Skip to main content

Denna användarguide ger de grundläggande reglerna för hur MSC:s miljömärke används på produktförpackningar, restaurangmenyer, i fiskdiskar och marknadsföringsmaterial.

MSCs miljömärke - användarguide_2023
Date of issue: 18 september 2019
Download download file PDF - 4 MB

De tre MSC-komponenterna

1. MSC:s miljömärke

MSC:s miljömärke består av sex delar som inte får användas separat eller på något sätt ändras:

MSC ecolabel

 1. Texten "Certifierat hållbart fiske"
 2. Bokstäverna MSC, förkortning för Marine Stewardship Council
 3. MSC:s webbadress
 4. Det ovala fiskmärket
 5. Bokstäverna TM visar att miljömärket är ett registerat varumärke
 6. Den vita linjen som omger fiskmärket och hela miljömärket

2. Spårbarhetskoden

Alla produkter som bär MSC:s miljömärke måste ha en spårbarhetskod enligt formatet MSC-C-xxxxx, denna refererar till producenten. Koden kan sättas var som helst på materialet och måste vara läsbar. Ni får koden från ert certifieringsföretag eller leverantör.

3. MSC-texten  - fem olika versioner

För produkter:

 1. Tack för att du väljer fisk och skaldjur som uppfyller MSC:s internationella standard för ett välskött och uthålligt fiske. Tillsammans kan vi hjälpas åt att skydda fiskbestånden för framtiden. www.msc.org/se 
 2. Denna produkt kommer från ett fiske som har blivit oberoende certifierat enligt MSC:s miljökrav för ett välskött och uthålligt fiske. www.msc.org/se 
 3. XXXXX (infoga artnamn) i denna produkt kommer från ett fiske som har blivit oberoende certifierat enligt MSC:s miljökrav för ett välskött och uthålligt fiske. www.msc.org/se
 4. Denna produkt har uppnått MSC:s miljöstandard. www.msc.org/se
 5. Från ett MSC-certifierat hållbart fiske. www.msc.org/se

Text för restaurangmenyer och fiskdisk: Fisk och skaldjur med detta märke kommer från ett MSC-certifierat hållbart fiske. www.msc.org/se

Obs! Licensavdelningen ansvarar inte för att godkänna ytterligare texter, lagkrav eller andra märkningars riktlinjer.

Format

MSC:s miljömärke finns i två format: horisontell (liggande) och vertikal (stående).

Om MSC:s miljömärke används på en bild eller en bakgrund med mörk färg ska versionen med vit varumärkessymbol (TM) användas. På ljus bakgrund används standardversionen med TM-symbolen i blått.MSC label format vertical and horizontal

Färg

Det är alltid bäst att använda den blå versionen av MSC:s miljömärke. MSC marknadsför ofta miljömärket som "MSC:s blå miljömärke" så färgen har stort igenkänningsvärde hos konsumenter. Om förpackningen är svartvit eller har samma Pantone-blåa färg kan ni dock använda den svartvita versionen.

MSC-blå

 
Pantone286
CMYK 100 60 0 2
RGB 0 93 170
Hex #005DAA

Den vita konturlinjen som omger det ovala fiskmärket och hela miljömärket måste alltid visas. Ingen annan färg får användas.

Storlek och fritt utrymme

Minsta tillåtna storlek när miljömärket används på produkter är för det horisontella märket 10 mm H (x 26,1 mm B).
Minsta tillåtna storlek för det vertikala miljömärket är 14 mm B (x 18,8 mm H).

Var noga med att bibehålla skalan när ni förstorar eller förminskar miljömärket.
Det finns ingen begränsning av största storlek när MSC:s miljömärke används.

När miljömärket används i minsta tillåtna storlek måste det fria utrymmet runt märket vara:

 • minst 2 mm för produktspecifik text (såsom art, vikt, ingredienser)
 • minst 5 mm för allmänna designdetaljer (såsom företagsnamn, logotyper) där MSC:s miljömärke skulle kunna förväxlas med produktens varumärke.Clear space around MSC label

När miljömärket används i större storlekar än minimimåtten måste det omges av ett fritt utrymme på minst 10 procent av miljömärkets höjd (vertikalt märke) eller bredd (horisontellt märke). Lämna alltid så stort fritt utrymme som möjligt.

