Skip to main content

För oss är det viktigt att alla - fiskare, återförsäljare, forskare, miljöorganisationer och konsumenter - kan förstå att MSC-certifieringens funktion är att vara en grindvakt och garant för hållbart fiske världen över. Vi skyddar haven och alla dess invånare av den enkla anledningen att havets hälsa direkt översätts till hälsan på land.

Vi är stolta över vårt arbete. Vår certifiering av vildfångad fisk och sjömat är den enda i världen som stöds av samtliga följande punkter:

FN:s riktlinjer för miljömärkning av fisk

MSC:s märkning av fisk och skaldjur överensstämmer helt med FN:s mat- och jordbruksorganisations (FAO:s) internationellt överenskomna principer för miljömärkning av fisk- och fiske-produkter från marin fångst. Vilket innebär:

  • en vetenskapligt grundad och oberoende granskning av tredje part 
  • öppna processer där intressenter kan kommentera och motsätta sig bedömningarna
  • standarder baserade på de tre faktorerna: hållbarhet hos målarter, ekosystem och förvaltning 

För att säkerställa att det går rätt till så granskas MSC genom extern revision mot Global Sustainable Seafood Initiative.

Global Sustainable Seafood Initiative

För närvarande är MSC det enda internationella certifieringsprogrammet för viltfångad fisk och skaldjur som är accepterad av Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) 

Läs den kompletta GSSI-rapporten.
Världshandelsorganisationens tekniska handelshinder 

Standarder och andra bestämmelser kan ibland skapa hinder för internationell handel, så kallade tekniska handelshinder (Technical Barriers to Trade, TBT). Dessa orsakar ojämlikheter genom att hindra vissa länder från att delta i och dra nytta av internationell handel. 

Världshandelsorganisationens (WTO) tekniska handelshinder finns för att säkerställa att standarder inte skapar onödiga handelshinder. Centrum för internationell miljölagstiftning (CIEL) bekräftar att alla organisationer som överensstämmer med ISEALs ”Code of Good Practice”, inte är tekniska handelshinder.

 

ISEAL:s internationella koder 

MSC är det enda certifieringen av vildfångad fisk och skaldjur som är fullständig medlem av ISEAL, International Social and Environmental Accreditation and Labeling Alliance.

För att vara medlem i ISEAL krävs att man uppfyller deras krav för standardsättning, försäkring, och uppföljning av effekter. Detta innebär att:

  • standarder sätts upp i öppna, transparenta och deltagande processer
  • rigorösa försäkringsmekanismer finns på plats för att mildra riskerna för bristande efterlevnad 
  • det finns en systematisk och objektiv utvärdering av standardernas effekter och förbättringar 
  • det finns system för att integrera ny information och uppmuntra pågående förbättringar 
  • tillsyn och utvärdering är på plats för att visa programmets effekter 

MSC blir regelbundet kontrollerat mot dessa för att se om vi lever upp till kraven.   

Andra medlemmar i ISEAL är bland annat Rainforest Alliance, Fairtrade och Forestry Stewardship Council
 

Världsledande inom arbetet för hållbara hav 

I FN:s strategi för biodiversitet och Aichi-målen används MSC-certifiering som en indikator. MSC och andra trovärdiga standardsättare har även en nyckelroll för att hjälpa företag och regeringar att uppnå FN:s hållbarhetsmål  genom att ge vägledning för bästa praxis (WWF/ISEAL, 2017).  

Läs mer om MSC

Vad är MSC?

Vad är MSC?

MSC är en internationell icke vinstdrivande organisation som främjar hållbart fiske. Vi driver ett omfattande certifierings- och miljömärkningsprogram.

 Är sjömat med det blå MSC-märket verkligen hållbar?

Är sjömat med det blå MSC-märket verkligen hållbar?

Ja. Du kan lita på att sjömat med det blå MSC-märket är fiskat på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.