Skip to main content

En MSC-certifiering visar att ditt fiske är välskött och att det därmed bidrar till att det ska finnas fisk kvar till kommande generationer.

Att vara MSC-certifierad innebär att uppfylla världens mest erkända standard för hållbart fiske. Den baseras på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) uppförandekod för ansvarsfullt fiske. Standarden är utvecklad i samråd med aktörer runtom i världen såsom forskare, fiskeindustrin och miljöorganisationer. 

Vad kan certifiering tillföra?

  • öka trovärdighet
  • bättre synlighet
  • utökad dialog med intressenter
  • en metod för förbättringar
  • säkerställa försörjningsmöjligheter
  • tillgång till nya marknader
  • möjligheter till marknadsföring

Fisken berättar varför de valt MSC

Sustainable fisheries are important for the future

Sustainable fisheries are important for the future

“Miljömärkning blir allt viktigare. Vi tror att en extern revision av våra fisken och förvaltningsystem kommer att öka vår trovärdighet på marknaden och samtidigt bidra till att förebygga en ofördelaktig utveckling av fisket.”

Audun Maråk

VD, Fiskebåt, Norge

Redo för nästa steg?

Handledning för certifiering av fiske

Handledning för certifiering av fiske

Allt du behöver veta för att bli certifierad. Vi finns här för att hjälpa dig före, under och efter processen.

Företag i leveranskedjan

Företag i leveranskedjan

Efterfrågan på spårbar och hållbar sjömat ökar i världen. Att sälja fisk och skaldjur med MSC-märket skapar trovärdighet i leveranskedjan, från fisket fram till slutkunden.