 

Korrekt användning

Var noga med att alltid använda filerna med miljömärket som ni fått av MSC:s licensavdelning. Säkerställ att MSC:s miljömärke och Marine Stewardship Councils namn aldrig visas på ett sätt som:

 • Gör att konsumenter blandar ihop MSC med andra varumärken eller logotyper
 • Antyder att icke-certifierade fisk och skaldjur är MSC-certifierade
 • Associerar till produkter som inte kommer från ett yrkesfiske som certifierats enligt MSC:s standard

Försök aldrig själv skapa eller ändra MSC:s miljömärke:

 • använd inte MSC:s miljömärke utan symbolen för registrerat varumärke (TM)
 • ta inte bort den vita konturlinjen
 • ändra inte formen på MSC:s miljömärke
 • använd inte MSC:s logo, använd alltid miljömärket
 • ändra inte färgerna på MSC:s miljömärke
 • ändra inte designen på MSC-miljömärke
 • ändra inte lutningen på MSC:s miljömärke
 • placera inte bilder eller text över MSC:s miljömärke

Exempel på felaktig användning av MSC:s miljömärke

Wrong use of the MSC label examples

Användning på produkt

Vid användning av MSC:s miljömärke på förpackningar ska varje förpackning vara märkt med MSC:s miljömärke, spårbarhetskod och MSC-text.

 • MSC:s miljömärke måste placeras på framsidan av förpackningen för att säkerställa att det är direkt synligt för konsumenten.
 • Alla MSC-märkta produkter måste ha en spårbarhetskod. Koden kan stå var som helst på förpackningen och måste vara läsbar.
 • När MSC:s miljömärke används på en produkt ska en MSC-text alltid anges tillsammans med miljömärket. MSC-texten kan placeras var som helst på förpackningen och finns i fem versioner.

 

På konsumentriktade produkter (i dagligvaruhandeln) måste MSC:s miljömärke användas för att visa att de är certifierade. Det är inte tillåtet att enbart använda förkortningen MSC eller organisationens fullständiga namn.

Det är inte tillåtet att använda bilder av icke-certifierade arter eller fiskemetoder på produktförpackningar. Handelsnamnet på en produkt får inte syfta på icke-certifierade arter.

MSC label on product use

 

Användning på menyer

För att marknadsföra och sälja en rätt som MSC-certifierad måste minst 95 procent av fisk- och skaldjursinnehållet vara MSC-certifierat. Vid utformningen av er meny har vi gett 4 alternativ som utgångspunkt.

Alternativ1 – föredras

Placera det ovala MSC-märket bredvid era MSC-certifierade rätter och använd det vanliga miljömärket som förklaring.Menu-1

Alternativ 2

Använd initialerna MSC för att identifiera era MSC-certifierade rätter och använd det vanliga miljömärket som förklaring.Menu-2

Alternativ 3

Använd det ovala MSC-märket både för att identifiera era MSC-certifierade rätter och som förklaring. Ni kan också använda en svart-vit eller inverterad svart-vit version av det ovala MSC-märket när ni väljer alternativ 3.Menu-3

Alternativ 4

För att förklara vilka arter som är MSC-certifierade på menyn utan att använda det ovala märket kan ni använda det vanliga miljömärket och specifikt skriva ut vilka arter som är MSC-certifierade. Spårbarhetskoden och MSC-texten:"All vår [ange art] kommer från ett MSCcertifierat hållbart fiske. www.msc.org/se" kan placeras var som helst på menyn.Menu-4

MSC-märkt fisk i fiskdisken

För att marknadsföra färsk MSC-certifierad sjömat i en fiskdisk ska varje prislapp visa:

Fresh fish counters labelling

Använd en klisterlapp eller klämma för att sätta fast MSC-komponenterna på prislappen.

Om det inte finns plats fäst MSC:s miljömärke på prislappen och sätt upp en affisch eller placera en informationsskylt vid disken som visar alla tre komponenter: MSC:s miljömärke, MSC-texten och verksamhetens spårbarhetskod.

