Skip to main content

När du ser fisk eller skaldjur med det blå MSC-märket, kan du vara säker på att den kommer från ett hållbart fiske och alltså uppfyller MSC:s miljöstandard. Varan kan spåras tillbaka till ett hållbart fiske tack vare att alla företag i livsmedelskedjan följer MSC:s spårbarhetsstandard.


Mellan havet och din tallrik passerar sjömaten många olika aktörer. Leverantörskedjan kan vara mycket komplicerad. För att fisk och skaldjur ska få bära det blå MSC:s miljömärket behöver varje aktör i leverantörskedjan ha ett giltigt certifikat. Den certifierade aktören granskas av ett oberoende certifieringsföretag. 
MSC:s standarder uppfyller internationella riktlinjer för bästa praxis för certifiering och miljömärkning. De utvecklas genom samråd med fiskenäringen, forskare, miljöorganisationer och experter. 

Våra standarder

MSC:s standard för hållbart fiske

MSC:s standard för hållbart fiske

MSC:s standard för hållbart fiske används för att bedöma om ett fiske är välskött och hållbart. Den baseras på den senaste och internationellt erkända forskningen. Standarden granskas och utvecklas i samråd med fiskenäringen, forskare, experter och miljöorganisationer.

MSC:s spårbarhets-standard

MSC:s spårbarhets-standard

MSC:s spårbarhetsstandard säkerställer att fisk och skaldjur från ett MSC-certifierat fiske är spårbara och särhålls från icke certifierade varor. För att fisk och skaldjur ska få bära MSC:s blå miljömärke behöver varje aktör i leverantörskedjan ha ett giltigt certifikat.

ASC och MSC:s standard för alger

ASC och MSC:s standard för alger

ASC och MSC har en gemensam standard för miljövänlig och socialt ansvarstagande produktion av alger. Standarden gäller både odlade och vildväxande alger.