Informacje prasowe

Zapraszamy studentów na kurs „Ichtiologia morza” w Helu

czerwca 23, 2019

Kurs ichtiologia morza 2019

Do 28 czerwca można przesyłać zgłoszenia do udziału w 7. edycji letniego kursu ICHTIOLOGIA MORZA. Kurs skierowany jest przede wszystkim do studentów I stopnia studiów kierunków przyrodniczych. Kurs odbędzie się od 11 do 25 sierpnia 2019 r. w Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z biologią i ekologią ichtiofauny Bałtyku, sposobami prowadzenia jej badań oraz problematyką ekosystemowego zarządzania zasobami, w tym interakcji z rybołówstwem i innymi czynnikami antropogenicznymi. Jak co roku podczas kursu nie zabraknie także zajęć dotyczących zrównoważonego rybołówstwa i Programu MSC.

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych obejmujących m.in. analizy ichtiologiczne, stosowanie narzędzi i technik w połowach badawczych i komercyjnych, metody mitygacji oddziaływania rybołówstwa na zasoby naturalne, prowadzenie dokumentacji fotograficznej w badaniach naukowych, zasady bezpieczeństwa i pracy na morzu oraz rejsy szkoleniowe.

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www Stacji Morskiej.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}