Skip to main content

Certyfikacja MSC potwierdza, że rybołówstwo zarządzane jest w sposób zrównoważony, a więc taki, który w mniejszym stopniu wpływają na ekosystem morski, pozostawia więcej ryb w morzach i oceanach oraz sprzyja innym zwierzętom morskim. Morza i oceny pełne ryb zapewniają bezpieczną przyszłość społecznościom rybackim, a także ludziom na całym świecie zatrudnionym bezpośrednio lub pośrednio w branży rybackiej.

Certyfikat MSC oznacza, że rybołówstwo spełnienia najbardziej uznane na świecie kryterium zrównoważonego rozwoju – Standard Rybołówstwa MSC. Standard oparty jest na Kodeksie Odpowiedzialnego Rybołówstwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) i został opracowany we współpracy z grupą międzynarodowych ekspertów, naukowców, przedstawicieli branży rybnej oraz organizacji pozarządowych z całego świata.

Korzyści płynące z uzyskania certyfikatu:

  • budowanie pozytywnego wizerunku
  • zwrócenie uwagi konsumentów na produkt
  • możliwość usprawnienia dialogu z interesariuszami
  • szansa na dokonanie usprawnień w działaniu rybołówstwa
  • zabezpieczenie źródeł utrzymania osób zatrudnionych
  • bezpośrednio i pośrednio w branży rybackiej
  • dostęp do nowych rynków zbytu
  • utrzymanie dotychczasowych klientów
  • możliwość promocji i marketingu

Ponad

15%

światowych połowów dzikich ryb i owoców morza uzyskało certyfikat MSC
Około

38 000

lokalizacji z Certyfikatem Łańcucha Dostaw MSC, uprawnionych do sprzedaży certyfikowanych produktów

Ponad

18 000

różnych produktów z niebieskim znakiem MSC dostępnych na półkach sklepów na całym świecie (dane za rok finansowy 2019-20)

“Znakowanie ekologiczne staje się coraz ważniejsze. Wierzymy, że ocena naszego rybołówstwa i sposobu w jaki nim zarządzamy, dokonana przez niezależnych, zewnętrznych audytorów zwiększy naszą wiarygodność na rynku. Ufamy również, że jednocześnie pomoże nam zapobiec ewentualnym niekorzystnym zmianom, które mogą wystąpić na łowisku.”

Audun Maråk

Dyrektor Zarządzający, Fiskebåt (Norwegia)

Dowiedz się więcej

Certyfikacja rybołówstw krok po kroku

Certyfikacja rybołówstw krok po kroku

Dobre przygotowanie do procesu certyfikacji to podstawa w osiągnięciu sukcesu. Na naszej stronie znajdziesz przydatne informacje, które pomogą Ci zarówno w przygotowaniu się do procesu certyfikacji, jak i w trakcie oraz po jego zakończeniu.

Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC

Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC

Standard MSC pozwala na ocenę czy dane rybołówstwo można uznać za prowadzone w zrównoważony, dobry dla środowiska sposób. Służy do oceny rybołówstw pod kątem ich wpływu na dzikie populacje ryb, oddziaływania na ekosystem morski oraz sposobu zarządzania.