Skip to main content

MSC:s standard för hållbart fiske används för att bedöma om ett fiske är välskött och hållbart.

Den baseras på den senaste och internationellt erkända forskningen. Standarden granskas och utvecklas i samråd med fiskenäringen, forskare, miljöorganisationer och experter.

Hur används den?

När ett fiske uppfyller MSC:s standard för hållbart fiske  kan fångsten säljas som MSC-märkt.  Certifieringen är öppen för alla yrkesfisken som fångar vildlevande djur från hav eller sötvatten. Detta inkluderar de flesta typer av fisk och skaldjur. 

Yrkesfiskena bedöms av ackrediterade och oberoende certifieringsföretag.

Vad bedöms?

MSC:s standard för hållbart fiske berör tre områden som ett fiske måste klara för att bli certifierat.  
Hållbara fiskebestånd

Är det tillräckligt med fisk kvar i haven? Yrkesfisket måste säkerställa att det kan pågå för all framtid och att fiskbeståndet kan förbli produktivt och livskraftigt.

Minimera påverkan på miljön

Vad blir effekterna på havsmiljön? Yrkesfisket behöver bedrivas varsamt så att andra arter kan fortsätta leva och livsmiljöer fortsätta att må bra.

God fiskeförvaltning

Är fisket välskött? MSC-certifierade fisken behöver följa lagar och förordningar samt behöver ha beredskap för ändrade förhållanden i havsmiljön.

Certifieringsföretagen bedömer de tre övergripande områdena med hjälp av 28 noggrant definierade kriterier
3 principles of MSC fishery standard

Certifieringskrav för fisken

Föreskrifterna för MSC:s certifiering av fiske beskriver hur standarden ska tolkas av certifieringsföretagen.

Standarden tillämpas likvärdigt för fisken runt om i världen, oavsett art, fiskemetod, miljö eller storlek. Föreskrifterna ger certifieringsföretagen den vägledning de behöver för att granska ett fiske mot standarden.

Kraven för certifieringen ses över regelbundet. En uppdaterad version av de nuvarande kraven träder i kraft under senare delen av 2018. Ytterligare kommande översyn beräknas vara klar under 2020.

More for fisheries

Varför MSC-certifiera ditt fiske?

Varför MSC-certifiera ditt fiske?

En MSC-certifiering visar att ditt fiske är välskött och en hållbar resurs för framtida generationer. Lär dig mer om fördelarna.

Handledning för certifiering av fiske

Handledning för certifiering av fiske

Allt du behöver veta för att bli certifierad. Vi finns här för att hjälpa dig före, under och efter processen.