Skip to main content

Var med och bidra till levande hav för framtida generationer.

MSC är den enda certifieringen och märkningen av vildfångad sjömat som uppfyller riktlinjer för bästa praxis satta av både FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och ISEAL, den globala medlemsorganisationen för hållbarhetsstandarder. 

Yrkesfisken, återförsäljare och livsmedelsproducenter kan alla hjälpa till att säkra tillgången på fisk och skaldjur genom att engagera sig i det här arbetet.

Vi samarbetar med hållbara fisken i hela världen, från storskaliga industriella till små fisken, för att utveckla marknaden för hållbar sjömat. I den här delen hittar du det du behöver för att arbeta med MSC och bidra till vårt gemensamma mål  - ett levande hav idag och för  framtida generationer.

Vad är fiskecertifiering?

MSC-certifiering är ett sätt att visa att ett fiske uppfyller riktlinjer för internationellt bästa praxis. Bara fisk och skaldjur från certifierade fisken kan bära det blå MSC-märket. Märket visar för konsumenterna att sjömaten de köper kommer från hållbara fisken.

Vad är ett fiske?

Definitionen av vad som är ett fiske varierar, då det definieras i överenskommelse mellan yrkesfisket och certifieringsföretaget som granskar det. Definitionen kan bestå av vetenskapliga fakta om fiskbeståndet och/eller kommersiella faktorer såsom fiskeredskap och fartyg.

Exempel på fisken

Exempel 1 - Två eller fler fristående grupper som fiskar på samma bestånd granskas som ett fiske.

Illustration showing two independent groups targeting the same fish stock

Exempel 2 - Bara en del av ett fiske granskas. Denna del av fisket kan vara fiskebåtar eller fiskeredskap inom ett större fiske, och den delen som granskas blir enligt MSC:s definition ett fiske.

 Illustration showing one vessel and gear type assessed as a fishery

Exempel 3 - Fisken som använder flera olika fiskeredskap och som fångar flera olika arter, samtidigt som de granskas som en aktör.

Illustration showing vessels catching different fish species with different fishing gear

Register med alla MSC-certifierade fisken

”Track a fishery” är en öppen databas där alla fisken som är med i MSC:s program går att finna. Du hittar till exempel alla certifikat och utvärderingar av fisken. 


Redo för nästa steg?

Varför MSC-certifiera ditt fiske?

Varför MSC-certifiera ditt fiske?

En MSC-certifiering visar att ditt fiske är välskött och en hållbar resurs för framtida generationer. Lär dig mer om fördelarna.

Handledning för certifiering av fiske

Handledning för certifiering av fiske

Allt du behöver veta för att bli certifierad. Vi finns här för att hjälpa dig före, under och efter processen.

Företag i leveranskedjan

Företag i leveranskedjan

Efterfrågan på spårbar och hållbar sjömat ökar i världen. Att sälja fisk och skaldjur med MSC-märket skapar trovärdighet i leveranskedjan, från fisket fram till slutkunden.