Ansök om att använda MSC:s miljömärke

Människor bryr sig alltmer om var maten kommer ifrån. Det blå MSC-märket gör det enkelt för era kunder att välja hållbart vildfångad sjömat som de kan lita på. Nedan kan du ansöka om att använda miljömärket och läsa om hur mycket det skulle kosta för ert företag att använda MSC:s miljömärke.

Ansök nu

Kostnad för att använda MSC:s märke

De flesta företag som har MSC:s licensavtal behöver betala en årsavgift. Avgiften beror på hur MSC:s märket används. 

För att väcka uppmärksamhet kring hållbar sjömat i utbildning, media eller välgörenhets-syfte eller är ett certifieringsföretag eller NGO kan ni ansöka om att använda MSC-märket utan kostnad.

Licensavgiften hjälper oss att nå ut till fler fisken runt om i världen och därmed bidra till mer hållbar sjömat. 

Årsavgift

När ett företag väl har fått ett licensavtal behöver det betala årsavgift. Storleken på avgiften bestäms av det totala nettovärdet av de MSC-märkta varor som företaget säljer under ett brittiskt budgetår (april - mars). Restauranger och fiskdiskar är undantaget, här bestäms avgiften istället av nettoinköprn av MSC-certifierade varor. 

Årsavgiften ska betalas i början av varje budgetår, vilket börjar den 1.a april.

För befintliga licenser baseras avgiften på nettovärdet av er försäljning för året innan. För nya licenser används en uppskattning av er nettovärde för kommande budgetår.

Värde av MSC-certifierad sjömat köpt/såld

Årsavgift

£0 – £130,000 GBP£160 GBP
£130,001 – £330,000 GBP£800 GBP
> £330,000 GBP£1,600 GBP

 

Om ni bedriven en konsumentinriktad verksamhet, till exempel en fiskdisk eller en restaurang, och har årliga inköp som inte överskrider £130,000 GBP, betalar ni endast en fast årsavgift på £160 GBP och ingen royaltyavgift.

Royaltyavgift

Om ni använder MSC:s miljömärke på konsumentriktade produkter ska ni också betala royalty som startar på 0,5 % av nettovärdet av er försäljning av MSC-märkt sjömat.* För fiskdiskar eller restauranger grundas royaltyn på nettoinköp. 

MSC-märkt försäljning/inköp (GBP) av konsumentvaror

Royaltyavgift

£0 GBP – £10,000,000 GBP0.5%
£10,000,001 GBP – 20,000,000 GBP0.45%
£20,000,001 GBP – 30,000,000 GBP0.4%
£30,000,001 GBP – 40,000,000 GBP0.35%
£40,000,001 GBP and greater0.3%

*Under hela leverantörskedjan tas royalties bara ut en gång

Rapportera din försäljning

Vi behöver en komplett deklaration av er omsättning (kvartalsvis, halvårsvis eller årligen beroende på hur mycket MSC-märkta varor ert företag har sålt). Detta behöver vi för att kunna beräkna er årsavgift. 

Märkning av odlad sjömat

Ta kontakt med Aquaculture Stewardship Council (ASC) för mer information.

KontaktaAmanda Lindblom

Miljömärkesansvarig, Skandinavien

+44 (0) 207 246 89 91

E-post

Läs gärna mer

MSC packaged products on a table

Guide för MSC-märket

Guiden ger de grundläggande reglerna för hur MSC:s märke används på produktförpackningar, restaurangmenyer, i fiskdiskar och marknadsföringsmaterial.

Läs mer
MSC labelled products in store and in leaflet

Godkännande av användning av MSC-märket

MSC-märket är ett registrerat varumärke och all användning behöver godkännas av oss.

Skicka in slutgiltig design
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}