Skip to main content

Zapraszamy studentów na kurs „Ichtiologia morza” w Helu

Kurs ichtiologia morza 2019

Do 28 czerwca można przesyłać zgłoszenia do udziału w 7. edycji letniego kursu ICHTIOLOGIA MORZA. Kurs skierowany jest przede wszystkim do studentów I stopnia studiów kierunków przyrodniczych. Kurs odbędzie się od 11 do 25 sierpnia 2019 r. w Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z biologią i ekologią ichtiofauny Bałtyku, sposobami prowadzenia jej badań oraz problematyką ekosystemowego zarządzania zasobami, w tym interakcji z rybołówstwem i innymi czynnikami antropogenicznymi. Jak co roku podczas kursu nie zabraknie także zajęć dotyczących zrównoważonego rybołówstwa i Programu MSC.

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych obejmujących m.in. analizy ichtiologiczne, stosowanie narzędzi i technik w połowach badawczych i komercyjnych, metody mitygacji oddziaływania rybołówstwa na zasoby naturalne, prowadzenie dokumentacji fotograficznej w badaniach naukowych, zasady bezpieczeństwa i pracy na morzu oraz rejsy szkoleniowe.

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www Stacji Morskiej.

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.