Utbildningsfilmer - spårbarhetsstandarden

MSC och Aquaculture Stewardship Council (ASC) har utvecklat informationsvideos som vägledning för återförsäljare med fiskdiskar, restauranger och food service som vill lära sin träna sin personal kring spårbarhetscertifieringen. ( Chain of Custody (CoC) standard).

Vad är MSCs spårbarhetsstandard

De här videorna ger en överblick av MSCs spårbarhetsstandard.

För produkter som bär MSCs blå märke krävs att varje företag i produktionsledet har en giltig spårbarhetscertifiering. För att vara bli certifierad krävs att företaget genomgår en revision av en oberoende expert.

YouTube

Watch video

Vad är CoC

3:29

Spårbarhetscertifiering för restauranger

Videon är utvecklad som en resurs för restauranger och verksamheter inom food service som vill använda MSC-certifierade produkter och vill utbilda sin personal i MSCs spårbarhetsstandard, MSC Chain of Custody Standard

YouTube

Watch video

Coc restaurang

7:02

Utbildning spårbarhetsstandard för fiskdiskar

Videon är framtagen som en resurs för den återförsäljare med fiskdiskar som vill utbilda sin personal i MSCs spårbarhetsstandard, MSC Chain of Custody Standard.

YouTube

Watch video

CoC fskdisk

7:11

Find out more

Why get your business MSC certified?

Why get your business MSC certified?

MSC certification helps you to meet a growing demand for sustainable, traceable seafood, strengthens your reputation and offers new business opportunities.

Find out more
Supply chain certification guide

Supply chain certification guide

An overview of what to expect from the Chain of Custody certification process.

Get certified
After certification: Resources

After certification: Resources

When you have Chain of Custody you're part of a global network of traceable, sustainable seafood supplies.

What's next?
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}