Skip to main content

Människor bryr sig alltmer om var maten kommer ifrån. Det blå MSC-märket gör det enkelt för era kunder att välja hållbart vildfångad sjömat som de kan lita på. Nedan kan du ansöka om att använda miljömärket och läsa om hur mycket det skulle kosta för ert företag att använda MSC:s miljömärke.

Ansök nu

Fyll i formuläret för att ansöka om licens för att använda MSC-märket. Vi svarar inom tre arbetsdagar.

Typ av organisation:
Eller, jag har ingen spårbarhetskod för att:
För att få sälja MSC-märkta varor eller sätta ut märket på menyer, behöver du ha en spårbarhetscertifiering. Ta kontakt med vår marknadsutvecklare för att få veta mer. 
Användningsområde

Är du ett kommersiellt företag och vill använda MSC-märket på dina varor eller på menyer behöver du vara spårbarhetscertifierad. Om du köper färdigpackade certifierade varor som ska säljas till slutkonsument utan att öppnas, packas om eller märkas om - då behöver du inte MSC:s spårbarhetscertifiering. 

Kostnad för att använda MSC:s märke

De flesta företag som har MSC:s licensavtal behöver betala en årsavgift. Avgiften beror på hur MSC:s märket används. 

För att väcka uppmärksamhet kring hållbar sjömat i utbildning, media eller välgörenhets-syfte eller är ett certifieringsföretag eller NGO kan ni ansöka om att använda MSC-märket utan kostnad.

Licensavgiften hjälper oss att nå ut till fler fisken runt om i världen och därmed bidra till mer hållbar sjömat. 

(kostnader för restauranger längre ned)

Årsavgift

När du har undertecknat ett licensavtal ska du betala en årsavgift. Nivån på årsavgiften avgörs av det sammanlagda nettovärdet av MSC-märkta produkter som ditt företag köper in under ett brittiskt räkenskapsår (april-mars).

Årsavgiften ska betalas i början av varje räkenskapsår, som startar 1 april. För befintliga licenstagare används inköpssiffrorna från föregående räkenskapsår för att bestämma årsavgiften. För nya licenstagare baseras årsavgiften på uppskattade inköp för nuvarande räkenskapsår.

Försäljning / inköp av MSC-märkta
produkter (GBP)

Årsavgift GBP

£0 – £250,000 GBP£200 GBP
£250,001 – £500,000 GBP£500 GBP
£500,000  - £1,000,000 GBP£1000 GBP
£1,000,001  - £5,000,000 GBP£2000 GBP
£5,000,001  - eller mer£4000 GBP

Om du är en fiskhandlare som rapporterar årliga inköp på upp till £250,000, betalar du en årlig avgift på £200 och inga royalties.

Royaltyavgifter

Om du använder MSC:s miljömärke på konsumentriktade produkter ska du också
betala royalties* som startar på 0,5 % av nettovärdet av din försäljning av MSCmärkta fisk och skaldjur. För färskfiskdiskar grundas royaltyn på nettoinköp.

*Under hela leverantörskedjan tas royalties bara ut en gång

 

Försäljning / inköp av MSC-märkta konsumentriktade produkter (GBP)

 

 Royalty

£0 – £10 000 000 GBP0,5%
£10 000 001 – £20 000 000 GBP0,45%
£20 000 001 - £30 000 000 GBP0,4%
£30 000 001 - £40 000 000 GBP0,35%
£40 000 001 - eller mer0,3%

 

Kostnader för restauranger 

Restauranger som har 225 anläggningar eller färre betalar en årsavgift till MSC för att ha rätt att använda MSC:s miljömärket på menyerna och annat marknadsföringsmaterial. För verksamheter med mer än en anläggning betalas även royalties som grundar sig på antalet certifierade anläggningar.

Små (1-25 anläggningar) och medelstora (26-225 anläggningar) restaurangföretag kvalificerar för att betala royalty per anläggning. De restaurangföretag som inte faller under royalty per anläggning är ålagda att betala enligt den procentuella royaltystrukturen som presenteras på sidan 18.

Årsavgift

När du har undertecknat ett licensavtal ska du betala en årsavgift. Nivån på årsavgiften avgörs av det sammanlagda nettovärdet av MSC-märkta produkter som ditt företag köper in under ett brittiskt räkenskapsår (april-mars).
Årsavgiften ska betalas i början av varje räkenskapsår, som startar 1 april. För befintliga licenstagare används inköpssiffrorna från föregående räkenskapsår för att bestämma årsavgiften. För nya licenstagare baseras årsavgiften på uppskattade inköp för nuvarande räkenskapsår.

Försäljning / inköp av MSC-märkta
produkter (GBP)

Årsavgift GBP

£0 – £250,000 GBP£160 GBP
£250,001 – £500,000 GBP£400 GBP
£500,000  - £1,000,000 GBP£800 GBP
£1,000,001  - £5,000,000 GBP£1,600 GBP
£5,000,001  - eller mer£3,200 GBP
Små (1-25 anläggningar) och medelstora (26-225 anläggningar) restaurangföretag kvalificerarför att betala royalty per anläggning. De retstaurangföretag som inte faller under royalty per anläggning är ålagda att betala enligt den procentuella royaltystrukturen som presenteras på sidan 18. restaurangföretag som endast har en anläggning betalar endast årsavgiften. Avgifterna ska betalas i början på varje räkenskapsår, som startar 1 april. Antalet anläggningar räknas den 1 april varje år.

 

Royaltyavgift

Antal anläggningar 

(Anläggningsavgift för små företag)

Royaltyavgift per anläggning (GBP)

1 anläggning£0 (Inkluderad i årsavgiften)
2-4 anläggningar £160 x (antal anläggningar – 1)
5-9 anläggningar £150 x (antal anläggningar – 1)
10-14 anläggningar £140 x (antal anläggningar – 1)
15-19 anläggningar£130 x (antal anläggningar – 1)
20-25 anläggningar £120 x (antal anläggningar – 1)
Anläggningsavgift för medelstora företag 
26-225 anläggningar£600 x (√ antal anläggningar - 1)


Märkning av odlad sjömat

Ta kontakt med Aquaculture Stewardship Council (ASC) för mer information.

Läs gärna mer

Guide för MSC-märket

Guide för MSC-märket

Guiden ger de grundläggande reglerna för hur MSC:s märke används på produktförpackningar, restaurangmenyer, i fiskdiskar och marknadsföringsmaterial.

Godkännande av användning av MSC-märket

Godkännande av användning av MSC-märket

MSC-märket är ett registrerat varumärke och all användning behöver godkännas av oss.