Fresh fish counters labelling with poster

Etiketter direkt på fisk

Om ni vill använda etiketter, band eller liknande direkt på en fisk eller ett skaldjur för att visa att den är MSC-certifierad så gäller följande specifika regler:

 • Etiketten eller bandet måste sitta fast och vara omöjlig att manipulera till dess att konsumenten köpt produkten, den får endast användas en gång.
 • Etiketten eller bandet måste sitta på en klart synlig del av produkten
 • Etiketten eller bandet måste visa:
  – artnamnet
  – MSC:s miljömärke
  – spårbarhetskoden kopplad till det företag som satt fast etiketten eller bandet på 
  – en version av MSC-textenMSC fish tag labelling

Fisk och skaldjur märkta med etiketter eller band som inte går att ta bort räknas som konsumentinriktade produkter. Därmed behöver inte återförsäljare som säljer dessa vidare själva vara certifierade till MSC:s spårbarhetsstandard.

Använd MSC:s miljömärke för att marknadsföra certifierade produkter

Sjömatsprodukter får endast marknadsföras som MSC-certifierade om: 

 • de täcks av en giltig spårbarhetscertifiering
 • de i förväg har godkänts av MSC:s licensavdelning
 • MSC:s miljömärke syns på bilden som tagits av förpackningen. Undantag gäller för förpackningar med modifierad atmosfär (MAP), färsk fisk och matleverantörers rätter.
Om ni använder bilder på fiskefartyg måste ni veta att dessa ingår i certifieringen och att de alltså ger en korrekt bild av fiskemetoderna för den art som marknadsföringen gäller.

MSC label promotional use example

Exempel 1: om ert material enbart hänvisar till MSC-certifierade produkter, eller om all sjömat som ert företag säljer är MSC-märkta, får ni använda MSC:s miljömärke utan att lägga till en förklarande text. Miljömärket måste måste dock åtföljas av ditt företags spårbarhetskod, om sådan finns.

Exempel 2: om ert företag säljer både MSC-certifierad och icke-certifierad sjömat, eller om ni producerar material som avser både certifierade och icke-certifierade produkter, måste MSC:s miljömärke åtföljas av en förklarande text som tydligt klargör för konsumenten vilka produkter som är MSC-certifierade.

 

Prislistor och kataloger

 

I prislistor och kataloger kan ni använda MSC:s vanliga miljömärke eller det ovala MSC-märket som tagits fram speciellt för att användas i listor.

Placera MSC:s miljömärke eller det ovala MSC-märket intill de produkter som är MSC-certifierade. Som förklaring, använd MSC:s vanliga miljömärke med förklarande text: "Fisk och skaldjur med detta märke kommer från ett MSC-certifierat hållbart fiske. www.msc.org/se" och ditt företags spårbarhetskod (om en sådan finns) på prislistan eller i katalogen.

 

Use of MSC label on price lists

Annan användning i marknadsföringssyfte

För att marknadsföra en organisations spårbarhetscertifiering utan att hänvisa till specifika produkter måste MSC:s miljömärke användas med en förklarande text och organisationens spårbarhetskod.

Godkänd text:

“Vi är MSC-certifierade. Titta efter det blå MSC-märket.”

MSC tillåter variationer (exempelvis p.g.a. bristande utrymme) under förutsättning att textens innebörd inte går förlorad.

Godkänd förklarande text:

När ni använder MSC:s miljömärke med en förklarande text måste texten finnas i direkt anslutning och vara tydligt kopplad till miljömärket.

Ni kan välja att skriva en egen förklarande text som ska visas tillsammans med MSC:s miljömärke. Texten måste bli godkänd av licensavdelningen innan den publiceras.

 

Få tillgång till bilder och material

Oberoende forskning från Globescan visar att varken märkning eller kommunikation kan förändra konsumentbeteendet på egen hand. Genom att göra båda kan ni öka konsumentlojalitet och förtroende. För att hjälpa till ger MSC er möjligheter att engagera er i kampanjer, verktyg och inspiration. Få tillgång till material via vårt mediabibliotek "MSC Multimedia Library".

 

Vilken spårbarhetskod ska användas?

Den spårbarhetskod som är kopplad till ägaren av sjömaten vid tidpunkten då produkten placerades i sin MSC-märkta förpackning ska alltid stå på produkten.

Det är ägarens ansvar att se till att produkten registrerats korrekt hos MSC:s licensavdelning, under en giltig licens.

