Skip to main content

Stada ryb są zdrowsze, gdy poławiają je certyfikowane rybołówstwa

Stada ryb poławiane przez rybołówstwa z certyfikatem MSC osiągają lepsze wyniki kluczowych wskaźników zrównoważonego rozwoju, niż stada poławiane przez niecertyfikowane rybołówstwa. Wyniki badań zostały opublikowane w recenzowanym czasopiśmie naukowym Frontiers in Marine Science.

Naukowcy porównali dane dotyczących 80 stad, na których poławiają certyfikowane rybołówstwa i ponad 90 stad poławianych przez rybołówstwa bez certyfikatu MSC. Analizą objęto m.in. tuńczyki, małe gatunki pelagiczne i ryby białe poławiane w  różnych obszarach geograficznych m.in. u wybrzeży Kanady, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Południowej Afryki oraz na Oceanie Atlantyckim i Oceanie Spokojnym.

W badaniu porównano stada pod kątem dwóch kryteriów zrównoważonego rozwoju/ biologicznych punktów odniesienia – powszechnie stosowanych w zarządzaniu zasobami ryb: Pierwszy wskaźnik - BMSY maksymalny zrównoważony odłów lub zrównoważony poziom stada opisuje poziom, na którym biomasa stada znajduje się na zrównoważonym poziomie. Drugi wskaźnik Blim opisuje limit biomasy, poniżej którego stado uznawane jest za przełowione.

Analiza wykazała, że stada na których operują rybołówstwa certyfikowane zgodnie z globalnym Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC są eksploatowane na zrównoważonym poziomie. Stwierdzono również, że stada te charakteryzują się większą liczebnością, w porównaniu do stad poławianych przez rybołówstwa, które nie posiadają

Map showing MSC and non-MSC stocks

Rozwiązanie problemu przełowienia oceanów jest obecnie priorytetem dla nas wszystkich i wiemy, jak to zrobić. Opublikowane badania  jednoznacznie pokazują, że wdrożenie najlepszych praktyk w zarządzaniu rybołówstwem, zgodnie z wymogami Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, może przynieść trwałe, pozytywne rezultaty. Mamy nadzieję, że powyższe wyniki będą dodatkowym dowodem oraz zachętą zarówno dla rządów, organizacji rybackich, rybaków, a także wszystkich którzy odpowiadają za połowy, aby wprowadzać i stosować odpowiedzialne praktyki połowowe zgodne z zasadami zrównoważonego rybołówstwa – mówi dr Rohan Currey, Chief Science and Standards Officer w MSC.

Badania potwierdzają, że konsumenci kupujący produkty z ryb i owoców morza opatrzone niebieskim certyfikatem MSC mogą mieć pewność, że pochodzą one z dobrze zarządzanych łowisk, których zasoby nie są przełowione i pozostają na zrównoważonym poziomie.

Przedstawione wyniki jednoznacznie wskazują, że odpowiednio zarządzane rybołówstwa odgrywają kluczowe znaczenie w walce z globalnym przełowieniem, które stale rośnie. Według najnowszego raportu FAO SOFIA już ponad jedna trzecia (35%) światowych zasobów rybnych jest eksploatowana powyżej maksymalnego poziomu. Rybołówstwa zarządzane w sposób zrównoważony są również bardziej produktywne w perspektywie długoterminowej, zapewniając stałe źródło żywności bogatej w białko dla rosnącej populacji planety.

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.