temat oceanów w Lizbonie, uwaga świata coraz bardziej skupia się na krytycznej potrzebie odpowiedzialnego zarządzania zasobami oceanów dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Nowy Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC przyniesie realne korzyści oraz przyspieszy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. To dobra wiadomość dla oceanów, rybaków oraz konsumentów – dodaje Rupert Howes, Dyrektor Generalny MSC.

Nowy Standard obejmuje:

  • Nowe podejście do kwestii gatunków zagrożonych i podlegających ochronie. Rybołówstwa będą zobowiązane jeszcze bardziej minimalizować wpływ swojej działalności na gatunki objęte ochroną, tak aby pomóc w odbudowie ich populacji.
  • Obowiązek przyjęcia strategii płetw naturalnie przytwierdzonych do tuszy (ang. Fins Naturally Attached) przez wszystkie rybołówstwa zatrzymujące złowione rekiny. Strategia ta dodatkowo wzmocni zakaz odcinania płetw rekinom, obowiązujący już dla rybołówstw z certyfikatem MSC.
  • Uproszczenie niektórych istniejących już wymogów w celu zwiększenia skuteczności ocen oraz udoskonalenie metod stosowanych wobec rybołówstw o ograniczonym dostępie do danych, w celu poprawy dostępności Standardu.
  • Nowe rozwiązania dla rybołówstw obejmujących wiele jurysdykcji, zarządzanych przez regionalne organizacje ds. rybołówstwa (RFMO). Rozwiązania te umożliwią wspólne uzgadnianie skutecznych oraz zdecydowanych strategii połowowych.
  • Nowe wymogi dotyczące dostarczania wiarygodnych dowodów. Rybołówstwa – zwłaszcza te, których połowy na pełnym morzu zwiększają ryzyko przyłowu np. ptaków morskich – będą zobowiązane przedstawiać silniejsze dowody potwierdzające stosowanie metod minimalizowania wpływu swojej działalności połowowej.

Nowa wersja Standardu zostanie opublikowana w październiku 2022 r. Rybołówstwa przystępujące do oceny po raz pierwszy będą zobowiązane wykazać zgodność z nową wersją Standardu od maja 2023 r.  Rybołówstwa posiadające obecnie certyfikat MSC mają 6 lat na dostosowanie własnych praktyk do nowego Standardu.

 

*            *            *

Rada Nadzorcza MSC jest organem sprawującym nadzór nad organizacją. W Radzie zasiada 15 ekspertów reprezentujących rynek rybny, środowiska naukowe, organizacje ochrony przyrody oraz organizacje rządowe i zarządzające rybołówstwem. Skład Rady Nadzorczej odzwierciedla szeroki wachlarz interesariuszy, którzy mają udział w realizowaniu misji MSC.

Pełna treść oświadczenia Rady Nadzorczej MSC w języku angielskim dostępna jest TUTAJ.

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.