Skip to main content

Efterfrågan på spårbar och hållbar sjömat ökar i världen. Att sälja sjömat med MSC-märket skapar trovärdighet i leveranskedjan, från fisket fram till slutkunden.

MSC är världens mest erkända certifiering för hållbar sjömat. MSC:s blå miljömärke garanterar att varorna ursprungligen kommer från ett hållbart fiske.

Hur förtroendet skapas

Varje företag som vill sälja sin sjömat som certifierad behöver uppfylla MSC:s spårbarhetsstandard. Detta granskas av ett ackrediterat och oberoende certifieringsföretag. Standarden säkerställer att de certifierade varorna är identifierbara, särhållna och spårbara genom hela kedjan.

DNA-testning

MSC gör regelbundet slumpmässiga DNA-analyser av MSC-certifierade varor. Testerna utförs vid oberoende laboratorier och har visat att felmärkningen av MSC-märkta varor är mindre än 1 %.

Läs gärna mer

Varför MSC-certifiera ert företag?

Varför MSC-certifiera ert företag?

MSC-certifiering hjälper dig att möta den ökade efterfrågan på hållbar och spårbar sjömat. Det stärker ditt varumärke och ger dig nya affärsmöjligheter.

Certifieringsguide för företag i leveranskedjan

Certifieringsguide för företag i leveranskedjan

All sjömat som säljs med MSC:s blå miljömärke behöver vara spårbar, den här guiden ger dig en överblick över vad det innebär att bli spårbarhetscertifierad.

Möjligheter med er certifiering

Möjligheter med er certifiering

När du är spårbarhetscertifierad blir du en del av ett globalt nätverk med spårbara leverantörer av hållbar sjömat.