Skip to main content

Som spårbarhetscertifierad blir ni en del av ett globalt nätverk med spårbara leverantörer av hållbar sjömat.

Börja köpa och sälja MSC-certifierad sjömat

Ni kan hitta godkända leverantörer av MSC-certifierade varor från hela världen genom vår databank ”Hitta en leverantör”.

Marknadsför er certifiering med MSC-märket

MSC:s blå miljömärke är ett av de mest effektiva redskapen för att kommunicera hållbar sjömat och finns på över 25 000 varor i omkring 100 länder.

Ansök om att använda MSC:s miljömärke

Ansök

Ansök

Människor bryr sig alltmer om var maten kommer ifrån. Det blå MSC-märket gör det enkelt för dina kunder att välja hållbart vildfångad sjömat som de kan lita på.

Vad är en spårbarhetskod?

När ni är certifierade kommer MSC att skapa en spårbarhetskod som används i all dokumentation. 

Var kan jag hitta spårbarhetskoden för mig, min kund eller min leverantör?

Du kan hitta den i vår databas "Hitta en leverantör".

Kommer vår spårbarhetskod att ändras?

I de allra flesta fall kommer er kod att vara densamma under hela den tid ni är certifierade. Er kod kommer bara att ändras under speciella omständigheter, som exempelvis:

  • Om ni har haft ett certifikat för en enskild plats och väljer att lägga till er verksamhet till ett sk. multi-site eller gruppcertifikat
  • Om ni tidigare var del av en multi-site eller grupp och lämnar den för att ha ett certifikat för en enskild plats

Läs gärna mer

Att använda MSC-märket

Att använda MSC-märket

Använd MSC-märket för att visa för dina kunder att din sjömat kommer från ett hållbart fiske. Sjömat med det blå MSC-märket kan spåras tillbaka till ett hållbart fiske.

Certifieringsguide för företag i leveranskedjan

Certifieringsguide för företag i leveranskedjan

All sjömat som säljs med MSC:s blå miljömärke behöver vara spårbar, den här guiden ger dig en överblick över vad det innebär att bli spårbarhetscertifierad.