Skip to main content

Våra husdjur är våra bästa vänner!

När du köper djurfoder med det blå miljömärket är du med och bidrar till att haven fortsatt kommer att sjuda av liv samtidigt som ditt husdjur får en god måltid. Var schysst mot din "bästa vän" och välj MSC-märkt.  
Det blå miljömärket visar att fisken är vildfångad, kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanke om havsmiljön. All sjömat med MSC-märket går att spåra tillbaka till det hållbara MSC-certifierade fisket.

Den MSC-certifierade fisken hålls isär från den icke certifierade ända från fångst tills miljömärket sätts på förpackning eller meny. Alla som handhar fisken kontrolleras årligen av oberoende experter.

I över 20 år har vi arbetat tillsammans med forskare, yrkesfisken och sjömatsproducenter för att utveckla vår miljöstandard och främja hållbart fiske. MSC är den enda certifiering och miljömärkning för vildfångad sjömat som uppfyller krav på bästa praxis ställda av både FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och ISEAL, den globala medlemsorganisationen för hållbarhetsstandarder. I mars 2017, blev MSC den första globala certifieringen av sjömat att erkännas för sin trovärdighet och stringens av Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI)

MSC:s standard för hållbart fiske används för att bedöma om ett fiske är välskött och hållbart.

Den baseras på den senaste och internationellt erkända forskningen. Standarden granskas och utvecklas i samråd med fiskenäringen, forskare, miljöorganisationer och experter.

Hur används den?

När ett fiske uppfyller MSC:s standard för hållbart fiske  kan fångsten säljas som MSC-märkt.  Certifieringen är öppen för alla yrkesfisken som fångar vildlevande djur från hav eller sötvatten. Detta inkluderar de flesta typer av fisk och skaldjur. Yrkesfiskena bedöms av ackrediterade och oberoende certifieringsföretag. MSC:s standard för hållbart fiske berör tre områden som ett fiske måste klara för att bli certifierat.  


1) Hållbara fiskebestånd
Är det tillräckligt med fisk kvar i haven? Yrkesfisket måste säkerställa att det kan pågå för all framtid och att fiskbeståndet kan förbli produktivt och livskraftigt.

2) Minimera påverkan på miljön
Vad blir effekterna på havsmiljön? Yrkesfisket behöver bedrivas varsamt så att andra arter kan fortsätta leva och livsmiljöer fortsätta att må bra.

3) God fiskeförvaltning
Är fisket välskött? MSC-certifierade fisken behöver följa lagar och förordningar samt behöver ha beredskap för ändrade förhållanden i havsmiljön.


Vår spårbarhetsstandard

MSC:s spårbarhetsstandard säkerställer att fisk och skaldjur från ett MSC-certifierat fiske är spårbara och särhålls från icke certifierade varor.

Mellan havet och din tallrik passerar sjömaten många olika aktörer. Leverantörskedjan kan vara mycket komplicerad. För att fisk och skaldjur ska få bära det blå MSC:s miljömärke behöver varje aktör i leverantörskedjan ha ett giltigt certifikat. Den certifierade aktören granskas av ett oberoende certifieringsföretag. 

En hållbar handling

När du väljer sjömat med den blå fisken bidrar du till att skydda livet i våra hav. Så här hänger det ihop:

  1. Yrkesfisken som klarar MSC:s standard certifieras som hållbara.
  2. Butiker och restauranger väljer MSC-certifierad sjömat.
  3. Spårbarhet i livsmedelskedjan säkerställer att bara sjömat från ett MSC-certifierat fiske kan säljas med det blå miljömärket.
  4. Konsumenter köper sjömat med det blå MSC-märket. 
  5. Efterfrågan på marknaden för MSC-certifierade varor ökar.
  6. Fler yrkesfiskare väljer att utveckla sina fiskemetoder och vill följa MSC:s standard.