Skip to main content

Den här guiden ger en överblick över vad det innebär att bli spårbarhetscertifierad.

Vilka företag behöver certifiering?

All sjömat som säljs med MSC:s blå miljömärke behöver vara spårbar från havet fram till slutkunden. Det innebär att alla företag som hanterar varan i leveranskedjan behöver vara certifierade enligt MSC:s spårbarhetsstandard. Regelverket garanterar att varorna i hela kedjan är identifierbara, särhållna och spårbara. 

Om ditt företag tar juridiskt ägandeskap över en produkt och vill sälja varan som certifierad, behöver ni en spårbarhetscertifiering.    

Om ditt företag vill sälja MSC-märkt sjömat till konsumenter behöver ni också ansöka om att få använda MSC:s miljömärke.

Vilka behöver ingen certifiering?

Det finns undantag. Företaget behöver inte spårbarherscertifiering om ni:

 • Köper paketerade och certifierade varor som ska säljas till slutkonsument utan att packas om, märkas om eller öppnas
 • Köper certifierade varor, men inte kommer att sälja dem som MSC-certifierade. I det här fallet bryts kedjan och dina kunder kan inte säga att varorna är MSC-certifierade

Vem granskar mitt företag?

Granskning utförs av ackrediterade och oberoende certifieringsföretag.

Komplett lista över certifieringsföretag

Vad granskas?

Certifierinsföretaget granskar ert företag för att garantera att:

 • MSC-certifierade varor köps från certifierade leverantörer
 • Certifierade varor är tydligt identifierbara
 • Certifierade varor särhålls från icke-certifierade
 • Certifierade varor är spårbara och volymerna dokumenteras
 • Det finns ett fungerande ledningssystem

Hur lång tid tar det och hur mycket kostar det?

Hur lång tid det tar och hur mycket en certifieringsprocess kostar varierar på komplexiteten och storleken på ert företag. Certifieringsföretagets avgift och kostnad för resor påverkar också. Genom att vara förberedd inför revisionen hållers kostnaderna nere. 

Vi rekommenderar att ni tar in offerter från flera ackrediterade certifieringsföretag, då priserna kan variera. 

Vad mer behöver jag veta?

 

MSC:s spårbarhetsstandard är anpassad för att fungera för olika typer av företag. Därför finns den i tre olika varianter: Standard, Grupp och Konsumentinriktad verksamhet. Kontakta er regionala MSC-representant om ni känner er osäkra på vilken variant som ert företag behöver. 

Spårbarhetscertifiering Standard

Spårbarhetscertifiering Standard är för företag som driver sin verksamhet på en eller flera platser. Bedrivs verksamheten på en plats kallas det för singel-site och på flera platser multi-site. Exempel på verksamheter:

 • En fiskhandlare som säljer till slutkonsument och catering. Majoriteten av försäljningens volym och värde sker via cateringverksamheten
 • Ett sjömatsföretag med försäljningskontor, beredningsanläggning och varulager
MSC:s spårbarhetsstandard Huvudversion v5
Description: MSC:s spårbarhetsstandard Huvudversion MSC Chain of Custody Standard Default version Swedish
Date of issue: 16 november 2019
Download download file PDF - 1 MB

Spårbarhetscertifiering Grupp

Spårbarhetscertifiering Grupp är för företag med ett huvudkontor och många lokala enheter som distribuerar, bereder eller handlar med MSC-certifierade varor. Exempel på verksamheter är: 

 • Ett kooperativ med lager på flera platser
 • Ett företag som har beredning på olika platser och i flera länder
 • Ett företag där huvudkontoret ställer krav på verksamheten på flera platser eller franchising
 • En grupp enskilda företag vid slutet av leveranskedjan, t.ex. restauranger och fiskhandlare, med en gemensam ansvarig person för certifieringen
MSC:s spårbarhetsstandard Gruppversion v2
Description: MSC:s spårbarhetsstandard Gruppversion MSC Chain of Custody Standard Group version Swedish
Date of issue: 16 november 2019
Download download file PDF - 1 MB

Spårbarhetscertifiering Konsumentinriktad verksamhet

MSC: s spårbarhetscertifiering för konsumentinriktad verksamhet är för de flesta företag som säljer sina varor direkt till konsument. Exempel på verksamheter:

 • Dagligvaruhandeln
 • Restauranger
 • Cateringfirmor
 • Fiskdiskar

Företag med flera enheter kan bli certifierade med denna variant av standarden om alla följande kriterier uppfylls:

 • Alla enheter råder under samma ledningssystem och sköts av företagets huvudkontor
 • Huvudkontoret äger eller har franchiseavtal med varje enhet, eller en temporär möjlighet att sköta alla enheter och all personal
 • Huvudkontoret kontrollerar inköpen och garanterar att alla enheter köper sjömat från certifierade leverantörer
MSC:s spårbarhetsstandard Version för konsumentinriktade aktörer (CFO) v2.0
Description: MSC:s spårbarhetsstandard Version för konsumentinriktade aktörer (CFO) MSC Chain of Custody Standard CFO version Swedish
Language: Swedish
Version: 2,00
Date of issue: 28 mars 2019
Date effective: 28 september 2019
Download download file PDF - 1 MB

Vad händer när du fått ditt certifikat?

Revisioner

Din certifiering är giltig i tre år. Under den här perioden kommer du att ha regelbundna revisioner. 

Revisioner genomförs vanligtvis en gång per år, men antalet gånger beror på vilken version av standarden som ditt företag är certifierat för. 

En del certifieringsföretag erbjuder kombinerade revisioner med andra program, vilket kan göra det möjligt att få flera revisioner gjorda på en och samma gång.  

Du behöver vara beredd på att ditt företag kan få en oanmäld revision. Det är inte vanligt, men certifieringsföretagen behöver göra oanmälda revisioner på minst 1 % av sina kunder.

Hur kan mitt företag använda MSC-märket?

För att använda MSC-märket behöver ni ett licensavtal.
  
När ditt företag är certifierat får ni ett certifikat och en spårbarhetskod. Med koden ansöker ni om att få använda det blå MSC-märket.

Varifrån kan mitt företag köpa certifierade varor?

Du kan hitta godkända leverantörer av MSC-certifierade varor från hela världen genom vår databank ”Hitta en leverantör”.

Vi finns här för att hjälpa dig

Kontakta oss: louise.valentin@msc.org

Läs gärna mer

Möjligheter med er certifiering

Möjligheter med er certifiering

När du är spårbarhetscertifierad blir du en del av ett globalt nätverk med spårbara leverantörer av hållbar sjömat.

Att använda MSC-märket

Att använda MSC-märket

Använd MSC-märket för att visa för dina kunder att din sjömat kommer från ett hållbart fiske. Sjömat med det blå MSC-märket kan spåras tillbaka till ett hållbart fiske.