Skip to main content

Tonfisk är bland de mest kommersiellt värdefulla fiskena i världen. Med allt från matförsörjning för lokala fiskesamhällen till stora multinationella företag. Tonfiskar har också ofta en nyckelroll i ekosystemet. Därför är det extra viktigt att skydda tonfiskbestånden och se till att de fiskas hållbart.

Läs senaste nytt om MSC-certifierad tonfisk

MSC-Sustainable-Tuna-Yearbook-2024
Date of issue: 04 juli 2024
Download download file PDF - 13 MB
MSC Fisheries Standard and Tuna Briefing October 2022 Print Version
Date of issue: 12 oktober 2022
Download download file PDF - 9 MB
Tuna Fisheries February 2022
Date of issue: 18 februari 2022
Download download file PDF - 11 MB
MSC Tuna Update February 2022
Date of issue: 18 februari 2022
Download download file PDF - 21 MB
Bluefin Tuna Story February 2022
Date of issue: 18 februari 2022
Download download file PDF - 6 MB

 

A school of tuna ©piskunov/iStock

Det finns 23 bestånd av de viktigaste kommersiella tonfiskarterna: 

  • 6 st bestånd av långfenad tonfisk (albacore)
  • 4 st av storögd tonfisk (bigeye)
  • 4 st av blåfenad tonfisk (varav ett av dem ibland kommer till svenska västkusten)
  • 5 bestånd av bonito (skipjack)
  • 4 bestånd av gulfenad tonfisk.

En stor andel av bestånden fiskas idag hållbart och  förvaltas bra men tyvärr är fortfarande en del överfiskade. Ett annat problem med tonfiskfisket är bifångst. Ytterligare ett annat är att Fish Aggregating Devices, så kallade FAD som används vid en del tonfiskfisken, ibland inte tas on hand utan driver runt och leder till nedskräpning av hav och kuster. 

Tonfiskfiskets förvaltning

Tonfiskar vandrar långt och mellan olika länders vatten. De flesta bestånd förvaltas därför av regionala fiskeriorganisationer, Regional Fisheries Management Organisations - RFMOs. Det 4 viktigaste förvaltar bestånden i västra och centrala Stilla havet, östra Stilla havet, Indiska oceanen och Atlanten. Organisationer har mellan 21 och 50 medlemsländer och konsensus krävs för att nå ett beslut. RFMOs har historiskt inte klarat att hålla sig till vetenskapliga råd utan ofta tillåtit högre fisketryck än bestånden tål. Detta beror delvis på att fisket ofta saknar förvaltningsplaner och långsiktiga mål. 

 

MSC-certifierat tonfiskfiske

Fler och fler tonfiskfisken väljer att MSC-certifiera sig, bland annat tack vara efterfrågan från konsumenter och företag. För att kunna bli certifierad behöver fisket visa att fisket inte skadar beståndet, inte har irreversibla negativa effekter på miljön och att det finns en bra förvaltning på plats. Detta sätter i sin tur tryck på förvaltare att säkerställa förvaltningsplaner och göra beståndsuppskattningar.

Flera RFMOs arbetar just nu med detta som svar på påtryckningar från de fisken som vill kunna få eller bibehålla en MSC-certifiering. MSC uppmuntrar medlemsländer, icke-statliga organisationer, forskare och företag att stötta detta arbete.

Läs gärna mer om vilka fisken som är MSC-certifierade och deras arbete för att komma dit här. 

 

Hållbart tonfiskfiske viktigt för att nå Globala Hållbarhetsmålet 14.4

MSC stöder de globala hållbarhetsmålen och miljömärkningar är identifierat av FN som effektiva verktyg för att nå målen. Närmast MSCs vision om levande hav ligger mål 14 och då särskilt 14.4 som handlar om att världen senast 2020 ska stoppa överfisket samt det olagliga, orapporterade och oreglerade fiske. Här är tonfiskfisket en viktig nyckel.  Läs mer om hur MSC jobbar med hållbarhetsmålen här