Skip to main content

MSC och Aquaculture Stewardship Council (ASC) har utvecklat informationsvideos som vägledning för återförsäljare med fiskdiskar, restauranger och food service som vill lära sin träna sin personal kring spårbarhetscertifieringen. ( Chain of Custody (CoC) standard).

Vad är MSCs spårbarhetsstandard

De här videorna ger en överblick av MSCs spårbarhetsstandard.

För produkter som bär MSCs blå märke krävs att varje företag i produktionsledet har en giltig spårbarhetscertifiering. För att vara bli certifierad krävs att företaget genomgår en revision av en oberoende expert.

Vad är CoC

Vad är CoC

Spårbarhetscertifiering för restauranger

Videon är utvecklad som en resurs för restauranger och verksamheter inom food service som vill använda MSC-certifierade produkter och vill utbilda sin personal i MSCs spårbarhetsstandard, MSC Chain of Custody Standard

Coc restaurang

Coc restaurang

Utbildning spårbarhetsstandard för fiskdiskar

Videon är framtagen som en resurs för den återförsäljare med fiskdiskar som vill utbilda sin personal i MSCs spårbarhetsstandard, MSC Chain of Custody Standard.

CoC fskdisk

CoC fskdisk