Skip to main content

Zapraszamy studentów na kurs „Ichtiologia morza” w Helu

Do 31 lipca można przesyłać zgłoszenia do udziału w 8. edycji letniego kursu ICHTIOLOGIA MORZA. Kurs skierowany jest przede wszystkim do studentów studiów kierunków przyrodniczych. Kurs odbędzie się od 29 sierpnia do 12 września 2021 r. w Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników o zagadnienia dotyczące ichtiologii morskiej niezbędne m.in. do zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska w obszarach morskich oraz do prawidłowego prowadzenia monitoringu przyrodniczego.

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych, obejmujących m.in. monitoring terenowy i analizy ichtiologiczne, stosowanie narzędzi i technik w połowach badawczych i komercyjnych, prowadzenie dokumentacji fotograficznej w badaniach naukowych, zasady bezpieczeństwa i pracy na morzu oraz rejsy szkoleniowe.

Jednym z prowadzących kurs będzie Anna Dębicka, Dyrektor Programu MSC w Polsce i Europie Centralnej. Na zajęciach MSC dowiecie się m.in. jaki jest stan rybołówstwa na świecie, czym są zrównoważone połowy i dlaczego są ważne oraz jak możemy zapewnić dobrą kondycję mórz i oceanów.

Osoby uczestniczące we wszystkich zajęciach otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w kursie. Uczestnicy kursu mogą także uzyskać 4 punkty ECTS.

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne. Więcej informacji można znaleźć na stronie Stacji Morskiej.

 

Ichtiologia morza Kurs