Exempel på leverantörskedjor för att illustrera hur regeln ska tillämpas:

Scenario 1: Beredningsföretag placerar produkten i en MSC-märkt förpackning med beredningsföretagets eller återförsäljarens eget varumärke och säljer till återförsäljaren = Spårbarhetskod på förpackningen: Beredningsföretagets

Scenario 2: Beredningsföretag säljer sjömat utan MSC-märkning till en återförsäljare som förser varan med miljömärket i en fiskdisk eller bearbetar den i butik = Spårbarhetskod på förpackningen/skylten: Återförsäljarens

Scenario 3: Beredningsföretag säljer sjömat utan MSC-märkning till en restaurang som använder miljömärket på menyn = Spårbarhetskod på menyn: Restaurangens

Scenario 4: Kontrakterad måltidsleverantör driver en matsal åt ett företag och placerar miljömärket på menyn med företagets medgivande = Spårbarhetskod på menyn: Måltidsleverantörens

Om beredningsföretaget inte vill vara licenstagare måste ägaren till varumärket söka tillstånd hos MSC:s licensavdelning för att bli licenstagare.

Vilket företag är licenstagare?

Licenstagaren är det företag som äger sjömaten vid den tidpunkt då MSC:s miljömärke placerades på produkten.

Licenstagaren är ansvarig för att betala den årliga avgiften och royalties.

Exempel på leverantörskedjor för att illustrera hur regeln ska tillämpas

OBS: Om beredningsföretaget inte vill vara licenstagare måste ägaren till varumärket söka tillstånd hos MSC:s licensavdelning för att bli licenstagare.

Scenario 1: Beredningsföretag placerar produkten i en MSC-märkt förpackning (under beredningsföretagets eller en återförsäljares eget varumärke) och säljer till återförsäljaren = Beredningsföretaget är licenstagare

Scenario 2: Underleverantör placerar produkten i en MSC-märkt förpackning på uppdrag av ett beredningsföretag = Beredningsföretaget är licenstagare

Scenario 3: Beredningsföretag placerar produkten i en MSC-märkt förpackning (under ett företags eget varumärke) och säljer till företaget = Beredningsföretaget är licenstagare

Scenario 4: Beredningsföretag säljer sjömat som är certifierad men saknar MSC-märkning till en återförsäljare som förser varan med miljömärket i en fiskdisk eller bereder den i butik = Återförsäljaren är licenstagare

Scenario 5: Beredningsföretag säljer certifierad fisk och skaldjur utan MSC-märkning till en restaurang som sedan använder miljömärket på menyn = Restaurangen är licenstagare

Scenario 6: Kontrakterad måltidsleverantör driver en matsal åt ett företag och placerar miljömärket på menyn med företagets medgivande = Måltidsleverantören är licenstagare

Icke MSC-certifierade sjömatsingredienser

En produkt med MSC:s miljömärke får innehålla upp till 5 procent icke-certifierad sjömat av det totala sjömatsinnehållet.

För att beräkna procentsatsen av icke MSC-certifierad sjömat i en
produkt med hjälp av följande formel:

Total nettovikt av den icke MSC-certifierade sjömaten*

delat med

Total vikt av den MSC-certifierade och den icke certifierade sjömaten i den färdiga produkten*

*exklusive vatten och tillsatt salt

Om din sjömatsprodukt innehåller mer än 5 % icke MSC-certifierad sjömat:

✗ Får du inte använda MSC:s miljömärke på förpackningen
✗ Får du inte använda någon text som hänvisar till MSC på framsidan av förpackningen
✓ Använd istället version 3 av MSC-texten på baksidan av förpackningen. Den refererar till de ingredienser som faktiskt är certifierade:
Version 3: XXXXX (ange art) i denna produkt kommer från ett fiske som har blivit oberoende certifierat enligt MSC:s miljökrav för ett välskött och uthålligt fiske. www.msc.org/se
✓ Glöm inte att sätta MSC:s spårbarhetskod bredvid texten.
✓Du måste specificera vilken art som är certifierad i produktens innehållsförteckning. Till exempel "MSC-certifierad Nordsjösill" eller "Nordsjösill– MSC-certifierad"

På konsumentriktade produkter gäller royalties även i dessa fall.

Läs gärna mer

Ansök om att använda MSC:s miljömärke

Ansök om att använda MSC:s miljömärke

Människor bryr sig alltmer om var maten kommer ifrån. Det blå MSC-märket gör det enkelt för dina kunder att välja hållbart vildfångad sjömat som de kan lita på.

Godkännande av användning av MSC-märket

Godkännande av användning av MSC-märket

MSC-märket är ett registrerat varumärke och all användning behöver godkännas av oss.